Kilka słów o dzisiejszym „wspomnianym”.

Franciszek Ksawery narodził się 7 kwietnia 1506r. Hiszpanii. W 1525r. Franciszek podjął studia teologiczne w Paryżu. Gdy uzyskał stopień magistra wykładał w College Domans-Beauvais,gdzie zapoznał się z bł.Piotrem Favre (1526r.),natomiast po kilku latach (1529r.)wraz ze św.Ignacym Loyolą. Równocześnie Franciszek rozpoczął na Sorbonie studia teologiczne z zamiare służby Bogu. Duszą całej trójki i duchowym liderem był św.Ignacy. Razem wpadli na pomysł utworzenia Towarzystwa Jezusowego,które zatwierdził 27 września 1540r. papież Paweł III.

15 marca 1542r. Franciszek Ksawery widział Rzym po raz ostatni. Od tego roku rozpoczęły sie Jego.