O czym chcesz poczytać na blogach?

Omnia ii

Wojciech Sitarz

Dziesiątą rocznicą śmierci kompozytora. Komisja Repertuarowa Warszawskiej Jesieni słusznie doszła do wniosku, że wykonanie wszystkich symfonii przez jednego dyrygenta jest zbyt dużym obciążeniem. Jednak nie chodziło tu o długość, ale raczej różnorodność stylistyczną.

Dlaczego Pan poprowadził akurat II i IV?

Wybrałem II Symfonię, bo uważam ją za najtrudniejszą. IV Symfonia stanowi z kolei jak gdyby podsumowanie całej twórczości kompozytora. Jest wyjątkowa emocjonalnie, pokazuje Lutosławskiego nie tylko jako intelektualnego perfekcjonistę, ale też mistrza logiki kompozytorskiej.

Wyobraźnię, czy poczucie czasu muzycznego. Dlatego nawet wierne odczytanie partytury nie stanie się tylko odciśnięciem matrycy. Gdyby można było zdefiniować w partyturze co to talent, charyzma i wyobraźnia, mielibyśmy samych najwybitniejszych artystów.

Płyta Witold Lutosławski Opera Omnia 02” uzyskała niedawno Fryderyka w kategorii „Album Roku Muzyka Symfoniczna i Koncertująca”. Co oznacza dla Pana to wyróżnienie?

Myślę, że każda nagroda jest potwierdzeniem słusznie obranej drogi. Dla mnie, jak i dla każdego artysty, to wielka przyjemność, gdy jego sztuka jest zauważona i.

W Drodze do Nieba Bram

Swoje zawierzenie Matce Bożej. Obrany przezeń herb symbolizuje zarówno jego przeszłość, jak i przyszłość, oraz podwójną oś jego życia, jaką stał się krzyż. Pod jednym z ramion krzyża widnieje pierwsza litera imienia Maryi. Dewiza herbu, zapożyczona od św. Bernarda za pośrednictwem Grigniona de Montfort, brzmi: „Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Proebe mihi cor Tuum, Maria”: „Cały Twój jestem, a wszystko co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Cię do wszystkiego, co moje. Użycz mi twego serca, Maryjo.”

Odtąd bardziej niż kiedykolwiek, obecność Maryi staje się częścią jego.

3 marca 1979 zapoczątkowuje on w Rzymie zwyczaj publicznego odmawiania różańca w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Powróciwszy do Lourdes w 1983, wyjątkowo odmawia go w języku francuskim. Nie zdarza mu się przyjmować kogokolwiek bez ofiarowania swemu gościowi różańca. W każdym z kazań i przemówień Jana Pawła II znajdziemy choć jedną wzmiankę o Maryi.

Rok 1987-88 był z woli Jana Pawła II Rokiem Maryjnym, zapowiedzianym w Lourdes jako rozpoczęcie „adwentu trzeciego tysiąclecia naszej ery” od obchodów dwutysięcznej rocznicy narodzin Maryi. 15 sierpnia, pod koniec Roku Maryjnego, papież jednoznacznie.

Pan jest moim Pasterzem... - Onet.pl Blog

Lecz innym razem wołając osprawiedliwość to ty gorzkie i ciężkie zarzuty rzucasz w innych. Bezpodstawniesąd wydajesz. Popatrz na Mnie. Ja nie krzyczałem                  o Moją rację, a czyż jej nie miałem ? A jeśli tyjesteś ze Mną, to dlaczego tak niepokoisz się ludzkim sądem, opinią ? Czy Mojaci nie wystarczy ?


Stacja II -  Pan Jezus przyjmuje krzyż

Piękno...
"Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo,
narrabo omnia mirabilia tua.
Laetabor et exsultabo in te,
psallam nomini tuo, Altissime.
Cum.

