O czym chcesz poczytać na blogach?

Przejdź do wyników poniżej

Pedagogika

Zrozumieć dziecko - Onet.pl Blog

- ze względu na to, iż Maria Łopatkowa szczególną uwagę przywiązuje do dzieci, powstała książka „Pedagogika serca „. Książka ta ma wybitnie humanistyczny charakter, który nie jest tak popularny w naukach o wychowanie Według autorki człowiek jest ogromną tajemnicą i tak naprawdę nie zna samego siebie. Chociaż nie znany jednoznacznej odpowiedzi na pytanie „kim jest człowiek ?” Maria Łopatkowa odpowiada napytania „Kim jest człowiek wobec drugiego człowieka i jaki być powinien. Co robić, aby stał się homo amans – człowiekiem miłującym?” Dzięki Marii Łopatkowej powstaje nowy nurt : Pedagogika serca. Twierdzi ona, że rozwój uczuć moralnych dziecka zaczyna się już,gdy niemowlę uzewnętrznia swe pragnienia wrzaskiem czy chęcią gryzienia.

waldorfskość/ szkoła waldorfska w Poznaniu - Onet.pl Blog

Steinera, w: Materiały z konferencji 'Być sobą' w warunkach współczesnej cywilizacji
(11-13 XII 1998 r.), Warszawa 1999].
Dopiero w tym kontekście można ocenić eufemistyczne, optymistyczne i ogólnikowe ujęcia
pojawiające się zarówno w reklamówkach, jak i opracowaniach naukowych ogłaszających, że
"celem szkoły steinerowskiej jest pomoc dziecku w poznawaniu samego siebie, w odkrywaniu
celu własnego życia i swojego miejsca w świecie" (A. Zamojski, New Age. Filozofia, religia i
paranauka, Kraków 2002 r.), jak też górnolotne określenie Steinera, iż "dziecko jest wolną istotą
3
duchową, która wybiera nauczyciela jako pomocnika w odkryciu i realizacji własnej misji na
Ziemi" (J. Prokopiuk, Pedagogika Rudolfa Steinera. Teoria i praktyka, Człowiek i Światopogląd
1982 r., nr 7).
Okultystyczna antropologia o inspiracji orientalnej
Obrońcy szkół waldorfskich twierdzą, że antropozoficzna jest jedynie metoda nauczania, nie zaś
przekazywane treści; w szkołach tych nie ma z góry określonego planu (programu) nauczania,
stąd każdy wyszkolony antropozoficznie nauczyciel ma bardzo dużą swobodę w kształtowaniu
procesu nauczania. Z reguły jednak nauczyciele kierują się w nauczaniu wskazówkami Steinera.
Już sam przegląd zeszytów uczniowskich (nie ma w szkole podręczników), dobór tekstów do
czytanek dla młodszych klas i jego uzasadnienie skłaniają do odparcia argumentu, że w szkole

Radośc odkrywania świata Edukacja domowa - Onet.pl Blog

Filmik
         "Antypedagogika pojawiła się na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia jako wiedza odczarowująca dotychczasowy paradygmat nauki o człowieku. Ujawniła wiele jego pułapek i ograniczeń, które demistyfikują naszą odwieczną roszczeniowość i omnipotencję. Stąd wśród najpoważniejszych zarzutów, jakie stawia pedagogice, znajdują się te, które podważają zasadność wychowania człowieka, skuteczność intencjonalnego, dyrektywnego oddziaływania na jego osobowość, rzeczywiste traktowanie dziecka jako podmiotu owych wpływów oraz możliwość realizowania i reprezentowania interesów dziecka, jego praw.
Nie z własnej woli pedagogika godzi się na taki przełom. Do tej pory ma to miejsce głównie w krajach Dalekiego Wschodu, Europy Zachodniej i w USA. Podobnie jak prace Carla Rogersa czy Abrahama Maslowa, tak książki antypedagogów spotkały się u odbiorców z silnym oporem i brakiem zrozumienia. Oba nurty mają zatem wspólne doświadczenia w zmaganiu się z zaciekłą agresją swoich antagonistów, którzy rekrutują się spośród zwolenników nauki o wychowaniu.
Antypedagogika opowiada się za konfrontacją wiedzy o człowieku z jego naturą, jej aspektami prewerbalnymi, subwerbalnymi, mitycznymi, archaicznymi, symbolicznymi, poetyckimi i estetycznymi. Jej model poznawania rzeczywistości i transcendencji ludzkiego bytu nie lekceważy wprawdzie.

pedagogika resocjalizacyjna KA

Wrzesień
Sierpień
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczen
Rok 2009
Grudzień
Listopad
Październik
Wrzesień
Sierpień
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczen
Rok 2008
Grudzień
Notki
2009-10-25
  Zapraszamy wszystkich studentów z kierunku Pedagogika na organizacyjne spotkanie Koła Naukowego Pedagogów, które odbędzie.

Pedagogika ogólna

Lustracja i weryfikacja naukowców PRL

prof. dr hab.  Edward  Ciupak w Bazie Nauka Polska – ludzie nauki 

Dyscypliny KBN: socjologia Specjalności: socjologia kultury, socjologia ogólna, socjologia religii i wychowania Miejsca pracy:

Aktualne: Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie profesor zwyczajny Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie; Wydział Psychologii

Nieaktualne:

Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; Wydział Nauk Pedagogicznych;

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii; Instytut Socjologii

Pełnione funkcje:

Aktualne: Dziekan Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie; Wydział.

rozmownica-cd - Onet.pl Blog

Z pacjentek powiedziała mi : <Nawet gdybym miała przeżyć tak jeden dzień, to warto>

 Też uważam że warto. A kolejne spotkanie  przed ekanem już dzisiaj. Będzie dalszy ciąg. Po tak długim milczeniu, to  miła perspektywa. Moja córka mówi że te tematy ją "buzują". Jest studentką pedagogiki. Ja z nauk ścisłych  - ale mnie też fascynują.


                              Pozdrawiam. 

                             .

Jest istotą relacyjną.

             Wreszcie pod koniec dyskusji pada pytanie - jak pomagać?

Najważniejszy jest tu człowiek. Osoby pomagające mogą popełniać błędy - zarówno świeccy jak i kapłani. Słyszymy o tym na rekolekcjach. Ogólna zasada, być obok do dyspozycji, ale nie doradzać i nie pocieszać Często mówimy - będzie lepiej, Bóg tak chciał, pomódl się - a to nie pomaga. Potrzeba dużej empatii i zastanowienia, co to znaczy że mam pomóc. Modlitwą możemy wyprosić łaskę, iż Bóg da siłę do nowego życia w zmienionych.