er>

Kolejne dni mojego stażu w Muzeum Sportu w Salonikach, minęły na przeprowadzeniu kwerendy, dotyczącej materiałów o antycznych igrzyskach olimpijskich. Mam nadzieję, że w przyszłości kwerenda będzie przyczynkiem do interesującej wystawy. Biorąc pod uwagę nadchodzące wielkimi krokami otwarcie Stadionu Narodowego w Warszawie, warto pokusić się o spojrzenie wstecz na stadiony Hellady i terytoriów do niej przyległych. Dzięki uprzejmości tutejszego Muzeum Sportu, otrzymałem wgląd w studia i opracowania, dotyczące antycznych stadionów z okresu od 776r. p.n.e. do VI w n.e. I tu napotkałem pierwszą niespodziankę, gdyż przyjęło się uważać, że datą graniczną końca igrzysk był rok 393 n.e. w którym cesarz Teodozjusz II wydał edykt zakazujący ich organizowania. Jednak w Antiochii, obecnie należącej do terytorium Turcji, igrzyska odbywały się aż do zakazu wydanego dopiero przez Justyniana I (518 – 527 n.e.) Na zamieszczonej powyżej fotografii, widzimy mozaikę odnalezioną w jednej z willi z okresu rzymskiego z V w n.e. przedstawiającą stadion w Antiochii na którym rozgrywano igrzyska co pięć lat, według modelu Elejskiego. Warto wspomnieć, że Antiochia znajdowała się.