Dni Honorowego Krwiodawstwa

Wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, wszystkim zaangażowanym w propagowanie idei Honorowego Krwiodawstwa oraz wszystkim Pracownikom RCKiK w Wałbrzychu składam najserdeczniejsze życzenia z.