O czym chcesz poczytać na blogach?

Kwota bazowa

Praca za granicą

 
Rząd za podwyżką dla nauczycieli
1947,81 zł ma wynieść specjalna kwota bazowa, określona w projekcie budżetu państwa, służąca do obliczania wynagrodzenia nauczycieli w 2008 roku - zdecydował rząd. Kwota bazowa dla nauczycieli ma być wyższa od obowiązującej w tym roku o 62,22 zł.

Jak.

Firma i prawo

czwartek, 23 lipca 2009
Kwota bazowa
Kwota bazowa to określona wielkość w złotych i groszach, ustalana w przyjętej relacji do wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w przyjętym okresie. Z każdym emeryci liczą na zwiększoną kwotę bazową. Wpływa ona bowiem na wysokość emerytur.
Więcej » .

Blog - Blog więźnia politycznego stanu wojennego

Represjonowanych ustawy m.in. o: całkowite zniesienie terminu dochodzenia roszczeń, górnego limitu odszkodowania, objęcie odszkodowaniami dając prawo do wyrównania do kwoty 25 tys. zł tym skazanym przez sądy wojskowe i powszechne, którym po 1991 r. sądy przyznały  za lata więzienia, śmiesznie niskie kwoty odszkodowania. Wnioskujemy o  uwzględnienie osób zwalnianych z pracy z.

Emerytów i rencistów.

 1. Osoby, które nie pracowały legalnie ( do maksymalnie 5 lat), a pracowały w konspiracji i potrafią to udowodnić zeznaniami świadków, mają liczone do wysługi lat 1,3% kwoty bazowej za każdy rok , czyli tak jakby normalnie pracowały.

2. Osoby, które nie pracowały legalnie na skutek prześladowań politycznych (wyrzucenia z pracy itd.) i nie pracowały w podziemiu, mają liczone do.

WYNURZENIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO GRAFOMANA Bartłomiej Butlewski - mBlog

Będą na lewo i prawo trwonić to, co planują zyskać poprzez narastający ucisk ludności. To tak samo, jakby w przeciętnej rodzinie matka zarządziła dzieciom drastyczną redukcję długości rozmów telefonicznych w celu minimalizacji kwot rachunków, a sama podwoiła częstotliwość swoich wizyt u kosmetyczki.

'Arial','sans-serif'">          Wynagrodzenie biegłego sądowego kalkulowane jest godzinowo. Od kilku lat wartość jednej godziny wynosi 31,86 zł netto. Jest to pochodna tzw. kwoty bazowej ustalanej ustawowo na dany rok. Zasadniczo stawka ta stanowi górną granicę dopuszczalnego przedziału, bo dolna to 22.49 zł netto. W wyjątkowych przypadkach (jakieś utrudnienia, ekspres, specjalne wymagania, a.

Dzień (nie)podobny do dnia... - bloog.pl

Jutro wybieram się do jaśnie wielmożnego ZUS-u, żeby złożyć świadectwo pracy i zapytać czy należy mi się przeliczenie emerytury, jako że przepracowałam dodatkowo 3 lata i tzw. kwota bazowa, od której nalicza się emeryturę jest większa. Tyle tylko, że nikt nie wie czy w moim przypadku jest to możliwe, bo stosowne przepisy zmieniają się średnio dwa razy dziennie i co urzędnik, to inna interpretacja. Ciekawe, co.

co widzę, widzę co

Same dobroczynne skutki. Ewentualne kary nałożone za nieprzestrzeganie unijnego prawa mogą sięgnąć setek milionów złotych rocznie (ok. 300 – 500 tys euro dziennie, przez cały okres nierespektowania unijnego sprzeciwu + jednorazowa kwota bazowa). Nie muszę chyba mówić ile kilometrów dróg można byłoby wybudować za taką kolosalną kwotę. Jeżeli – nie daj Boże – Kaczory będą się uchylać od uiszczenia nałożonych kar, Komisja Europejska ograniczy strumień.