W odpowiedzi na nasze pytania dotyczące braku zakazu palenia przy wejściach do Galerii Mokotów otrzymaliśmy odpowiedź pani Beaty Sadowskiej, rzecznika Galerii Mokotów, która zapowiada umieszczenie tabliczek z zakazem palenia oraz egzekwowanie przestrzegania tego zakazu. Cytujemy: “dbając [...] o osoby niepalące, do których zalicza się także kierownictwo Galerii Mokotów, w niedługim czasie wejścia do centrum (wejście główne od ulicy Wołoskiej oraz wejście do centrum od strony parkingów) zostaną dodatkowo oznakowane, a nasza ochrona raz jeszcze poinformowana o konieczności zwracania uwagi osobom palącym.”

Dziękujemy za szybką reakcję. Dotychczas bowiem niepalący byli w  gruncie rzeczy dyskryminowani – każdy wchodzący/wychodzący musiał przejść przez strefę dymu. Mamy nadzieję, że się to zmieni – nie zakazując palaczom palenia (wyłącznie w wyznaczonych miejscach, nie przy drzwiach!), nie zmuszając jednak zarazem niepalaczy do palenia.