O czym chcesz poczytać na blogach?

Ministerstwo finansów

Platforma Republikańska

Prawa do uzyskiwania, gromadzenia, analizowania i przetwarzania informacji mogących mieć znaczenie dla obronności, bezpieczeństwa lub zdolności bojowej armii oraz interesów państwa. Umożliwi im także prowadzenie radioelektronicznych działań kontrwywiadowczych oraz przedsięwzięć z zakresu ochrony kryptograficznej i kryptoanalizy.

Ustawa nr 56 » Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o modernizacji i rozbudowie floty Wojennej Marynarki Krajowej. Ustawa zakłada budowę nowych i modernizację już istniejących jednostek wyłącznie w stoczniach krajowych. Realizacja kontraktów zbrojeniowych pozwoli to na poprawę koniunktury w krajowej.

Do innych krajów. Ustawa zakłada, że przedsięwzięcie finansowane będzie z budżetu centralnego oraz dotacji pozyskanych z Unii Bardziej Europejskiej a zakup technologii nastąpi wyłącznie w drodze wyboru najlepszej oferty offsetowej, najbardziej korzystnej dla pozyskania nowych technologii i rozwoju gospodarki krajowej.

Ustawa nr 8 » Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy dotyczący reformy systemu publicznych ubezpieczeń społecznych. Ustawa zakłada, że wybór towarzystwa ubezpieczeniowego staje się dobrowolnym prawem ubezpieczonego ze wszystkimi korzyściami i konsekwencjami z tego wynikającymi. Ponadto przekształca się Publiczny Monopol.

mysli przed snem...

Rząd proponuje obniżenie składki chorobowej, za to płaciliby ją pracodawcy. Nie skonsultował jednak tego z ZUS, a ZUS na to: To niemożliwe!


Wicepremier i minister finansów Zyta Gilowska w pakiecie zmian podatkowych proponuje obniżenie składki rentowej z 13 do 9 proc. płacy brutto. Z 2,45 do 1,8 proc. ma spaść składka na ubezpieczenie chorobowe. Obowiązek płacenia "chorobowej" rząd chce jednak w całości przerzucić na pracodawców (dotąd płacił ją pracownik). A to wszystko już od stycznia 2007 r.
ZUS, tzw. przystawki do systemu KSI.

- Prokom za darmo tego nie zrobi, choć nie mam pojęcia, ile może to kosztować. Ponadto nowy system wymaga sześciu miesięcy na samo testowanie tego rozwiązania - zauważa Robert Gwiazdowski. Przypomina, że system komputerowy ZUS już teraz wykonuje 40 mld operacji rozliczeniowych rocznie.

Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, czy konsultowało proponowane zmiany z ZUS. Wiceminister Jarosław Neneman przekazał nam przez biuro prasowe, że to leży w gestii Ministerstwa Pracy. Z powodu późnej godziny nie udało nam się skontaktować w tym resorcie z nikim, kto wiedziałby, o co chodzi.

- Takie pismo informujące o możliwości wystąpienia problemów z.

Aktualności Kancelarii CWC – informacje o podatkach

Panuje zamieszanie w opodatkowaniu VAT likwidacji szkód związanych z umowami ubezpieczenia.

Do końca roku MF dostosuje przepisy podatkowe do likwidacji NIP

Ministerstwo Finansów zaplanowało, że do końca roku dostosuje przepisy podatkowe do likwidacji NIP dla osób nieprowadzących firm.

Cło: Przedsiębiorcy często korzystają z kontyngentów taryfowych

Do 31 lipca 2011 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o ustanowienie kontyngentów taryfowych i zawieszenie poboru ceł, które wejdą w życie od 1 lipca 2012 r. – mówi Piotr Pogorzelski, zastępca dyrektora departamentu polityki celnej w Ministerstwie Finansów

Od 2012 roku rolnicy zapłacą wyższy podatek

Podatnicy, którzy wybrali sposób ustalania podstawy opodatkowania PIT przy zastosowaniu norm szacunkowych, w przyszłym roku będą.

CWC Firma Prawo Podatki

31 lipca 2011 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o ustanowienie kontyngentów taryfowych i zawieszenie poboru ceł, które wejdą w życie od 1 lipca 2012 r. – mówi Piotr Pogorzelski, zastępca dyrektora departamentu polityki celnej w Ministerstwie Finansów

Od 2012 roku rolnicy zapłacą wyższy podatek

Podatnicy, którzy wybrali sposób ustalania podstawy opodatkowania PIT przy zastosowaniu norm szacunkowych, w przyszłym roku będą płacić wyższy.