O czym chcesz poczytać na blogach?

Podstawa programowa

Makrauchenia mówi

sobota, 06 sierpnia 2011
Raz dwa trzy cztery, maszerują oficery, czyli…

… Tresura sześciolatka. Zdaniem moich ulubionych państwa E.: "Nowa podstawa programowa przerasta możliwości przeciętnego sześciolatka. To czego dziecko uczyło się dotąd przez dwa, teraz ma pojąć w rok. Sześciolatek musi pisać zgodnie z zasadami kaligrafii i czytać lektury. Pedagodzy podkreślają, że będzie to tresura. Na zabawę zabraknie już czasu. Dzieci będą zmuszone siedzieć w ławkach.

Besday Blog

Ekonomicznej) będą to dwie godziny historii tygodniowo. Od 2015 r., kiedy obecni uczniowie klas III gimnazjów ukończą szkoły ponadgimnazjalne, będziemy mieć absolwentów dużo lepiej, solidniej przygotowanych nie tylko do kontynuowania nauki, ale także dobrze znających historię najnowszą". Według resortu nowa podstawa programowa nauczania, w tym dotycząca lekcji historii, była jednym z najszerzej konsultowanych projektów aktów prawnych.

Nowe rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, które ma wejść w życie od 1 września 2012 r., minister edukacji podpisała 20 stycznia. Wiąże się ono z.

Co z tą szkołą?


Jesteśmy społeczeństwem,w którym wszelkie odstępstwa od powszechnych poglądów,zachowań,są źle widziane i tacy też są w przeważającej większości nauczyciele. Dyrektorami najczęściej też zostają przeciętni,dobrze jeśli rzetelni rzemieślnicy,nie wszyscy muszą być mistrzami itd.,itp..
O reformie- podstawa programowa jak sama nazwa wskazuje miała być,powiedzmy wskazówką dla nauczyciela,natomiast program wybiera on sam/lub go pisze,dostosowując do poziomu,możliwości intelektualnych swoich uczniów.
Jeśli chodzi o programy,podręczniki itp.,to następny problem,a jeszcze dochodzi kwestia umiejętności świadomego wyboru.

Przedmurze rzeczywistości

Języka polskiego i każdego innego przedmiotu.

Jacek Żakowski: I też minister nie kontroluje tego w żaden sposób?

Katarzyna Hall: Kontroli państwa podlega to, czy nauczyciele realizują zapisy podstawy programowej. Każdy nauczyciel każdego przedmiotu ma obowiązek zrealizować zapisy podstawy programowej. Podstawa programowa to jest oczywiście dokument państwowy, ustanowiony przez ministra edukacji.

Jacek Żakowski: W przypadku religii też?

Katarzyna Hall: Nie, w wypadku religii nie. Natomiast w wypadku każdego innego przedmiotu jest to dokument będący prawem ustanowionym przez Ministerstwo. (źródło: Tok FM,.

Publikacje Zofia Galka

Piątych mających wolniejsze tempo pracy, którzy nie nadążają z opanowaniem materiału. To im potrzebny jest program wyrównujący ich szansę na pomyślne przejście do następnej klasy , jak również pomyślne „ zdanie” pierwszego ważnego egzaminu w ich życiu jakim jest „SPRAWDZIAN” po szóstej klasie.

Program jest podatny na modyfikacje i zmiany.

 

 

 

 

Dlaczego napisałam ten program?

Jakie są jego przesłania?

Ucznia i pełni rolę wyłącznie wspierającą. Jest stosowane celem korygowania przekonań, sprawności i technik działania. Daje ono informację zwrotną, którą nauczyciel może się posłużyć celem precyzyjnego dobierania metod nauczania i ich korygowania. Będzie ona dokonywana w takim czasie, kiedy jeszcze można podjąć na podstawie uzyskanej informacji korektę zabiegów zastosowanych przez nauczyciela i uzyskać na tej podstawie zmianę stylu pracy ucznia.

Ewaluacja

1. Naturalną formą ewalucji będzie poziom zadowolenia uczniów z własnych dokonań i umiejętności nabytych w czasie.

(nie)poprawny politycznie - Onet.pl Blog

Ministerstwo Edukacji Narodowej program ten konsultowało z ekspertami, których nazwisk nie chce podać. Jeżeli byli to specjaliści z danej dziedziny to dlaczego nie można z nimi porozmawiać. W mojej ocenie, główne założenia programu są niekorzystne dla polskich uczniów. Bowiem po pierwsze nie każdy musi mieć wykształcenie średnie jak i wyższe. Dlatego niektórzy kończą swoją edukację na poziomie podstawowym i w zaproponowanej zmianie nie będą mieli szans na naukę historii czasów współczesnych. Po drugie sama nazwa wykształcenie średnie o czymś świadczy. W trakcie nauki w szkole średniej zdobywałem wiedzę z takich przedmiotów jak biologia, fizyka, geografia, chemia. Czyli mam ogólną wiedzę. W moim przekonaniu jest to podstawa aby wyspecjalizować się wówczas w danej dziedzinie. Aby zostać specjalistą na poziomie szkolnictwa wyższego nie można przeskoczyć jednego z progów edukacji. I ta historia, przeze mnie przywoływana, jest tylko przykładem jak ma wyglądać system nauczania w polskich.