O czym chcesz poczytać na blogach?

Learn english

Angielskiego

3. Do they speak French?

4. Do you have breakfast at 8?

5. Does Tom go to school by bus?

1.4. Odpowiedz krótko na następujące pytania.

1.Do you go to London?

2.Do you parents live in Europe?

3.Does your friend learn English?

4.Do you like popcorn?

5.Do you do homework every day?

6.Does your brother work in computers?

7.What do you do?

8.Where do you work?

9.Where do you live?

10.Do you live in a house or in a flat?

Krzyżówki - KRZYŻÓWKI

Hasło końcowe pojawi się u góry. Jest to nazwisko bardzo znanego pana. A skoro nazwisko, to w obu językach pisze się je identycznie. Poprzednia, angielsko-polska krzyżówka znajduje się tu: Crossword 11

This is a crossword puzzle for those who learn polish language (or polish people who learn english). Clues are given in polish but answers should be written in english language. If you like this kind of crossword, let me know in the comments (in polish or english). I will try to create more polish-english and english-polish crosswords.

kolorowy świat Ali :)

Ale co tam... w moim zyciu jest tylu menow... tylko gdyby ten sie mna zajal nie byloby najgorzej... eh...

pozdroofka i licze na komentarze...
skomentuj (8)


2004-02-19 17:48:17
MY FANTASTIC ENGLISH LESSON!
It was yesterday... It was really fatnastic! I love english and I love that group. My group. After yesterday's lesson i really feel good. And I know that I can learn english very well with these people. We can talk and talk for about an hour and everybody wanted to say sth - about the topic of course. And it's much better than listening or comparing and comtrasting pictures. It's real. Yesterday I was a bit shy due.

panta rei kai ouden menei

Ok, how many mistake have I done?:)

*this text was written by a lazy person, that doesn't want to learn english language. If you read this inspite of my statement (?), understand it and be forgiving me, please. 

11:50, vordemwind