O czym chcesz poczytać na blogach?

Przejdź do wyników poniżej

Mysql

YAITB

csc:~# ps aux | grep mysql 

znajdujemy linijkę procesu bazy danych MySql np.:

mysql 5351 0.0 1.8 128316 18660 ? Sl Feb09 0:27 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid --skip-external-locking --port=3306 --socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock 

Pierwszy numerek w linii jest numerem PID procesu w tym przypadku jest to numer: 5351, musimy go uśmiercić robimy to komendą:

csc:~# kill -9 5351

Po tej operacji proces demona mysql powinien być zatrzymany co oznacza że możemy przejść do kolejnego etapu.

2. Ponowne uruchomienie serwera bazy danych.

Aby bez problemu zmienić hasło bazy danych musimy uruchomić demona mysql z opcją --skip-grant-tables opcja ta umożliwia zalogowanie się każdemu do bazy danych z wszystkimi uprawnieniami. Uruchamiamy demona za pomocą komendy:

csc:~# mysql --skip-grant-tables 

W tym momencie możemy się bez problemu zalogować do bazy jako root (administrator) bez hasła. Robimy to komendą:

SEOstrada – optymalizacja i pozycjonowanie

Się jaki typ pola dobrać do przechowywania adresów IP. Być może nie przejżeliście całej dokumentacji MySQL, albo nie doszliście do strony (http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/miscellaneous-functions.html#function_inet-aton), na której udokumentowane są funkcje do operowania na adresach IP.

Oczywiście za wiele główkowania tu nie ma, większa część z Was wybrałaby napewno typ VARCHAR i nie jest to bardzo złe rozwiązanie, lecz napewno optymalniej byłoby przechowywać adresy IP w polu typu INT, ponieważ pamięć rezerwowana przez MySQL dla tego typu pola to tylko 4 bajty.

Zastanawiasz się jak to zrobić skoro adres IP zawiera kropki?

Z pomocą przychodzą nam funkcje MySQL, jakimi są INET_ATON() i INET_NTOA(). Pierwsza z nich przekształca podany jej adres IP w ciąg tylko liczbowy (bez żadnych kropek, a tym bardziej innych znaków). Pozwala nam to na zapisanie tak przekształconego adresu IP w polu typu INT.
Zapytanie SQL z funkcją INET_ATON() może wyglądać tak:
sprintf("INSERT INTO.

Blog Ilonki

}

echo '</table>';

?>

21:51, pliplonka , Web Services
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 25 lutego 2008
Konwersja bazy Access na MySQL

Niedawno znalazłam na sieci świetny program, który pozwala przerobić bazę Access na MySQL. Programik jest malutki, prosty w obsłudze i nazywa się MdbToMySQL XP. Żeby go zainstalować trzeba mieć w systemie .net framework 1 (musi być właśnie ta wersja 1 bo z wyższymi działać nie będzie).

Aby dokonać konwersji wystarczy go uruchomić i nacisnąć "Locate MDB file..." u samej góry okna programu. Potem już tylko wybieramy bazę mdb i zaznaczamy które tabele z niej mają być konwertowane.

Zlecenia PHP

    Danymi w bazie za pomocą plików XML
  • Łączenie aplikacji WWW z GoogleMaps oraz Wikipedią
  • Wykorzystywanie wzorców projektowych
  • Testowanie aplikacji
  • Generowanie animacji Flash
  • Wysyłanie SMS-ów oraz wiadomości na serwery IRC
03:15, zleceniapraca
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 13 marca 2008
PHP, MySQL i Apache dla każdego.

Witryny WWW korzystające z baz danych i wyświetlające dynamicznie generowaną treść stają się coraz bardziej popularne. Technologie skryptowe działające po stronie serwera i mechanizmy bazodanowe przestały być cechą charakterystyczną portali i sklepów -- dziś wykorzystywane są również w firmowych i prywatnych stronach WWW, galeriach fotografii oraz blogach. Na rynku istnieje wiele technologii stosowanych do budowania dynamicznych witryn WWW, lecz największym uznaniem cieszy się duet PHP i MySQL uruchamiany na serwerze WWW Apache.

karmelek@weblog:~$

Połączeń do bazy danych już na poziomie Tomcata. Z braku polskich źródeł poprosiłem alvina o zgodę na polonizację jego tutoriala z devdaily, który posłużył za bazę do tego, co obsługiwało połączenie do bazy danych w moim projekcie.

