O czym chcesz poczytać na blogach?

Powstanie styczniowe

Notatki z historii | by AK

Być ustalany. Przyczyna: Aresztowanie Dąbrowskiego; Wielopolski postanowił mając rozpracowanych spiskowców chciał wcielić ich do armii rosyjskiej; branka. Pobierano biednych, bo bogatym łatwiej było się wybronić. Wielopolski:  Na listach poborowych ci, którzy podejrzewani byli o działalność spiskową. Nie ma co czekać do wiosny z powstaniem. Trzeba teraz póki branka się nie zaczęła. Powstanie zaczyna się 21/22 (dzień babci). Jak się okaże atak zimą oddziałów wyposażonych w bron sieczna się nie sprawdza. Ataki się nie powiodły. Oddziały wycofały się do lasu. Zdobyto Bodzentyn. Wyznaczony na dowódcę Ludwik Mierosławski przekroczył granicę na wieść .Ostatecznie. Car Aleksander II, który nie dawał ze swojego, wydal dekret uwłaszczeniowy. Dekret carski mógł być przedstawiony każdemu chłopu. Najważniejsze bitwy:  Żyrzyn, Małogoszcz, Chęciny, Krzywopłoty, Skała. Cmentarz Łyczakowski(z wycieczki): groby powstańców. Rosja najczęściej wieszała powstańców. Motyw powstania styczniowego w literaturze. „Wierna Rzeka”. Powstanie styczniowe pokazało, że Polska ma 2 oblicza: czerwoni nakłaniają białych do przyłączenia się. Ci zgadzają się, ale pod warunkiem ze kwestia uwłaszczenia chłopów się odwlecze. Bobrowski wyzwany przez białych, umarł. Biali mogli przejąć władzę. Jeden z Białych Romuald.

PARTIA RACJI STANU

Tysięczna armia rosyjska. Pod rozkazami jej dowódcy gen. Eduarda Andriejewicza Ramsaya pozostawało 5 dywizji piechoty, w tym gwardyjska, 1 dywizja jazdy, sześć brygad artylerii (176 dział), 9 pułków kozackich i oddziały pomocnicze. Zamierzona “branka” do wojska została jednakże zbojkotowana i 22 stycznia wybuchło zbrojne powstanie ogłoszone manifestem przez Komitet Centralny Narodowy, który wyłonił Tymczasowy Rząd Narodowy, pod kierownictwem Stefana Bobrowskiego. KCN dekretami uwłaszczył chłopów i obiecał ziemię bezrolnym uczestniczącym w walce. Przed 22 stycznia Komitet Centralny mianował sześciu wojewódzkich naczelników wojskowych, którym od.

Dodaj do ulubionych:

Lubię
Bądź pierwszą osobą, która doda ten do listy ulubionych.

Posted on 18 Styczeń 2011, in Sylwetki Bohaterów and tagged 1863, niepodległość, powstanie, styczniowe. Bookmark the permalink. Dodaj komentarz.

austrowegry

Powstanie styczniowe

Powstanie styczniowe (1863–1864) – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 w byłym Wielkim.

Ok. 10 tys. wyemigrowało. Wilno zostało spacyfikowane przez oddziały Murawjowa Wieszatiela.

Po upadku powstania Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej. W 1867 zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, jego nazwę i budżet, w 1869 zlikwidowano Szkołę Główną Warszawską, w latach 1869–1870 setkom miast wspierających powstanie odebrano prawa miejskie doprowadzając je tym samym do upadku, w 1874 zniesiono urząd namiestnika, w 1886 zlikwidowano Bank Polski. Skasowano wszystkie klasztory w Królestwie, skonfiskowano ok. 1600 majątków ziemskich i rozpoczęto intensywną rusyfikację ziem polskich. Po stłumieniu powstania znaczna część społeczeństwa.

Votum separatum - Onet.pl Blog

tkwi pod pikami twoich piersi

i ty układasz design z tego

a ja układam z tego wiersze

JaC

22 stycznia 2010
Ruchawka styczniowa

147 lat temu wybuchło powstanie styczniowe. Owym wybuchem był Manifest Komitetu Centralnego jako Tymczasowego Rządu Narodowego,.

nocą z 22 na 23 stycznia 1863 r. przeciwko ledwie stu tysiącom stacjonujących w Królestwie Polskim żołnierzy rosyjskich wystąpiło około sześciu tysięcy powstańców uzbrojonych w aż kilkaset sztucerów i flint na dziki, a nawet zające i kaczki.

Insurekcja styczniowa, tak jak każde inne polskie powstanie narodowe, obnażyła naszą bezdenną głupotę. A jednak mój stosunek do owej "ruchawki" jest ambiwalentny - cyniczny i sentymentalny. To drugie uczucie wcale nie wynika z lektury najcelniejszych dzieł naszych największych pisarzy doby postyczniowej (Żeromski, Piłsudski, Dąbrowska), ale z jednego tylko zdania cytowanego.

blog dokumentalny - Onet.pl Blog


17 lutego 2008
Miasto Przasnysz ( 4/7 )

POWSTANIE STYCZNIOWE

 Wywarło duży wpływ na późniejsze życie miasto w związku z represjami nakładanymi na powstańców i ich sprzymierzeńców. Osobą nierozerwalnie związaną z powstaniem na Ziemi Przasnyskiej był Tomasz Kolbe – animator insurekcji w powiecie przasnyskim, a później pierwszy naczelnik powstańczy tego terenu. Zginął w 1863 pod Rydzowem – aby nie dostać się w ręce Rosjan zastrzelił się ostatnim nabojem.
 W listopadzie 1863 rozstrzelany został mjr Stefan Cielecki, pseudonim.