Maryja a Pismo Święte

Totus Tuus

Formuła zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie, zawarta w słowach Totus Tuus, którą papież Jan Paweł II  wybrał  jako dewizę swego pontyfikatu, pochodzi z  traktatu  o prawdziwym  nabożeństwie do  Najświętszej  Maryi  Panny.

(Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria).

„Jestem cały Twój i wszystko co moje do Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi swoje serce, Maryjo“

Na krótko przed swoją śmiercią papież Jan Paweł II oddał się przed.

Wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię,” Flp 2:9 BT.

Wyznanie wiary papieża Jana Pawła II, nie jest wyznaniem chrześcijańskim, gdyż powierzył on swoje zbawienie bogini, która była czczona w pogańskim Rzymie, jako wielka Diana z Efezu – Dz 19:34. Świadectwo papieża Jana Pawła II nie jest świadectwem apostołów. Ubóstwiać i uwielbiać Maryję i powierzać jej własne zbawienie, jest głoszeniem fałszywej ewangelii. Pismo Święte Nowego Testamentu brzmi potężnym głosem uwielbienia dla Jezusa Chrystusa i poza Jezusem nie istnieje nic, co byłoby, spośród istot stworzonych godne uwielbienia:

Zacisze

Mam siły już niczego pisać. 

17:54, vitani89
Link Komentarze (2) »
środa, 03 stycznia 2007
Dies, nox et omnia

"Dies, nox et omnia michi sunt contraria"

Dzień, noc i wszystko jest przeciwko mnie. Ale chyba najbardziej nasza polonistka. Zepsuła mi ten dzień. Zepsuje mi noc, bo nie będę mogła zasnąć. A wszystko wiąże się z małą maturą, jakże niefortunną dla mnie. Bynajmniej nie chodzi tu o to,.

Warszawa "W boru kalinka"
Kapela ze wsi Warszawa "Żurawie"
Kasia Stankiewicz "Marzec"
Krystyna Janda - "Na zakręcie" (tekst Agnieszki Osieckiej)
Myslovitz "W deszczu maleńkich żółtych kwiatów"
Republika "Śmierć na pięć"
Szymon Majewski Show "Po skręcie" - parodia piosenki w tle
Vangelis "Conquest of Paradise"
Vangelis "Mythodea"
Muzyka z "Clive Barker's Undying" i "Lineage II"
"After the Storm"

i just need mote time

Współczesnych do siebie. Tak – do siebie także, ale nade wszystko do Chrystusa. Bo tajemnicą tego pontyfikatu było bezgraniczne zawierzenie Chrystusowi, zawierzenie naznaczone głębokim, osobistym związaniem się z Matką Zbawiciela. “Totus Tuus” było bardzo realnie jego życiową dewizą i programem. “Totus Tuus ego sum, et omnia mea tua sunt”... Tego pontyfikatu nie da się zrozumieć, jeśli weźmie się w nawias jego dziecięcą wiarę. Tajemnicą siły Karola Wojtyły – człowieka, kapłana, biskupa, kardynała i wreszcie papieża – była bowiem modlitwa. Kto był na prywatnej Mszy św. w jego watykańskiej kaplicy, ten bez trudu zrozumie, o czym mówię..Że są jego i Kościoła nadzieją. Wszędzie, gdziekolwiek był, garnęli się do niego. Stawiał wysokie wymagania, na które – czasem ku zaskoczeniu miejscowych pasterzy – młodzież reagowała z entuzjazmem, może czując, że ten, który do niej mówi, kocha ją i w nią wierzy. Kto mógł przypuszczać, że zainicjowane przez Jana Pawła II Światowe Dni Młodzieży znajdą tak szeroki odzew i tak szybko wpiszą się w normalny rytm życia Kościoła? Od Papieża wielu biskupów uczyło się odkrywać pracę z młodymi. To, co w tej dziedzinie dziś wydaje się oczywiste – w wielu miejscach świata było rewelacją i nowością.

Pontyfikat, który przemienił świat
.