O czym chcesz poczytać na blogach?

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska na codzień

to cało kształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.

Sposoby ochrony środowiska:

* racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
* przeciwdziałanie zanieczyszczeniom.
* utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu.Jest często wykorzystywana jako argument w walce rdzennych ludów przeciw (efektowi) globalizacji ingerującej w ich życie. Nauka stosowana o ochronie środowiska dzieli się na dwa nurty: główny "antropocentryczny" lub hierarchiczny, i bardziej radykalny "ekocentryczny" lub egalitarny[1][2]. Termin ochrona środowiska jest związany z innymi współczesnymi terminami takimi jak: edukacja ekologiczna, ekozarządzanie, wydajność w gospodarowaniu zasobami środowiska i minimalizacja zanieczyszczeń, odpowiedzialność środowiskowa oraz ekoetyka.Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie.

żywność ekologiczna


ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE (w wyborze)
 1. KONSUMENCI, środowisko, zdrowie, żywność. - Warszawa : Urząd Komitetu Edukacji Europejskiej, 2003. - (O co Pytamy Najczęściej; 6)
 2. OCHRONA środowiska w integrującej się Europie / pod red. Anny Sas-Badowskiej. - Radom : Studium Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli, 2001
 3. OCHRONA środowiska w integrującej się Europie. Cz. II / pod red. Anny Sas-Badowskiej. - Radom : Instytut Organizacji i Ochrony Pracy Studium.
// Aura. - 2002, nr 9, s. 5
 • GARŚCIA Edward : Więcej optymizmu // Aura. - 2002, nr 3, s. 3
 • GARŚCIA Edward : Z optymizmem do Unii Europejskiej // Aura. - 2004, nr 1, s. 3
 • GRUSZECKI Krzysztof : Ochrona przyrody w prawie Unii Europejskiej // Aura. - 1999, nr 5, s. 4-5
 • HADJIRAFTIS Grażyna : Prawo do korzystania ze środków Unii Europejskiej // Aura. - 2003, nr 12, s. 4-6
 • JAWORSKA Grażyna, REJDYCH-MARTYNIAK Małgorzata :.

 • Praca i obowiązki.

   Na noc. Kroić gorącym nożem (sparzonym wrzątkiem).

   

  Tagi: ciasto czekoladowe
  21:18, malina9401
  Link Dodaj komentarz »
  czwartek, 30 września 2010
  przyroda

  Ochrona środowiska - całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu.

  W walce rdzennych ludów przeciw (efektowi) globalizacji ingerującej w ich życie. Nauka stosowana o ochronie środowiska dzieli się na dwa nurty: główny "antropocentryczny" lub hierarchiczny, i bardziej radykalny "ekocentryczny" lub egalitarny. Termin ochrona środowiska jest związany z innymi współczesnymi terminami takimi jak: edukacja ekologiczna, ekozarządzanie, wydajność w gospodarowaniu zasobami środowiska i.

  klimatyzacja i wentylacja | klimatyzacja, klimatyzatory, wentylacja

  Ochrona ozonu

  Za fluorowane gazy cieplarniane wprowadzane po raz pierwszy do obrotu w pojemnikach, jak i za te gazy zawarte we wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu produktach, stacjonarnych i ruchomych urządzeniach czy systemach ochrony przeciwpożarowej oraz systemach klimatyzacji samochodowej. Proponuje się, aby wysokość opłaty za 1 kg fluorowanego gazu cieplarnianego stanowił iloczyn 0,003 zł. i wartości współczynnika.Ustawy opłacie możliwe będzie ograniczenie ilości wprowadzanych do Polski fluorowanych gazów cieplarnianych oraz produktów, urządzeń i systemów zawierających te gazy, poprzez szersze wykorzystywanie przyjaznych dla środowiska substytutów tych gazów oraz produktów, urządzeń i systemów zawierających takie substytuty, dla których nie będzie opłat. Ponadto proponowany w założeniach system pozwoli dofinansowywać działania w.

  Żyjmy ekologicznie - Onet.pl Blog

  Leki z natury nie zawodzą, o czym może świadczyć między innymi wielowiekowa tradycja ich stosowania. Oprócz wysokiej skuteczności tych leków, dodatkowymi atutami są brak skutków ubocznych (czego nie gwarantują nam leki kupowane w aptekach) oraz brak wpływu na zanieczyszczenie środowiska.


  Leki ziołowe, produkty pszczele itp. usuwają nie tylko objawy ale również eliminują przyczyny dolegliwości co bez wątpienia jest wciąż poza.

  GMO, żywność zmodyfikowana genetycznie nie jest bardziej niebezpieczna dla zdrowia niż niemodyfikowana. Nie słychać na razie o złym wpływie genetycznie modyfikowanej żywności na człowieka lub nawet na zwierzęta.

  ekolog (14:43)
  komentarz

  08 maja 2009
  Substancje ochronne i przeciwrakotwórcze w żywności cz.2