O czym chcesz poczytać na blogach?

Ordynacja wyborcza

Politycznie, apolitycznie nie tylko o polityce. Artykuły, felietony, krytyka. - Onet.pl Blog


13 października 2011
Jednomandatowe wcale nie takie dobre

W zeszłotygodniowych wyborach Polacy wybierali Senatorów zgodnie z nowymi zasadami. Wielu naiwnych obserwatorów.

Uważało, że zmiana ordynacji na większościową z jednomandatowymi okręgami wyborczymi spowoduje pojawienie się w Senacie większej liczby ludzi kompetentnych i niezależnych.

Porównanie wyników wyborów do Senatu z 2007 i 2011 roku nie wskazuje na to, że nowa ordynacja wpłynęła na decyzje wyborców.

Polecam tekst politologa prof. Radosława Markowskiego (z lipca 2011 roku) na temat jednomandatowych okręgów wyborczych do Senatu:

http://wyborcza.pl/1,75478,9988619,Prof__Markowski__Zle_jednomandatowe_okregi.html

Zbigniew DULEWICZ - Onet.pl Blog

  
Zbigniew DULEWICZ (20:10)
Opinie
Perfidna i porażająca
KIEŁBASA WYBORCZA


    .
Zasad kultury i poprawności, a cóż dopiero określonego wcześniej patriotyzmu.

T. BERNATOWICZ: Przejdźmy do przykładów.

Z. Dulewicz: Jednym ze skandali obyczajowych, ale i podstawowym łamaniem prawa zapisanego w ordynacji wyborczej, jest przynoszenie na spotkania wyborcze przez niektórych kandydatów dużych ilości alkoholu. O tym mówi już młodzież a nawet dzieci. Tolerowanie takich zachowań zaczyna się wpisywać w dziwną tradycję kampanii wyborczych. Każdy przechodzi nad tym do porządku dziennego, jakby była to.

tyburski Platforma Obywatelska - bloog.pl

Działanie było klasycznie menadżerskie, ponieważ przysporzył szkole dochód od którego dodatkowo Ministerstwo Finansów otrzyma podatek VAT w wysokości 22%. Panie Tyburski, bez sprawdzenia jak było, napisał Pan na blogu nieprawdę dlatego na podstawie art.72 ust 1 Ustawy z dnia 16 lipca 1998r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. nr 159 poz.1547) proszę o: • usunięcia wpisu na ten temat; • sprostowania tych informacji; • przeproszenia na blogu Pana Rozwadowskiego i Komitetu Wyborczego Wyborców Teresy Ossowskiej-Szarej Lepszy.

syzyf | e-blogi.pl

Przecież nie wasze Stowarzyszenie ma dostęp mediów, tylko Unia Prezydentów Miast, która jest nieformalną grupą zarejestrowaną przez Komisję Wyborczą prawem kaduka, chyba, że ma podpisane umowy koalicyjne ze stowarzyszeniami czy partiami politycznymi. W przeszłości Akcja Wyborcza Solidarności skupiała większość ugrupowań politycznych miedzy innymi PC, ZCHN, KPN i to było wiadome, teraz informacji brak. Czyli powtórka z historii w bardziej świńskim wydaniu.  Prezydencki blok wyborczy nie ma nic wspólnego z ideą.
Apel 2011-08-07

Apel
Do małych partii politycznych , stowarzyszeń, fundacji Wielkopolski o utworzenie koalicji dla powołania wspólnych Komitetów Wyborczych
W Aktualnej ustawie o ordynacji wyborczej nie ma istotnych zmian, co do ważności wyborów i ich przebiegu. Nie ma też w niej nic dla nas obywateli poza oddaniem kartki, tylko z korzyścią dla istniejących i rządzących już partii politycznych. Nie trzeba nawet specjalnie wgłębiać się w przepisy ordynacji wyborczej, aby się.