O czym chcesz poczytać na blogach?

Polityka społeczna

Radiopomostphoenix's Blog | Just another WordPress.com site

Na zasadach Keynesa, ograniczając wolność gospodarczą i rozbudowując kolejne programy socjalne. Realizacja programu socjaldemokracji w latach siedemdziesiątych przyczyniła się do powstania głębokiego kryzysu ekonomicznego. Ingerencja państwa w życie ekonomiczne przyniosła wzrost biurokracji i obciążeń podatkowych; polityka inflacyjna doprowadziła do rzeczywistej inflacji; znacjonalizowany przemysł ciężki stał się kotwicą rozwoju ekonomicznego. Państwa rządzone przez socjaldemokratów zaczęły rozwijać się coraz to wolniej, aż w końcu praktycznie stanęły w miejscu.

Kryzys opcji socjaldemokratycznej przyczynił się do.

Właścicielowi, pracujących u niego pracowników i związki zawodowe. Z tego też powodu konserwatywny liberalizm niechętnie patrzy na prawo pracy, gdyż stosunki pracodawca-pracobiorca winny być regulowane umowami dwustronnymi, jak i na działalność związków zawodowych umocowanych prawnie przez ustawodawstwo.
Polityka społeczna taczeryzmu i reaganoekonomiki

Pomimo niechęci do państwa-redystrybutora, konserwatywni liberałowie nie zdecydowali się na całkowite zniesienie systemu świadczeń socjalnych, a jedynie na jego ograniczenie. Systemem docelowym nie jest utrzymywanie systemu klijentelizmu, gdzie miliony ludzi są na państwowym.

Nie Mów Nikomu

wspólna polityka handlowa.

Artykuł 4

2. Kompetencje dzielone między Unią a Państwami Członkowskimi stosują się do

następujących głównych dziedzin:

a) rynek wewnętrzny;

b) polityka społeczna w odniesieniu do aspektów określonych w niniejszym Traktacie;

c) spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna;

d) rolnictwo i rybołówstwo, z wyłączeniem zachowania morskich zasobów.

odrzucili, jednakże tylko dlatego, aby uniknąć zrównania wobec prawa statusu związków homoseksualnych ze statusem małżeństwa. Natomiast wszystkie pozostałe kraje UE poza Wielką Brytanią przyjęły jej zapisy, po czym można wnioskować w jakim kierunku będzie zmierzać polityka Unii w dziedzinach objętych Kartą Praw Podstawowych.

Artykuł 2

2. Nikt nie może być skazany na karę śmierci ani poddany jej wykonaniu.

Artykuł 14

1. Każdy ma prawo do nauki i dostępu do kształcenia zawodowego i ustawicznego.

2.

Lustracja i weryfikacja naukowców PRL

 

Ludzie nauki
identyfikator rekordu: o49107
prof. dr hab. Mieczysław Trzeciak, em.
Dyscypliny KBN: socjologia, ekonomia
Specjalności: polityka społeczna, socjologia pracy
Miejsca pracy,.

prof. dr hab. Mieczysław Trzeciak – Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (d.SGPS) w Warszawie, Wydz. Społeczno – Ekonomiczny, 1956. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych otrzymał w 1966 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego, specjalność: polityka społeczna w 1975r. Tytuł naukowy profesora w 1989r. Specjalizacja naukowa - polityka społeczna i socjologia pracy.

Autor 68 publikacji naukowych (publikacje w tym: książki, współautorstwo książek, artykuły), m.in. Podstawy ergonomii, Wyd. II, WSI, Radom, 1996, Bariery rozwoju.

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Daniel Jacent - Prawda o Mysłowicach - Onet.pl Blog

IPN), to mnie to wystarczy. Nie chcę, by luzackie rządy Platformy przekształciły się w rządy mafii politycznej.

I jeżeli dowiaduję się, że wśród osób żyjących w Polsce w skrajnej biedzie, aż jedną trzecią stanowią dzieci i młodzież do lat 18 ( i że stanowi to aż 17% tej kategorii wiekowej), to widzę, że polityka społeczna i prorodzinna Platformy okazała się nieskuteczna.

Polska-gospodarka-polityka - Onet.pl Blog

Autorytet. Prologiem do debaty to wystąpienie Palikota dla PO, a Rywińskiego dla PISu, jestem zdziwiony stanowiskiem tego ostatniego, gdyż go znałem jeszcze jak mieszkał nie daleko  mnie {2km}, to znaczy w nowohuckim hotelu.W debacie pytania o ogólnej i b.szerokiej treści, kandydaci pływali nie na temat,w temacie polityka społeczna:dlaczego Polska się wyludnia, Kaczyński odpowiada barierą są mieszkania, Komorowski mówi trzeba realizować plany, a nie tylko planować -do Kaczyńskiego. Moim zdaniem obaj Panowie się mylicie, a mianowicie bariera jest tylko, Wy nie wiecie,albo nie chcecie wiedzieć.Podstawową to brak.

Myśli Współczesnego Polaka - mBlog

Odwrót. Oczywiste, że posługując się pustosłowami, otrzymamy kolejne nic nieznaczące sformułowania. Idealne dla wszystkich układających przemówienia politykom i menadżerom. Jakby to wyglądało w naszym przypadku?

Komisja śledcza => śledczy komisji albo Komisyjne śledzenie

Są lepsze:

- Polityka społeczna => Społeczeństwo polityczne

- Kryzys gospodarczy => Gospodarka kryzysu

- Aktywni ekolodzy => Ekologia aktywna (b.ładne)

- Polityka monetarna => Monetaryzm polityczny (kompletnie nic to nie znaczy, ale jak mądrze brzmi!)

Ale można iść jeszcze dalej. Oto przeróbki.