Zakładam, że osoby korzystające z tego tutoriala mają już skonfigurowaną bazę danych, jak również wiedzą, jak wygląda działanie i obsługa Tomcata. Nasza aplikacja to JavaBlog, a na potrzeby tego tutoriala utworzono bazę danych mySQL o nazwie mateusz i haśle 123456 (chociaż można dyskutować czy to jeszcze kwalifikuje się jako hasło ;-)

Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić jest konfiguracja kontekstu aplikacji w pliku context.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Context antiJARLocking="true" path="/JavaBlog" >
 <Resource name="jdbc/mysql" auth="Container"
 type="javax.sql.DataSource"
.

Zlecenia PHP

Work , zlecenia , zlecę Leave a Comment

PHP i MySQL to już standardowe technologie do tworzenia dynamicznych stron internetowych wykorzystujących bazy danych. Istotne jest, że zapewniają one nie tylko interaktywność, ale również wysoki stopień bezpieczeństwa witryn WWW. Ich ogromne możliwości powodują, że wykorzystywane są do tworzenia zarówno prostych aplikacji, jak i skomplikowanych stron internetowych, zaopatrzonych w rozbudowane systemy autoryzacji, na przykład różnego rodzaju sklepy internetowe. Połączenie PHP i MySQL stanowi więc niezastąpione narzędzie do tworzenia dynamicznych witryn, spełniających wymagania zarówno administratorów, jak i użytkowników.

Książka “PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II” przedstawia krok po kroku zasady tworzenia serwisów WWW z wykorzystaniem baz danych. W podręczniku na przykładach przedstawiono m.in. sposoby pracy z bazą danych MySQL, serwerem WWW Apache czy językiem PHP i XHTML. Czytając tę książkę, nauczysz się przeprowadzać operacje na danych, zarządzać sesjami i tabelami oraz tworzyć zapytania. “Learning PHP &My SQL” stanowi.

Mysql insert

programing

Lokalna typu int)
set @l = 0; -- ustawienie zmiennej na 0
while @l < 5 --petla
begin --znow bloki, tu niezbedne
insert into tab select ('

Dodaj komentarz »
MS Sql Server
Jak każdy wie baza danych microsoftu. Poważna konkurencja to: BD2 (IBM), Oracle, MySQL. MySQL`a znam nieźle. z MS Sql Servera też kiedyś miałem semestr, więc nie powinno być kłopotów. Uwaga: sam server nie daje żandego dostępu do bazy (tylko jakiś sqlcmd.exe, który działa na pipe`ach). server to tylko instancja,.

Linux Blog

Zapewne okaże się, że użytkownik, którego wskazaliśmy jako właściciela bazy na etapie konfiguracji nie może być do niej zalogowany.

Należy więc wykonać poniższe czynności (wpierw oczywiście logujemy się jak powyżej do MySQL na konto root):

mysql> use moodle;
Database changed
mysql> GRANT insert,update,select,delete,drop,create,alter ON moodle to trym;

Możemy ponownie już bez komplikacji przejść przez proces uruchamiania Moodle z przeglądarki internetowej (wpisując w nowym oknie.

Spassite – > /dev/null


clear;
if [ "$AKTUALNY" != "$OSTATNI" ]; then
if [ -n "$AKTUALNY" ]; then
ISTNIEJE=`echo “SELECT count(adres) FROM adresy WHERE adres=INET_ATON(‘${AKTUALNY}’);” | mysql ${baza} –user ${user} –password=${pass} | grep -E ‘[0-1]+’`;

OSTATNI=$AKTUALNY;
if [ $ISTNIEJE == 0 ]; then
CZAS=`date +%Y%m%d%H%M%S`;
.

KRAJ=`echo $TMP | cut -d “:” -f 2 | cut -d “(” -f 1 | tr -d ‘, .()’`;
echo “$CZAS $KRAJ “XXX” $MIASTO “XXX” $AKTUALNY “XXX” $OSTATNI”;
kwerenda=”INSERT INTO adresy(adres,data,kraj,miasto) VALUES INET_ATON(‘${AKTUALNY}’),NOW(),\”${KRAJ}\”,\”${MIASTO}\”);”;

echo “Wykonuje kwerende: $kwerenda”;
echo.

SITES TOMMOROW

Kolejną informacją z możliwych zwracanych przez parser PHP jest wskazywanie miejsca błędu w ostatniej lini kodu. Problem jest bardzo prosty. Brakuje znacznika ?> zamykającego kod php. Do trochę trudniejszych błędów należą błędy mySQL’a i wykonywanych zapytań. Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest przykładowo literówka w nazwie kolumny do której ma być wstawiona update’owana wartość. Przy podanej błędnej nazwie jednej kolumny przy poleceniu INSERT polecenie się nie wykona. Kolejnym ważnym problemem, który można napotkać w trakcie operacji na bazie danych. Jest napotkanie podczas zapytania query do bazy w stringu, wartości chronionych mysql, poleceń PHP. W takim przypadku.