O czym chcesz poczytać na blogach?

Pomorska

Szkoła Podstawowa nr.1 w Tucholi

Kiedy wybuchła II wojna światowa, jego nazwisko znalazło się na niemieckiej czarnej liście. Jeszcze we wrześniu 1939 r. wezwano go na posterunek żandarmerii w Czersku i aresztowano. W związku z tym, że aresztowanie było nagłe, poprosił o zezwolenie na zabranie rzeczy osobistych. Kiedy otrzymał zgodę, skorzystał z okazji i zbiegł. Od tej chwili zmuszony był żyć w konspiracji, ponieważ trwały poszukiwania zbiega, a oprócz tego wyznaczono za jego głowę nagrodę pieniężną. W taki sposób ks. Józef Wrycza stał się symbolem prześladowań niemieckich. Groźby ani prześladowania nie przeraziły księdza. Wręcz przeciwnie - już od początku okupacji współtworzył pomorski ruch oporu, patronował organizacji wojskowej Młodzieży Kaszubskiej, utrzymywał kontakt z organizacją "Grunwald", a w 1940 r. pod jego dowództwem zaczęła działać samodzielna grupa "Kowal". Ksiądz ukrywał się pod pseudonimem "Rawycz". Na początku 1941 r. udało się scalić wszystkie organizacje walczące na terenie Kaszub w jedną, którą nazwano TOW "Gryf Kaszubski". Na skutek szybkiego rozwoju przemianowano ją na "Gryf Pomorski". Księdza Wrycza wybrano na prezesa Rady Naczelnej. Po wojennej tułaczce powrócił do parafii Wiele. Spotkał się z żalem tych wielewian, którzy ucierpieli wskutek jego działalności. Władze kościelne mianowały go w 1945 r..

inny wymiar ziemi

Często te motywy są widoczne na popielnicach. Utrzymywał się kult zwierząt, szczególnie jelenia przedstawianego na naczyniach. Obserwujemy też różne przedstawienia figuralne z udziałem zwierząt i ludzi w scenach z polowań czy najrozmaitszych zajęć m. in. orki. Pojawiające się na popielnicach różne figury geometryczne są przypisywane znaczeniom o charakterze magicznym.

Nie ulega wątpliwości, że przedstawienia na popielnicach kultury pomorskiej są jednymi z ważniejszych danych ikonograficznych tak przecież potrzebnych archeologom do procesu rekonstrukcji ówczesnego zarówno życia codziennego, jak i bardzo złożonej problematyki sfery duchowej.

Kultura pomorska – jak już wspomniano – powstała i rozwinęła się właśnie na ziemi kaszubskiej. Szybko jednak rozprzestrzeniła się na Pomorze Środkowe, Wielkopolskę i Kujawy, Dolny Śląsk, Polskę środkową i Małopolskę. Mazowsze pozostało pod wpływem zbliżonej do kultury pomorskiej kultury grobów kloszowych. Twórcy tej kultury wprowadzili na ziemie polskie znajomość i coraz bardziej powszechne używanie nowego surowca, jakim było żelazo. Nie jest też jasny koniec tej kultury. Przyjmuje się, że kończy ona swoją egzystencję ok. połowy II w. p.n.e. Jednak na samym Pomorzu Gdańskim trwa ona w takich niszach ekologicznych jak Bory.

Stadt Zentrum

Wadą mieszkania w centrum miasta jest to, że jest tu często głośno i nie ma w pobliżu żadnej natury.

15:14, pepsimy
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 11 marca 2007
Moje mieszkanie-Patrycja
 

Patrycja Kujawa                                                                                                  Pomorska 94/53 Łódź

                                                                                   Moje Mieszkanie

                       

         Mieszkam na ulicy Pomorskiej 94. Pomorska jest najdłuższą ulicą w Polsce. Wiem to z encyklopedii internetowej- Wikipedia. Ona ma 11 kilometrów długości. Zaczyna się ona na Placu Wolności a kończy się na skrzyżowaniu Nowosolnej. Za czasów PRLu nazywała się Nowotko a podczas 2 Wojny Światowej nazywała się „ Friedriechsstraβe". Marceli Nowotko(1893-1942) był pierwszym.

Tramwajowe zmiany tras

Główny PKP - Galeria Dominikańska - Dubois - Dw. Nadodrze - Zawalna (jednokierunkowa)

9 Park Pd. - Dawida - Kościuszkipl. Wróblewskiego - Urząd Wojewódzki - Katedra - Ogród Botaniczny - Sępolno

10 Biskupin - Rynek - Wroc. Park Przemysłowy

11 Kromera - pl. Bema - Ogród Botaniczny - Katedra - Urząd Wojewódzki - Galeria Dominikańska - Oporów

14 Osobowice - Rynek - Świdnicka - Renoma - FAT - pl. Legionów - Podwale - Rynek - Pomorska - Osobowice (jednokierunkowa)

15 Marino - Pomorska - Rynek - Podwale - pl. Legionów - Dworzec Główny PKP - Pułaskiego - Dawida - Park Pd.

17 Klecina - Galeria Dominikańska - Dubois - pl. Bema - Sępolno; Sępolno - pl. Bema - Dubois - Rynek - Świdnicka - Wierzbowa - Eureka - Klecina

23 Kromera - pl. Bema - Dubois - Rynek - Wroc. Park Przemysłowy; Wroc. Park Przemysłowy - Rynek - Galeria Dominikańska - Dubois - pl..