Podczas zajęć wykorzystano:

 • Pamiątki, widokówki oraz materiały przyniesione przez dzieci
 • Krzyżówki
 • Płyta z utworami węgierskich kompozytorów
 • Ćwiczenia cz.D i cz.3
 • Liczmany
 • Zeszyty

Przebieg zajęć;

 • Rozwiązanie krzyżówki i odczytanie hasła.
 • Swobodne wypowiedzi uczniów na temat Węgier – słynne miejsca, z czego słyną , znani ludzie.
 • Wysłuchanie fragmentów utworów kompozytorów węgierskich.
 • Rozwiązanie krzyżówki – odczytanie hasła.
 • Wyjaśnienie pojęcia prezydencja.
 • Pisanie wyrazów z.