Każde firma a zwłaszcza taka w fazie rozwoju potrzebuje pieniędzy na inwestycje i rozwój. Zakup sprzętu lub pojazdów to wydatki, które są niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa. W najbardziej komfortowej sytuacji są Ci, którzy posiadają zaplecze finansowe i bez problemu dokonują inwestycji. Ale jest także spora grupa firm, która musi wspierać się zwykle kredytem.  Kredyt to nie jedyne rozwiązanie.  Alternatywą dla kredytu jest leasing, który polega na tym, że zakup finansuje instytucja, która następnie oddaje w użytkowanie przedmiot leasingu dla firmy. Przedmiot leasingu to zwykle maszyny i urządzenia lub pojazdy. Firma, która korzysta z tego typu umowy to leasingobiorca, a firma która finansuje zakup do leasingodawca. Leasingobiorca płaci leasingodawcy raty, podobnie jak przy kredycie. Umowa leasingowa zawierana jest na pewien okres czasu i po jego zakończeniu przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy. Nie jest to proces automatyczny i wymaga pewnych określonych procedur.W przypadku firm mamy do czynienia z bilansem przychodów i kosztów,.