O czym chcesz poczytać na blogach?

Nadzór budowlany

Książę Warmińsko-Mazurski

Które musiały współpracować: trzy finansujące, wykonawcę i dwa administrujące. Dlaczego otwarto boisko przed czasem? Bo termin został ustalony z ministerstwem, a później wyniknęły problemy. Wzięły i wyniknęły. To doprawdy smutne.

W Iławie za to po miesiącu od oficjalnego otwarcia nadzór budowlany dokonał odbioru technicznego boiska. Mam nadzieję, że nie okaże się teraz w Iławie, iż trzeba zmienić administratora. Mam też nadzieję, że jak już zmienią w Olsztynie administratora, to nie będą musieli czekać na oficjalny odbiór przez nadzór budowlany. Może już tam to.

Kontrola techniczna obiektów budowlanych - Onet.pl Blog

Bywało tak, że właściciele budynków chcąc zaoszczędzić pieniądze zaniechali przeprowadzenia tego typu kontroli. Prawda jest taka, że ani przez moment nie pomyśleli o ewentualnych konsekwencjach jakie ich czekają w chwili gdy budynek zacznie stanowić zagrożenie. Kontrola techniczna obiektów budowlanych jest obecnie regulowana prawnie i w żadnym wypadku nie należy omijać tego przepisu. Każdy właściciel budynku bądź jego zarządca jest zobowiązany użytkować go zgodnie z jego przeznaczeniem jak i również regularnie badać jego stan techniczny. W tym celu powinien skontaktować się z odpowiednimi firmami, które zajmują się świadczeniem tego typu usług.

admin
skomentuj
Nadzór budowlany
Bywało tak, że właściciele budynków chcąc zaoszczędzić pieniądze zaniechali przeprowadzenia tego typu kontroli. Prawda jest taka, że ani przez moment nie pomyśleli o ewentualnych konsekwencjach jakie ich czekają w chwili gdy budynek zacznie stanowić zagrożenie. Kontrola techniczna obiektów budowlanych jest obecnie regulowana prawnie i w żadnym wypadku nie należy omijać tego przepisu. Każdy właściciel budynku bądź jego zarządca jest zobowiązany użytkować go zgodnie z jego przeznaczeniem jak i również regularnie badać jego stan techniczny. W tym celu powinien skontaktować się z.

obywatell

Remontu domu bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia jest wprawdzie samowolą, ale nie jest traktowane z taką bezwzględnością jak budowa nowego obiektu bez pozwolenia. Samowolny remont, bez firmy świadczącej profesjonalne usługi remontowe jest trudniejszy do wykrycia, ale jeśli już nadzór budowlany nas na tym przyłapie, może wydać decyzję o wstrzymaniu robót. Postanowienie to straci moc po dwóch miesiącach, jeśli w tym okresie powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie wyda decyzji określającej, jakie czynności należy wykonać, aby doprowadzić roboty do stanu zgodnego.

Zbigniew DULEWICZ - Onet.pl Blog

W czym innym, o czym pismo słusznie informuje. Zegar posadowiono na dachu bez stosownych zezwoleń (o czym swego czasu obszernie informowałem w imieniu stowarzyszenia "Solidarna Gmina"), a „nadzór budowlany z Łomży sprawę potraktował jako mało istotną przeróbkę i odstąpił od nakazu przywrócenia pierwotnego stanu dachu” – czytamy w zakończeniu. Według mnie decyzja nadzoru urodziła gigantyczny problem. Żyjemy w wolnym kraju, demokratycznym, opartym na jasno określonym prawie obligującym wszystkich do jego przestrzegania. Stworzenie takiego prawnego precedensu,.

Białostockie sgraffita

I mężczyznę przy pracy. Niżej para wędrująca w pochodzie pierwszomajowym. Na ramionach kobiety dziecko, nad nim unosi się gołąbek pokoju. Niestety, gołąbek od kilku lat zasłonięty jest reklamą szkoły nauki jazdy znajdującej się w tym budynku. Baner wisi nielegalnie, sprawą ma zająć się nadzór budowlany. Na drugim planie kamienica z "Wiejskimi plonami".

Tagi: aleja Piłsudskiego Dorota Łabanowska Jerzy Łabanowski polichromia
20:03, aklopot

staho - blog - Onet.pl Blog

Harcerzom, księżom, ...że poleje się krew.
Czyżby było prawdą to co mówią źli ludzie?
Którzy mówią, że krzyż, ten krzyż, jest już tylko wygodnym narzędziem walki politycznej PiS z resztą Świata?
Nie maja do niego żadnych praw harcerze, księża, kancelaria prezydenta, architekci, nadzór budowlany ....
Musimy się wsłuchać w instrukcje kilkudniowego opozycjonisty, Kuźmiuka.
Opozycjonisty wychowanego na piosenkach kawiarnianego bojownika z ramienia PZPR.
staho (10:57)