O czym chcesz poczytać na blogach?

Pismo święte

POROZMAWIAJMY O PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE! Napisz do: RLCh, Fabryczna 18, 98-400 Wieruszów, Polska

Którzy przyjmują tylko to co im się podoba, a zaprzeczają temu, co jest jasne jak słońce?

Jakie będzie zmartwychwstałe ciało?

“Ale powie ktoś: Jak bywają wzbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą?” (1 Kor. 15).

Na to pytanie Pismo Święte daje nam jedną odpowiedź, która musi nas całkowicie zadowolić.

Najpierw zaznacza, że zmartwychwstanie będzie na wskroś cielesne po duchowym zmartwychwstaniu, które miało miejsce po naszym odrodzeniu. Cielesna śmierć przyszła z powodu.

Się oni z ogólnym zmartwychwstaniem wszystkich zmarłych i oni zrozumieliby, gdyby Jezus mówił o zmartwychwstaniu “ze zmarłymi”. Natomiast Paweł nie zadowala się już takim zmartwychwstaniem. Chce on należeć do zmartwychwstania od umarłych, które to jest święte i wspaniałe. W liście do Filipian mówi dosłownie: “…aby dostąpić szczególnego zmartwychwstania, które jest od umarłych” (3:11).

W jakiej mierze mamy już tu udział w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa?

Mówiliśmy o.

Biblia, Pismo Święte, Bóg

Znaczy słowo usprawiedliwiony ? Jak można usprawiedliwić swoje grzechy ? Mamy taką naturę, że prawie zawsze mamy wytłumaczenie, mało kiedy przyznajemy się do grzechów. Szczera pokora i żal za grzechy przed Bogiem jest naszym jedynym usprawiedliwieniem, tylko Jezus może nas usprawiedliwić. Bez żalu i spowiedzi przed Bogiem nie możemy wstąpić do Królestwa Niebieskiego.

17:40, mseb , Biblia Pismo Święte
Link Komentarze (1) »
Za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych,.

,,Nie Lękajcie Się'' Zaufać Bogu - Onet.pl Blog

Drwa, pali się dalej. A owym drwem są starania. Im bardziej dbamy o miłość tym dłużej płonie.

Nie inaczej jest z naszą wiarą i nadzieją. By je poszerzać musimy dorzucać drwa. W przypadku miłości do Boga Ojca, jest to czytanie Pisma świętego i ciągłe rozważania nad tematami które przytaczają nam lektorzy na mszach świętych, a nawet czytanie prasy katolickiej rozwija w nas wiarę, nadzieję i miłość.

Gdy bowiem przestaniemy dorzucać drewna do ognia, ogień.

Tylko przepalony proch.


 

  


Bardzo ubolewam, że dzisiejsze Pismo Święte w rodzinach leży nietknięte. Co roku, na kolędę wyciągają ludzie Pismo i tyle. Nie czytają go, ani rodzice ani dzieci.

Jakie to jest smutne… Wiele razy jako ministrant widziałem jedną rzecz, która notorycznie się.

Kochaj, aby żyć i żyj, aby kochać !!! - Onet.pl Blog

Boga...czasem, gdy się dobrze wsłuchamy, usłyszymy Jego głos....bądźmy otwarci na wołanie Boże - czy to bezpośrednie, czy to przez Aniołów.
Archaniołowie zaś stoją nad Aniołami, są Oni szczególnymi Jego wysłannikami. Właśnie dziś obchodziliśmy Ich święto (29.09)


WIESZCZĄCY TAJEMNICE BOGA - Gabriel po hebrajsku znaczy:
Mąż Boży; albo Bóg jest moją mocą. Najczęstsze jego przedstawienia
w sztuce ukazują go z przepaską na czole, z laską w ręku, ale bywa też


Jezus mówi: "Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze Mnie".
(J 14,6)


A kiedy zechcesz poznać wszystko, co Pan Bóg ci chce powiedzieć, CZYTAJ BIBLIĘ!

Bowiem "Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia, w sprawiedliwości - aby człowiek Boży, był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu".
(2Tym 3,16-17)


Moj Bloog - Prywatny - Polityczny - Społeczny - Religijny - bloog.pl

Więcej rozmawiać z rodzicami, żoną? A może wręcz odwrotnie, czujecie w rodzinie, że czas się włączyć w konkretną służbę? Że nie robisz nic. Że od lat nikomu nie powiedziałeś o Jezusie - tak otwarcie, po prostu. Przecież Bóg powołuje... TEMU się poświęć.

Drogi więc chrześcijaninie - uwierz. Robiąc jedną rzecz zgodnie z powołaniem Pana, zrobisz WIĘCEJ niż w 10 służbach o własnych siłach. Nie robiąc nic, z pewnością też nie idziesz za powołaniem.

 III No i... Biblia.

 I to co chyba jest najważniejsze, czyli Pismo Święte i jego odczytywanie. Chyba zapomniałem (zapomnieliśmy?) o czymś dość istotnym. Chyba zapominamy o tle. O tych dziesiątkach, setkach, tysiącach chrześcijan - bezimiennych, niewymienionych, do których Apostołowie pisali swe listy. Żyli, wierzyli w.

Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg,mój Zbawca

Powołania (Hbr 3:1)

  • Jestem uczestnikiem Chrystusa, mam udział w Jego życiu (Hbr 3:14)
  • Jestem jednym z żywych Bożych kamieni budowanych w Chrystusie jako duchowy dom (1 P 2:5)
  • Jestm członkiem wybranej ludzkości, mesjańskiego kapłaństwa, świętego narodu, ludu będącego własnością Boga (1 P 2:9-10)
  • Jestem obcym na tym świecie, w którym żyję chwilowo (1 P 2:11)
  • Jestem wrogiem szatana (1 P 5:8)
  • Jestem dzieckiem Boga i będę podobna do Chrystusa, kiedy On powróci (1 J 3:1-2)

    A kiedy zechcesz poznać wszystko, co Pan Bóg Ci chce powiedzieć, CZYTAJ BIBLIĘ!

    Bowiem "Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do.