O czym chcesz poczytać na blogach?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Projekt Miejski

Tempie ma zamienić się w blokowisko nawet dla 10 tys. mieszkańców z drogą przelotową przy zalewie i Skałkach, którą będzie przejeżdżać 5-6 tysięcy samochodów dziennie. Nowy plan zagospodarowania zignorował wnioski setek krakowian, którzy opowiedzieli się za uniemożliwieniem zabudowy.

W naszej opinii realizacja tego planu kompletnie zrujnuje.

I krótkowzroczne działanie, które w dalszej perspektywie będzie tylko realizacją zysku określonego podmiotu gospodarczego.

Miasto zgodnie z rekomendacją Komisji Planowania Przestrzennego Rady Miasta z roku 2005 powinno dążyć do wykupu prywatnej ziemi i utworzenia parku, podobnie jak zrobiono 100 lat temu, wykupując na rzecz miasta Las Wolski.

Żądamy, aby radni i urzędnicy miejscy chronili Kraków przed dewastacją deweloperską, tłumacząc się, że nie mogą nic zrobić. Brak wizji rozwoju Krakowa i łatanie dziur planami miejscowymi tworzonymi pod potrzeby konkretnych inwestorów, a nie potrzebę miasta, prowadzi do degeneracji organizmu miejskiego. Konsekwencje takich działań widzimy w przypadku.

Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami

Położonej w Warszawie działce osiedla domków jednorodzinnych wraz z siecią dróg. Każda drużyna otrzyma zestaw informacji obejmujący: wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyciąg z obowiązujących przepisów prawnych oraz parametry ekonomiczne związane z różnym wykorzystaniem działki.

Przygotowane propozycje będą oceniane.

Zawada jest nasza! - Onet.pl Blog

Mapki
Dwa przydatne linki odnośnie ostatnich spotkań dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego:
  • Mapki geodezyjne i kartograficzne
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zawada, Olkusz, olkuski, małopolskie

wrp

Kożuchów - Onet.pl Blog

Ma co liczyć!Oni to olali i robią zupełnie coś innego niż powinni .Obserwowałem kiedyś również jak unikali kontaktu z menelem, który siedząc na krawżniku w bardzo ruchliwym miejscu konsumował denaturat.Ta śmieszna formacja powinna zostać przemianowana na straż drogową!Tylko tam bowiem mają wyniki.Najrozsądniej jednak było by rozwiązać tę bandę.Przy skrzyżowaniu Chopina-Szprotawska, na rogu ulic 1 Maja i Chopina oraz koło baszty przy ul. Zielonogórskiej i Spacerowej. Cała sieć monitoringu ma kosztować 158 tys. złotych. W planach jest rozszerzenie jej o kolejne cztery kamery...".
http://www.tygodnikkrag.pl/pl/aktualnosci.php?action=show&id=4167

"

- nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy nieruchomości,

- przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,

- zmiany w budżecie,

Krakowski Kazimierz

Pod poniższym linkiem znajduje się wykaz i sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „BULWARY WISŁY”.

https://www.bip.krakow.pl/wladze/zarzadzenia/pliki/zp_1711_1_10.pdf

Warto.

Dyplomowy projekt modernizacji i rozbudowy M.K.U. PROGRES

Jest w założeniu wizytówką miasta oraz inwestycją prestiżową. Konieczne jest, aby jego otoczenie również miało taki charakter.Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa (z dnia 16 kwietnia 2003 r.) traktuje obszar ulic: Barska, Bułhaka, Konopnickiej i Monte Cassino jako rozwojowy obszar śródmiejski. Proponowany projekt.Cennego terenu jako parkingi, należy uznać za niekorzystne rozwiązanie.Projekt przebudowy ulic utrwala chaos urbanistyczny okolicy, utrudniając jego późniejsze uporządkowanie przez plan miejscowy. Mając na uwadze SUiKZP Krakowa należy przewidywać, iż w przyszłości plan miejscowy będzie przewidywał zintensyfikowaną zabudowę o charakterze śródmiejskim. W.