O czym chcesz poczytać na blogach?

Patologia

Blog akademickiego nonkonformisty – Józefa Wieczorka

, te teksty rzadko ukazują się w całości i nie można z nimi polemizować w komentarzach. Lukę nieco zmniejsza serwis Niezależnego Forum Akademickiego www.nfa.pl , gdzie niektóre teksty autor także nadsyła. Tam są publikowane w całości i można z nimi dyskutować.

Rozmowa zamieszczona w Przeglądzie także inspiruje do dyskusji na ten niezwykle aktualny temat, bo nierzetelność naukowa daje się bardzo we znaki nauce w Polsce. Jest to jedna z poważnych patologii akademickich, którym poświęcony jest nowy serwis NFA Etyka i patologie środowiska akademickiego w Polsce http://nfaetyka.wordpress.com/ , niestety jakby do tej pory nie zauważany w mediach.

W rozmowie z dr M.Wrońskim zastanawia filozofia działalności na rzecz rzetelności w nauce.

np. “Pytanie: Jaki był ostatni rok dla pana?”
‘Odp. – Pod względem.

Patologie społeczne

(z gr. pathos-cierpienie, logos-nauka) był używany w medycynie, a dopiero w końcu XIX wieku zaczęto odnosić go do zjawisk społecznych.

Wg Słownika Wyrazów Obcych PWN patologia to 1) zjawiska społeczne będące zagrożeniem dla życia społecznego,  jego porządku i rozwoju, np. przestępczość, alkoholizm, narkomania, 2) postawy i zachowania jednostek i grup, niezgodne z wartościami i normami danej kultury i społeczeństwa.

Wg definicji A. Podgóreckiego patologia społeczna to postawy i zachowania ludzi, które naruszają podstawowe normy etyczne oraz wyrządzają mniej lub bardziej wymierne szkody społeczne.
Ujmując to bardziej ogólnie patologia społeczna, zwana również społeczną dezorganizacją lub zachowaniami dewiacyjnymi, oznacza stan zakłócenia równowagi społecznej, czego przejawem jest osłabienie więzi społecznych, zachwianie systemu wartości oraz nieskuteczność kontroli społecznej.

Podstawą badań w patologii społecznej mogą być następujące problemy:
- pierwszy – dotyczy zjawisk związanych z życiem jednostki i określany jest mianem patologii indywidualnej;
- drugi – obejmuje negatywne zjawiska związane z życiem rodziny i nosi nazwę patologii rodziny;
- trzeci – stanowią ujemne zjawiska powstające w grupach społecznych.

Do zakresu zachowań dewiacyjnych.

Pati90's Blog

Patologia struktur organizacyjnych

Patologia społeczna to zjawiska społeczne związane z zachowaniem się jednostek lub grup społecznych oraz funkcjonowania instytucji społecznych, pozostające w sprzeczności z wartościami i zasadami akceptowanymi przez społeczeństwo. Terminu patologia społeczna używa się również dla określenia nauki zajmującej się socjologicznym badaniem przyczyn i zwalczaniem patologicznych zjawisk społecznych. Rozróżnia się patologie społeczną indywidualną, gdy nosicielami i przekaźnikami negatywnych cech i zachowań są jednostki, oraz patologię życia zorganizowanego, gdy człowiek jest głównym przedmiotem ujemnych oddziaływań struktur społeczeństwa, stosunków międzyludzkich. Do najważniejszych zjawisk patologii struktur organizaycjnych należą:

•biurokracja
•bezrobocie
•ubóstwo
•korupcja

Osiwiony | prawie oświecony

Komunikacja neuronów

Patologia inna

Dziesięcio letnie dziecko siedzi przed komputerem wartym 2 tys i próbuje zrobić coś. Rodzice siedzą i patrzą, nieraz coś powiedzą, zgadują, chcą pomóc. A dzieciak siedzi i próbuje…

Oto patologia. Rodzic powinien być mądrzejszy w końcu starszy to i nauczy. Ale niestety żyjemy w patologicznym świecie, często gęsto rodzice są ułomni, skoślawieni psychicznie, często gęsto wychowują bardzo źle, oczywiście nie są świadomi niczym roboty bez mózgu.

Wracając jednak, zamiast rodzic uczyć to… no i to jest ta patologia, nie, nie jest to ok nie jest to normalne, a jeśli wydaje ci się że to jest ok to niestety jesteś już skrzywiony. Twoje myślenie jest do dupy. Coś jak kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą, ale to tylko dla bezmózgich ludzi których jak wiadomo jest wielu, dla normalnych kłamstwo zawsze będzie kłamstwem.