O czym chcesz poczytać na blogach?

Pełnomocnictwo

Czytanie jest fajne

Wzory dokumentów

Zakładanie spółki z o.o. - wzory 12 pism i dokumentów, które pomogą Ci łatwo i sprawne założyć oraz zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Pakiet zawiera także 12 wzorcowych formularzy niezbędnych przy zakładaniu spółki z o.o. I. Wprowadzenie II. Lista dokumentów 1. Akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 3. Umowa najmu nieruchomości stanowiącej siedzibę spółki. 4. Pełnomocnictwo do zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 5. Uchwała o powołaniu zarządu. 6. Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników. 7. Wykaz członków zarządu wraz z ich adresami. 8. Wzory podpisów członków zarządu. 9. Umowa o pracę z prezesem zarządu 1. 10. Umowa o prace z prezesem zarządu 2. 11. Lista wspólników. 12. Oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału zakładowego. III. Lista formularzy 1. Formularz KRS-W3 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka.

Nocne rozmowy przy kominku - GŁÓWNA - bloog.pl

W ogóle to cofnijmy się trochę w czasie. Pisałam że moja Mama ma użytkowanie wieczyste gruntu na którym stoi dom w którym mieszkam. Dotąd maksimum podatku rocznego płaciłam 1300 złotych, tak było przez parę lat. W tym roku natomiast szanowna Gmina Paraga Południe podniosła nam podatek roczny do sumy 5,183 złote. Kogóż na to stać? Dano nam jednocześnie możliwosć wykpu za preferencyjną cenę 8 tysięcy złotych, co stanowi 95% wartości działki. Wobec powyższego po wumuszeniu na Mamii pełnomocnictwa do wykupu. Pełnomocnictwo w końcu przysłała, swoje własne bo jej zdaniem to które ja jej posłałam jest złodziejskie i chcę ją oszukać. Napisała więc swoje własne, z którego nie wiadomo było czy płakać czy się śmiać.  Cóż było robić, zaniosłam to do gminy, wytłumaczyłam urzędniczce że moja Mama to kobieta wiekowa i nie do końca już... Przyjęła to pełnomocnictwo. Tydzień temu dostałam decyzję pozytywną o przekształceniu, jeszcze muszę tydzień poczekać aż się decyzja uprawomocni, zapłacić i spokój już..

ekonomistka.blog

Stary bank o zmianie swoich dokumentów i danych adresowych oraz jakim podpisem posłużyliśmy się podpisując umowę o konto osobiste oraz kartę wzorów podpisów. Bank, z którego "uciekamy", ma prawo uniemożliwić przeniesienie konta (informując o tym bank, do którego chcemy się przenieść), jeżeli jakiekolwiek dane, które podamy w pełnomocnictwie nie będą zgodne z dokumentami, którymi nasz dotychczasowy bank dysponuje. Zapewne banki będą z tego uprawnienia skrupulatni korzystać, dlatego wypełnijmy pełnomocnictwo dokładnie, zgodnie z dokumentami, którymi dysponuje nasz "stary" bank podając również dokładnie tak samo nazwy oraz numery kont odbiorców naszych poleceń zapłaty czy zleceń stałych.
Wiemy, co musimy zrobić, ale pewnie czytelnicy zastanawiają się ile trwa cała procedura? Odpowiedź można również wywnioskować bezpośrednio z rekomendacji. Dotychczasowy bank ma obowiązek przekazania wszystkich dostepnych informacji na temat naszych usług płatniczych, w ciagu 7 dni roboczych od momentu.

superfluum

Bez możliwości nawet zapoznawania się z przesłankami ich przyjęcia przez skarżących, nie mówiąc nic o możliwości formułowania wniosków co do innych przesłanek. Brak dostępu do akt uniemożliwia ocenę przesłanek, za pomocą których ustalono linię nowej zabudowy i odniesienia do istniejącej zabudowy. W efekcie powstała budowla nieprzystająca do otoczenia, zaskakująca swoją wielkością na tak małej działce, co może wskazywać na naruszenie wskaźnika zabudowy powierzchni i stawia pod znakiem zapytania jednorodzinny charakter budynku. Brak dostępu do akt uniemożliwia zapoznanie się z analizą zacienienia. Prima facie wielkość budynku pozwala przypuszczać, że w okresie jesienno-zimowym przy niskim położeniu słońca nieruchomość gruntowa i budynkowa skarżących  może być pozbawiona światła słonecznego. Mając na względzie powyższe wnoszę jak w petitum skargi. 

Załączniki: 1/ pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej