O czym chcesz poczytać na blogach?

Oecd

Kefir 2010 – szczepionki, pneumokoki, HPV, terroryzm władzy, media i społeczeństwo, NWO i polityka


Egalitaryzm dla frajerów.

cyt. “Według badań opublikowanych ostatnio przez różne instytucje międzynarodowe Polska jest krajem o wysokim stopniu ubóstwa i wielkich ograniczeniach wolności gospodarczej. Wbrew jednak lansowanej przez elity tezie o tym, że zawdzięczamy to wyłącznie mizerii intelektualnej obywateli, okazuje się że nasza produktywność jest na najwyższym światowym poziomie. Oto kilka niezaprzeczalnych faktów:
Według OECD co piąte polskie dziecko jest ubogie! W porównaniu do innych krajów OECD Polska wypada najgorzej pod względem sytuacji materialnej i mieszkaniowej. Jak wynika z raportu, przeciętny dochód rodziny w Polsce należy do najniższych wśród krajów OECD, a ponad 21 proc. polskich dzieci żyje poniżej granicy ubóstwa (przy średniej wynoszącej ok. 12 proc.). Polska wydaje też mało na dzieci – średnio 43,7 tys. dolarów w ciągu całego dzieciństwa, podczas gdy Norwegia, która najwyżej.

Berlin. Arm aber sexy

Uczniowie najlepsi w Niemczech

Najnowsze badania porównawcze poziomu kształcenia w niemieckich landach (PISA E- nationale Entwicklung) ogłoszone we wtorek (18.11) pokazują, że najlepszy system edukacji ma wschodni kraj związkowy Saksonia.

PISA (Programme for International Student Assessment) jest międzynarodowym sposobem mierzenia wyników nauczania. Przeprowadzany jest wśród piętnastolatków z krajów OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) raz na trzy lata i obejmuje najważniejsze umiejętności uczniów takie jak czytanie ze zrozumieniem, zdolności matematyczne oraz wiadomości z zakresu nauk przyrodniczych. Ostatnie badania OECD przeprowadzono w 2006 roku, natomiast Niemcy uzupełniają wyniki o badania w poszczególnych landach.

Po raz pierwszy od 2000 roku, gdy zaczęto mierzyć poziom kształcenia, Bawaria nie zajęła pierwszego miejsca w Niemczech. Dotychczas południowe landy takie jak.

Blog Janusza Piechocińskiego

Energetyki jądrowej. Stąd m.in. nałożenie na inwestorów i operatorów obiektów energetyki jądrowej obowiązku posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową.

Prowadzone działania przygotowawcze związane z wdrożeniem energetyki jądrowej w Polsce realizowane są zgodnie prawem międzynarodowym i regulacjami UE, a także zgodnie z zaleceniami i we współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) i z Agencją Energii Jądrowej przy OECD (AEJ/OECD). Działania te wykorzystują również doświadczenia krajów, które z sukcesem i przy społecznej akceptacji wdrożyły energetykę jądrową.

Rozwój energetyki jądrowej nie może być zrealizowany bez wsparcia organizacji międzynarodowych dysponujących wiedzą i doświadczeniem zilustrowanym w bogatym zbiorze standardów, wytycznych i rekomendacji.

 

CoNieDziennik - Polityka, Społeczeństwo, Gospodarka, Ciekawostki... Samo Życie

Oblicza? Czy to nie hipokryzja? Skoro chcemy żeby nam pomógł, pokażmy się takimi, jakimi jesteśmy. Ze wszystkimi zaletami, ale i wadami. Nie ukrywajmy niektórych grzeszków. Nie zamiatajmy ich pod dywan. Nie oszukujemy w konfesjonałach to nie oszukujmy papieża.

00:39, coniedziennik
Link Komentarze (2) »
piątek, 19 maja 2006
OECD

OEEC - Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej

OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

ERM - Europejski Mechanizm Wymiany

EMS - Europejski System Walutowy

EWWiS - Europejska Wspólnota Węgla i Stali

EWG - Europejska Wspólnota Gospodarcza

Euroatom - Europejska Wspólnota Energii Atomowej

EEA - Europejska Przestrzeń Gospodarcza

NATO - Organizacja Traktatu Pólnocnoatlantyckiego

KFOR - Kosovo Force

ISAF - Międzynarodowe Siły Wspierające Bezpieczeństwo

  Czas utrwalony  

Postaci - szczerze !
Dużo pozytywnych "znaków wszechświata", uśmiechy łapane po drodze, 7 miejsce na liście.
Doskonała organizacja pozwoliła maksymalnie skupić się na tym, co najważniejsze.
Pytania trudne, ale typowe dla tej uczelni:
Np.
1. Kiedy rozpoczęła się inwazja ZSRR na Afganistan:
a) prezydentem USA był Jimmy Carter
b) szefem partii ZSRR był Leonid Breżniew
c) sekretarzem gen. ONZ był U Thant
2. Do jakiej z niżej wymienionych organizacji Polska wstąpiła najpóźniej:
a) Rada Europy
b) IMF
c) OECD
3. Z rozpadu imperium kolonialnego Francji powstały:
a) Laos, Kambodża
b) Maroko, Czad
c) Malezja Kenia
4. Ilu było prezydentów ZSRR:
a) jeden
b) dwóch
c) trzech
5. Które z wydarzeń miał miejsce najwcześniej:
a) dyplomacja ping-pongowa
b) interwencja wojsk U. Warszawskiego w Czechosłowacji (operacja DUNAJ)
c) niepodległość Biafry
6. W skład, których organizacji wchodzą tylko kraje europejskie:
a) EWG
b) Rada Nordycka
c) OECD
7. Które z organizacji mają swoją siedzibę.

BLOG trochę inaczej

Polskiej rodziny czyha co miesiąc cała banda państwowych instytucji. Każda zabiera z 3 tys. brutto pensji Lewandowskich po kilkaset złotych.
I tak prawie 560 zł Czytelnicy oddają ZUS-owi na składki: emerytalną, rentową i chorobową. Ponad 200 zł znika z NFZ. Kolejne 200 zł zabiera fiskus. Gdy to wszystko zliczyć okazuje się, że z 3 tys. robi się tylko 2 tys. zł na rękę. W dodatku pracodawca jeszcze musi dopłacić ZUS-owi ponad 600 zł. Zatem zatrudnienie pracownika kosztuje szefów firmy nie 3, a 3,6 tys. zł - wylicza "Fakt".
[..]
Według raportu OECD płacimy najwięcej. Polacy ze skromnej pensji muszą płacić aż 41,5 proc. podatków i składek. Dla porównania w Czechach 29,5 proc., a w USA już tylko 16,5 proc.
"
2.
"Arcybiskup Genui, były sekretarz watykańskiej kongregacji Nauki Wiary, kard. Tarcisio Bertone wezwał we wtorek, 15 marca, do bojkotu sensacyjnej książki Dana Browna "Kod Leonarda da Vinci".
Zdaniem kardynała, powieść zawiera m.in. fałszywe zarzuty wobec Kościoła katolickiego.
W Genui odbędzie się w środę seminarium na temat kłamstw zawartych w powieści, opowiadającej.

syzyf | e-blogi.pl

Pozwolić na koszyk podstawowych dóbr. Luka dochodowa dostarcza nam informacji o tym, jak daleko ubogie gospodarstwa domowe znajdują się od linii ubóstwa. Z kolei Dotkliwość ubóstwa bierze pod uwagę nie tylko odległość dzielącą od ubóstwa { lukę dochodową}, lecz również nierówność wśród tych gospodarstw. Dla pomiaru wszystkich wymiarów ubóstwa służy wskaźnik ubóstwa społecznego. Został opracowany przez agendę ONZ do spraw rozwoju { UNDP}. Wskaźnik ubóstwa społecznego HPI został skonstruowany zarówno do krajów rozwijających się {HPI -1}, jak i krajów OECD o wysokich dochodach { HPI- 2}. Obydwa wskaźniki zawierają informację na temat trzech wymiarów, jakości życia: długości i zdrowotności jego trwania; wiedzy; przyzwoitego { godnego} życia. Wskaźnik HPI-2 uwzględnia jeszcze jeden aspekt życia tj. społeczne wykluczenie. W przypadku krajów rozwijających się deprywacja długiego i zdrowego życia mierzona jest odsetkiem ludzi, których oczekiwana dalsza długość życia nie przekracza 40 lat. Deprywacja w dostępie do wiedzy jest mierzona procentem analfabetyzmu a deprywacja ekonomiczna średnią arytmetyczną procentu.