O czym chcesz poczytać na blogach?

Popyt

Energia i CO2

Patrząc na rynek globalny, trzeba odnotować, że w USA w toku jest rewolucja energetyczna – chodzi o wydobycie gazu łupkowego. W USA gaz ziemny jest teraz tańszy niż węgiel w Chinach.
Globalne prognozy dla rynku węgla naznaczone są wielką niepewnością. Na średniookresowe prognozy dla węgla wpływ będzie mieć między innymi tempo wzrostu gospodarczego w Chinach, ale także zmiany podażowe, związane choćby z takimi zdarzeniami, jak powodzie w Australii.
Międzynarodowa Agencja Energii przewiduje wzrost popytu na węgiel w 2016 roku do poziomu ok. 600 tysięcy ton dziennie.
Popyt na energię elektryczną jest związany ze wzrostem gospodarczym. Światowa recesja ekonomiczna z 2009 roku uderzyła w produkcję przemysłową i w produkcję energii na całym świecie, co doprowadziło do stagnacji globalnego zużycia węgla. W mionionej dekadzie stało się tak pierwszy raz.
Mimo to wzrost popytu na węgiel w krajach rozwijających się i znaczenie tego surowca na rynkach wschodzących było wyraźne. Będąc w połowie drogi wychodzenia z kryzysu, stopień niepewności w kierunku rozwoju gospodarczego do roku 2016 jest ogromny. Stąd prognozy popytu na węgiel są obarczone.

bezposrednikow.blog

Wzrost wobec 114 dni w czerwcu i 94 dni w maju. To sygnał ostrzegawczy, który wymaga weryfikacji w kolejnych danych. Pogorszenie wyniku mogło być efektem żałoby narodowej czy Świąt Wielkanocnych, ale także mniejszej determinacji ze strony kupujących.

Kawalerki nie takie łatwe w sprzedaży

W przypadku kawalerek cały proces sprzedaży jest o ponad miesiąc dłuższy niż w przypadku mieszkań 2-pokojowych i wynosi 128 dni. Pierwszy etap, czyli do znalezienia nabywcy, zajmuje jednak niemal dwa razy więcej – 108 dni, czyli ok. 3,5 miesiąca. Dane Home Broker wskazują, że popyt na kawalerki jest znacznie mniejszy niż na mieszkania 2-pokojowe i wynosi średnio 15% (taki odsetek poszukujących własnego M chce kupić kawalerkę). Pomimo tego, że są to lokale o relatywnie najmniejszej wartości, to w ich przypadku cena metra kwadratowego jest najwyższa, co odstrasza kupujących. Stąd też czas ich sprzedaży w ostatnich trzech miesiącach był relatywnie długi.

Badania preferencji klientów wskazują ponadto, że Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu średnio aż 54% popytu przypada na mieszkania 2-pokojowe, a na takie i kawalerki w sumie 69% popytu. Lokal.

Cognition of Cognition | Witryna o rozwoju poznawczym człowieka.

Zainteresowani przeczytaniem całości mogą to uczynić już teraz: „Teoria wielkich cykli koniunkturalnych.

Cykliczność wolnego rynku zauważona została w XIX wieku przez Clémenta Juglara francuskiego ekonomistę. Juglar zwrócił uwagę na to, że cykle trwają od 7 do 11 lat i związane są z ograniczeniem dostępu do środków pieniężnych, które to nakładają banki w okresie wzrostu gospodarczego, kiedy nadmiernie wzrasta ilość udzielanych kredytów. Ten czynnik ograniczał możliwość zaspokojenia popytu, który w fazie koniunktury wzrasta szybciej niż zdolności produkcyjno – usługowe. Przedsiębiorcy w celu zaspokojenia rosnącego popytu inwestują, aby rozwinąć istniejące możliwości produkcyjno – usługowe. W ten sposób dochodzi do zrównania popytu z podażą. Jednak, kiedy banki zaczynają ograniczać możliwości kredytowe to popyt maleje, ale podaż znajduje się na poziomie rozwiniętym, mogącym zaspokoić istniejące zapotrzebowanie. Kiedy to następuje i popyt maleje wtedy na rynku znajduje się nadmiar towarów i usług, których nie ma, kto użyć. Wywołuje to załamanie rynku,.

Blog doradców ds. nieruchomości - Onet.pl Blog

Doradcy ds. nieruchomości (13:59)
Skomentuj

09 sierpnia 2010
Znamy aktualne preferencje mieszkaniowe w Krakowie

Mieszkańcy   Krakowa   chcą   mieszkać   na  terenie   Śródmieścia   lub  na Podgórzu. Większość z  nich jest w stanie zapłacić  do 400 000 zł za mieszkanie.  Tylko co siódmy Krakus szuka mieszkania w Nowej Hucie.

 

Terytorialne zróżnicowanie popytu