Powershell domyślnie wyświetla tylko 16 wartości parametru. Np jeśli analizujemy wiadomości za pomocą Message Tracking Log wśród odbiorców maila możemy domyślnie zobaczyć do 16 adresów. Podobnie po wykonaniu polecania Get-OwaVirtualDirectory -server ServerName | fl AllowedFileType powershell wyświetli tylko 16 pierwszych rozszerzeń plików.
Jeśli chcemy zobaczyć wszystkie wartości wystarczy, że wykonamy polecenie:
$FormatEnumerationLimit=-1
A następnie jeszcze raz:
Get-OwaVirtualDirectory -server ServerName | fl AllowedFileType