er>

>Jak należy zachować się na drodze podczas omijania pojazdu we mgle
na terenie niezabudowanym?

Rys.:
Na ilustracji mamy pokazaną tabliczkę informującą
o rozpoczęciu się granicy danej miejscowości, ale nie mamy
tabliczki mówiącej o tym, że zaczyna się teren zabudowany,
co oznacza, że teren jest niezabudowany.
Na rysunku widać, że samochód (1) wyprzedza we mgle, czyli
w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, a więc
musimy zachować szczególną ostrożność.