O czym chcesz poczytać na blogach?

Kształcenie

Wychowanie i nauczanie

Skupiskiem nierządu, hamowało rozwój duchowy człowieka. Umartwianie ciała zmierzało do zmiany charakteru na lepszy (ascetyzm).

Rodzina zajmowała się wychowaniem moralnym dzieci.

Rozwój umysłowy potrzebny był tylko i wyłącznie do zrozumienia zasad wiary. Edukacja ograniczona została, zatem wyłącznie do nauczania religii chrześcijańskiej opartej na Piśmie Świętym.

 

Władza Karola Wielkiego zapoczątkowała pewne zmiany (VIII w.). Dążył do zjednoczenia podbitych narodów o różnej kulturze i obyczajach, a czynnikiem, który to umożliwiał wydawała się być religia chrześcijańska. Niestety kler jego czasów stal na niskim poziomie umysłowym i moralnym. Karol Wielki zdawał sobie sprawę ze znaczenia, jakie miało odpowiednie kształcenie duchowieństwa dla sprawnej, polityczno-administracyjnej działalności Kościoła, która dobrze służyłaby państwu. Świadom był tez korzyści podniesienia poziomu kultury warstw wyższych, z których wywodzili się jego najbliżsi współpracownicy, dlatego Karol Wielki przeprowadził w swym państwie reformę szkolnictwa

 

Reforma ta miała trzy kierunki główne

 

- rozwój sieci szkół klasztornych i katedralnych

- ujednolicenie programu nauczania

- przywrócenie znajomości łaciny klasycznej w kręgach ludzi wykształconych

CIEKAWOSTKA

ALQUIN – były rektor szkoły katedralnej w Yorku, został sprowadzony na dwór Karola Wielkiego i mianowany.

Edukacyjnie

Zagadnienia na egzamin z dydaktyki

Posted by aleandra w dniu 12 Czerwiec 2009

EGZAMIN

-obejmuje tematykę ćwiczeń i wykładów,

-jest przeprowadzany w formie ustnej,

-trzeba odpowiedzieć na 6 pytań.

ZAGADNIENIA:

1.Co to jest dydaktyka

2.Depresja dziecięca – powód, objawy, wskazówki dydaktyczne

3.Uczeń z rodziny patologicznej – objawy, wskazówki dydaktyczne

4.Co to jest kształcenie

5.Co to jest kształcenie ogólne

6.Co to jest kształcenie zawodowe

7.Co to jest wychowanie (ujęcie WĄSKIE i SZEROKIE)

8.Co to jest metodyka

9.Nowe właściwości dydaktyk szczegółowych

10.Co to jest adaptacja

11.Co to są dyspozycje

12.Co to są skłonności

13.Co to są predyspozycje

14.Co to są zdolności

15.Co to są zainteresowania

16.Co to jest racjonalność

17.Geneza nazwy dydaktyka

18.Przedmiot dydaktyki

19.Podstawowe pojęcia dydaktyki: uczenie się, nauczanie, kształcenie, wychowanie

20.Cechy uczenia się

21.Nauczanie grupowe

22.Formy aktywności uczniów

23.Co to jest system klasowo-lekcyjny

24.Cechy systemu.

Lothlórien

Urodzinki xD. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego!
Kończę jutro napiszę szerzej.

Komentarzy: 1 Rekolekcje 2008-03-11 Strasznie długo mnie tu nie było, ale jakoś nie miałam czasu. Teraz trwają rekolekcje i nie mamy lekcji :P. Dlatego mam czas i piszę.
Wczoraj była u mnie Marysia i została na noc. Fajniusio było :).

Oprócz tego to się chyba nic ważnego nie działo. Na Dzień Kobiet chłopaki dali nam róże i czekolady. Miło z ich strony :D.

Kończę, bo mam dziś Kształcenie Słuchu.

Pozdrowienia!!! Dla wszystkich!

P.S. To, że piszę, że czytam coś dziwnego to nie znaczy, że to lektura Hubercie! Komentarzy: 0 Piątek c.d 2008-02-22 No więc piątek, ale wieczorem :).

W sumie to się nic nie działo w szkole, bo tylko 3 lekcje.

Za to ze mną się coś podziało, bo jutro jadę do Obi szukać szablonów nut, żeby sobie w pokoju zrobić nuty :). Jak nic nie znajdę to może się uśmiechnę w stronę mamy Marysi xD.

grupa przedszkolna słoneczka - Onet.pl Blog

(zwracanie uwagi na uczucia i przeżycia bohaterów baśni)

• uświadamianie dziecku jego prawa do wyrażania swoich myśli i rozbudzanie potrzeby obcowania z książką – wycieczka do biblioteki

• zorganizowanie „Kącika ciekawej książki”

• uświadamianie konieczności szanowania własności swojej, cudzej i społecznej

• kształtowanie pojęcia liczby 9

• uczenie tolerancji, akceptowanie ludzi takimi, jacy są

• budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby

• kształcenie umiejętności pracy w grupie.