O czym chcesz poczytać na blogach?

Organizacje pozarządowe

Kefir 2010 – szczepionki, pneumokoki, HPV, terroryzm władzy, media i społeczeństwo, NWO i polityka

Którzy teraz przekazali zasoby gazu razem z zasobami węgla.
Podsumowując – zrobiono wszystko w przeszłości i teraz, żebyśmy byli uzależnieni energetycznie od obcych państw. Świadomie, z sukcesem.
Trudno założyć, że cała procedura przekazania zasobów przez „nasze” elity polityczne Gazpromowi, są wynikiem pomyłki, niedopatrzenia… Przez ponad rok samorządy i organizacje pozarządowe wskazywały na zagrożenia jakie wynikają z zapisów projektowanego nowego prawa geologicznego i górniczego, które powstało jakby na zamówienie Gazpromu, o czym świadczy łatwość przejęcia koncesji, czy jej odsprzedaży.
W tej chwili sytuacja jest taka, że zgodnie z kontraktem będziemy odbierać gaz od Gazpromu albo za niego płacić, a Gazprom dodatkowo będzie u.

MUSIAŁ watch

 

skomentuj (1)

Podział pieniędzy... 2011-06-18 18:52:20

Gmina Mogilany tradycyjnie zorganizowała konkurs na wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Jak zostały przyznane środki?

Kwota ta została zmniejszona o 50% w stosunku do pierwotnie planowanej ze względu kryzys finansowy w naszej gminie. Jak się jednak okazuje sposób przyznania dotacji był już różny. Wójt Musiał, który przydziela dotacje, obciął je nie -.

BLOG POŚWIĘCONY ANTYFASZYZMOWI JAKO POSTAWIE SPOŁECZNEJ

Siać terror. Pozostawili więc jasny znak społeczności w Lublinie, że nie wolno o ich istnieniu zapominać i należy się organizować w imię wolności oraz przeciw uprzedzeniom i nacjonalizmowi. Lublin to miasto, w którym skrajna prawica poczuła się ostatnio zdecydowanie zbyt butna i pewna siebie. Rasistowskie ekscesy to nie rzadkość w mieście o tak barwnej wielokulturowej tradycji. Organizacje pozarządowe w Lublinie wezwały nawet do manifestacji przeciwko rasizmowi i uprzedzeniom w dniu 24 marca. Ta manifestacja powinna być inauguracją antyrasistowskiej wiosny i jednym z ważniejszych wydarzeń roku w Lublinie.

Hajlujący lubelscy ONR-owcy pozostawili po sobie także lekcję tego jak należy się z nimi obchodzić. Choć lubelscy wolnościowcy i tak potraktowali ich bardzo.

Maciej Szota radny z Inowrocławia - Onet.pl Blog

Inowrocław włącza się w akcję "Godzina dla ziemi". Więcej informacji na jej temat znajdziecie na stronie organizacji WWF. Jest to wspaniała akcja mająca na celu ograniczenie złużycia prądu i zmian klimatycznych. Jest to eventowa forma zwrócenia uwagi każdego na problem nadmiernego zużywania prądu przez każdego kto ma do niego dostęp.

komentarz

16 marca 2010
Organizacje pozarządowe

III sektor to fundament demokratycznego państwa. Moim zdaniem jest to jedyna prawnie.

wolna warszawa

Historia i współczesność ruchu spółdzielczego »

Uniwersytet Krytyczny zaprasza

14 Maj 2008

Czy NGOsy zbawią świat?

Skąd sie wzięły organizacje pozarządowe, czy zbawią świat i za czyje
pieniadze. Geosocjologia trzeciego sektora.

Prelekcja poświęcona będzie wyjaśnieniu powstania i rozwoju zjawiska
trzeciego sektora w II poł. XX w. “kryzys” państwa opiekuńczego w państwach
bogatego zachodu i powstanie sektora organizacji opiekuńczych. globalizacja
fenomenu.

i can always make you smile!

Kto zajmie się wyrzucanymi psami, co stanie się z tymi, które zostaną odebrane dotychczasowym właścicielom.
W przekonaniu, że nie jest Panu obcy los psów i ich właścicieli wierzymy, że skłonny jest Pan wspierać jedynie takie przepisy, które działać będą z korzyścią tak dla ludzi jak i zwierząt. Niestety ta ustawa istniejącą sytuację może jedynie pogorszyć.
Organizacje pozarządowe sugerowały, że nasze prawodawstwo powinno iść raczej w kierunku rozwiązań przyjętych w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Niestety zapomniały one wspomnieć, że sami autorzy tych rozwiązań nie potrafią już ich obronić. Po zgoła 15 latach od wprowadzonego w Wielkiej Brytanii DDA, liczba pogryzień nie zmalała, ale wzrosła. Jak to możliwe, skoro nie ma tam już.

Amnesty International – grupa OSTROŁĘKA

Jawności w tej sferze.

Kontynentem, na którym najczęściej stosuje się karę śmierci, jest Azja – orzeka się ją tam w 11 państwach: Afganistanie, Bangladeszu, Chinach, Indonezji, Japonii, Korei Północnej, Malezji, Mongolii, Pakistanie, Singapurze i Wietnamie.

AI opracowała raport na podstawie oficjalnych informacji oraz danych dostarczonych przez organizacje pozarządowe, obrońców praw człowieka i media.”