O czym chcesz poczytać na blogach?

Krus

Młody Rolnik

W gospodarstwie, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Jeśli gospodarstwo ma poniżej 1 ha przeliczeniowego, składka wynosi 1 zł. Taką składkę będą opłacać rolnicy i ich domownicy za okres od 1 kwietnia do końca 2012 roku. W tym czasie podstawą wymiaru składki za domowników rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej jest kwota 33,4 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale ubiegłego roku. Za nich i za osoby mające mniej niż 6 ha przeliczeniowych składkę opłaca KRUS, pozostali rolnicy płacą ją sami.

Rolnicy opłacą składkę za każdy miesiąc za okres od 1 kwietnia 2012 do 31 grudnia 2012, kwartalnie – w terminach określonych dla składek na ubezpieczenie społeczne rolników. KRUS opłaci składki do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który opłacana jest składka. Wyliczono, że KRUS za rolników mających mniej niż 1 ha przeliczeniowy zapłaci 155 167 tys. zł miesięcznie. Natomiast za okres styczeń-marzec KRUS wpłaci składkę 7 dni od ogłoszenia nowej ustawy.

Projekt rządowy trafi teraz pod obrady.

Kto zeżarł cukier? - Onet.pl Blog

Dialektykę niewidzialną, bo tak chce prezes, dzięki któremu tę niewidzialność musimy znosić w polskim sejmie. Niewidzialna dialektyka człowieka niewidzialne brzmi: A komunizm, też są jego symbole obecne w przestrzeni publicznej.

Niewidzialny człowiek ma niewidzialną hierarchią wartości, a polega ona na tym, że jak jest jedno zło, to dlaczego miałoby nie być drugiego zła.

Etyka ludzi niewidzialnych, czyli żadnych, polega na niewidzialności ich umysłów. Przede wszystkim tolerują zło, bo nie potrafią go odróżnić od dobra, gdyż w partii, w jakiej jest niewidzialnym politykiem, zło jest normą. To jest etyka polityków niewidzialnych.

Hansiu (11:52)
2 No już lepiej

15 listopada 2011
Dogmat PSL - KRUS

strzegowskie wiesci - Onet.pl Blog

Szkole Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie w zakresie rachunkowości (ogólnej, ubezpieczeniowej, rolnej, bankowej, budżetowej).
2). 1975-1983 inspektor kadr i szkolenia, rewident WZGS „SCh” Ciechanów,
3). 1983 (9 m-cy) – inspektor podatkowy- inspektor ds. planowania Urząd Skarbowy Ciechanów,
4). 1983-1988 główny specjalista ds. ekonomiki banku BGŻ Ciechanów,
5). 1988-1992 dyrektor ekonomiczny- główny księgowy WPPT Ciechanów,
6). 1992 – do nadal Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
a) od 1992 r do 04.09.2007 r - główny księgowy KRUS OR Ciechanów.
b) od 04.09.2007 r. do 31.12.2008 r – główny księgowy PT KRUS (Na mocy Zarządzenia 36 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2007 r. Oddział Regionalny KRUS w Ciechanowie został przekształcony w Placówkę Terenową KRUS w Ciechanowie).
c) od 01 stycznia 2009 r do nadal – zastępca kierownika PT KRUS w Ciechanowie Oddział Regionalny Warszawa ( Na mocy Zarządzenia Prezesa KRUS dalsza reorganizacja i likwidacja pionu finansowo-księgowego oraz stanowiska głównego księgowego w PT KRUS w Ciechanowie).
Działalność społeczna:.

Anty-Rąbek - Onet.pl Blog


06 grudnia 2011
Przejście smoka do Palikota
Ostatnio spekuluje się na temat powiększania członków RP.
Pan Miller, powiedział, że są to jedynie resztki.
Jedni mówią, że jest ich "tysiące". Inni pytają czy to jest prawda?
Tak, jest to prawda, jednak, nie są wybierane "znane twarze", jest tak zwana selekcja.
Co jest zrozumiale, w końcu, nikt nie chce mieć w szeregach kogoś, kto skąd z jednej partii do drugiej, bo ta staje się akurat popularniejsza, lepsza.
Zapewne RP postawi na jakoś, nie na ilość.

Spell (18:21)
Napisz co myślisz
KRUS
Czy.

Liberał z Góry - bloog.pl

 
Liberał z Góry

 Podziel się:
Tagi: putin, globalne ocieplenie, zlodowacenie, zmiana klimatu
Trackback: http://bloog.pl/id,330862014,trackback

komentarze (0) | dodaj komentarz

odwołuje swoje słowa pod adresem WICEPREMIERA,

wtorek, 21 lutego 2012 14:05

Panie Waldku przemyślałem...

 jednak nie chcę żeby wziął się pan do roboty, bo efekty mogłyby być podobne do tych z OFE. Proszę zatem dalej nic nie robić (chyba, że z KRUSEM - taki żart)

Dlatego pozostańmy tylko przy.