O czym chcesz poczytać na blogach?

Ordynacja podatkowa

[wyrwac chwasta - terapia] blog

Ma mnie w kraju....wiec razem z PITem wyslalem proste zapytanie: "mam skladac, czy nie mam skladac za rok 2005, skoro nie mam zadnego dochodu w Polsce"

....co dostalem w odpowiedzi...:

Wezwanie

Na podstawie art. 155 w związku z art. 14 a § 1, 2 i 5, art. 169 § 1 i 2 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego (...) w związku z przysłanym w dn. 11.04.2005 r. (data wpływu do Urzędu) drogą pocztową w sprawie zapytania o zakres stosowania przepisów prawa podatkowego, biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotowe pismo nie spełnia wymogów.

Waldemar Pawlak blog - bloog.pl

Danych osób zawierających transakcje (podaję skrótowo istotę proponowanego przepisu). Po dyskusji na posiedzeniu rządu  propozycje dotyczące tych rozwiązań zostały usunięte z założeń (pkt 2.7). Do problematyki energi powrócę w następnych wpisach.

 W założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników przedstawionych 3 grudnia 2009 r. zaproponowano w pkt. 2.7 następujące rozwiązanie: Właściciel serwisu aukcyjnego nie jest  stroną transakcji dokonywanych pomiędzy użytkownikami serwisu oraz nie gwarantuje zawarcia i wykonania.

Gadżety reklamowe, strony internetowe, pozycjonowanie stron.

Wyklucza bowiem możliwości jego dalszej weryfikacji (czynności sprawdzające nie są klasyczną kontrolą, chociaż mogą być tak postrzegane). W tej sytuacji, mimo wstępnego sprawdzenia poprawności zeznania, może być ono w przyszłości przedmiotem kontroli lub postępowania podatkowego. Z tego powodu podatnik powinien przechowywać dokumenty związane z rozliczeniem podatku dochodowego za ubiegły rok, np. potwierdzające prawo do korzystania z ulg, aż do czasu przedawnienia podatku. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się bowiem po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym.

Dokumenty związane ze złożonym zeznaniem za 2010 r. Należy przy tym pamiętać, że w niektórych przypadkach okres ten może być dłuższy. W pewnych okolicznościach bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, ulega zawieszeniu albo jest przerwany – co powoduje jego wydłużenie. Wynika to z art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej.

Fiskalizm Interia Podatki po polsku

Typowo luksusowych lub rozrywkowych, powinny one wpływać na wartość dochodu do opodatkowania.

Komentarzy: 1 Fiskalizm czy podatkowa degrengolada? 2010-11-12 Ten tekst powstał w czerwcu - w czasie, gdy nikt w rządzie nie miał odwagi przyznać się, że są prowadzone konsultacje dotyczące podwyższenia ciężarów podatkowych. Mam wrażenie, że cały czas jest on.Dokładnie dane powinna zawierać faktura VAT).

Laik, nawet jeśli dotrze do wszystkich norm, niczego praktycznego z nich samodzielnie nie wyczyta. Do sprawnego poruszania się w tej materii potrzebna jest bowiem wiedza i praktyka… oraz komputerowy program prawniczy.

Nota bene – zgodnie z zapisami Ordynacji podatkowej – praktyczną treść przepisów podatkowych, wobec powszechnie uznanego faktu ich niezrozumiałości, odczytuje czterech wskazanych przez Ministra Finansów, Dyrektorów Izb Skarbowych. Zastosowanie konkretnych norm ustalane jest jednostkowo – każdorazowo w stosunku do konkretnego.

black then white are all I see

Bardzo istotne jeśli chodzi o kwestię skutku bezpośredniego.'
- 'Widzicie Państwo, bo większość ważnych orzeczeń została wydana w oparciu o niezwykle banalne sprawy, w dużej mierze o zabarwieniu alkoholowym.'

- 'Widzę, że Rodamina B z naszego poprzedniego wykładu nadal na tablicy wisi'

- 'Ordynacja podatkow w ciągu ostatnich 8 lat zmieniła się ponad 100krotnie, to prawie 13 zmian rocznie, to wychodzi jedna i troche zminy na miesiąc.'
- 'Po zakończeniu tego wykładu nie będziecie Państwo mogli powiedzieć, że znacie się na podatkach, bo na podatkach nikt się nie zna.'
- 'Na jednych z ostatnich zajęć.