O czym chcesz poczytać na blogach?

Krucjata

Kefir 2010 – szczepionki, pneumokoki, HPV, terroryzm władzy, media i społeczeństwo, NWO i polityka

Waszych ciemiężców. Z odwagą rozwińcie wasze sztandary, na których zawsze na pierwszym miejscu widniał BÓG. Nie lękajcie się o nic, bo Jezus – Syn Boży – domaga się od was świadectwa!Jeśli spełnicie Jego warunek, jeśli wytrwacie w tym duchowym zrywie do boju z Różańcem w ręku [Krucjata], to także On spełni swoją obietnicę i wywyższy waszą Ojczyznę w potędze, okazując wam szczególną Łaskę Miłosierdzia!

     Pamiętajcie, że żadna ofiara, złożona na ołtarzu Ojczyzny dla większej Chwały Boga, nie idzie na marne i w swoim czasie przyniesie owoc. Jedynie.

Z troską przestrzegam przed wilkami w owczarni Pańskiej.

Błogosławiony, kto wytrwa przy Prawdzie – w dobrym towarzystwie Świętych. Amen.”

cytuję: “Głos wołającej Polski

Polska zmęczona swój ciężar nosi
Dziś Cię mój Chłopcze O pomoc prosi

- Zacznij się modlić Za mnie w Krucjacie!
Błagam Cię,proszę Mój Polski Bracie!!

W ostatnich latach Krwawię ,utykam
z Unii ciężarem już z mapy znikam

Zacznij się modlić za mnie w Krucjacie
Błagam Cię ,proszę Mój Polski Bracie!

Kradną i kradną szukają zysku
Kraj rozprzedany! Jestem w ucisku…

Zacznij.

Ostrzeżenie. Orędzia na czasy ostateczne - Onet.pl Blog

Mądrości, spokoju i rozeznania każdego z was, kto prosi, abym to uczynił, tą modlitwą:

O Jezu, pomóż mi zawsze widzieć Prawdę Twojego Świętego Słowa i pozostać wiernym wobec Twoich Nauk, bez względu na to, jak bardzo zmuszany jestem, aby Cię odrzucić.

Powstańcie teraz i bądźcie odważni, każdy z was, gdyż Ja was nigdy nie opuszczę.

Będę szedł z wami ciernistą drogą i poprowadzę was bezpiecznie do bram Nowego Raju.

Wszystko, co musicie zrobić, to zaufać Mi całkowicie.


Wasz Ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus
Któż jak Bóg
Podziel się myślą
Krucjata Modlitwy (38) – O ocalenie Kościoła Katolickiego. Wtorek, 20.03.2012, godz.20.30

Moja Krucjata Modlitwy (38) musi być odmawiana przez następny miesiąc, każdego dnia, aby zapewnić,.

W Drodze do Nieba Bram

3. Na gorącą i pełna nadziei prośbę osób świeckich, które jako pierwsze podjęły tę modlitwę, a spotkały się z zainteresowaniem i zaangażowaniem wzrastającej liczby kolejnych osób, także Księża Biskupi diecezjalni w czasie swojej Konferencji na Jasnej Górze w dniu 25 sierpnia odnieśli się do tej inicjatywy, przekazując duchową opiekę nad tym Dziełem w ręce Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.

4. Zgłoszenia listowne o przystąpieniu do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, indywidualne oraz grupowe, można – podobnie jak dotychczas – wysyłać na adres: Krucjata Różańcowa za Ojczyznę, Sekretariat, skr. poczt. nr. 6, 96-515 Teresin, pod którym korespondencja jest odbierana przez osoby upoważnione do tego przez Ojców Paulinów. Dane z tej korespondencji będą przekazywane regularnie na Jasną Górę. Można też wysyłać zgłoszenia bezpośrednio na Jasną Górę, z dopiskiem na kopercie: Krucjata Różańcowa za Ojczyznę.

5. W dniu wczorajszym potwierdzonych było już 11 342 uczestników Krucjaty. Ojcowie Paulini z Jasnej Góry, podejmując głos Księży Biskupów, gorąco zachęcają wszystkich wiernych do włączenia się w tę wielką Modlitwę.

szklane domy

Wszystko celem krzewienia jedynie słusznej wiary chrześcijańskiej.

 

 

 

Największe krucjaty III RP - czyli jak Polska śrdniowieczem stoi

krucjata edukacyjna (rekonkwista edukacyjno-publiczna) – skutkiem było utworzenie w każdej placówce oświatowej sali okupowanej przez inkwizytora, którą każdy uczeń miał w obowiązku odwiedzać minimum dwa razy w tygodniu celem klepania paciorka. Dodatkowo w każdej innej sali umieszczono zwycięski symbol krucjaty – krzyż.

tajemna krucjata sejmowa (tzw blietzkrzyż) - kilku (p)osłów którym się nudziło lub, którym wydawało się, że są namaszczeni przez Boga celem krzewienia jedynej prawdziwej wiary katolickiej, postanowiło pod osłoną nocy, podstępnie „zdobyć” salę sejmową w której powiesili krzyż. Nie napotkali oporu. Wszelkie bunty przeciw sejmowemu krzyżowi są tłumione w zarodku przez moherowych parlamentarzystów.

krucjata smoleńska – pretekstem do przeprowadzenia tej krucjaty była sławetna katastrofa samolotu TU 154. Do tego przedsięwzięcia użyto Bogu ducha winnych harcerzy (wzorem krucjaty dziecięcej z 1212 roku), którzy postawili.

Wypłyń na głęie

Soborowej nauki o Kościele i odnowionej Liturgii, wypracowując metody soborowej formacji liturgicznej.
Już od pierwszych lat pracy duszpasterskiej szczególną uwagę przywiązywał do pracy w małych grupach, począwszy od Oazy Dzieci Bożych aż po metodę 15 dniowych rekolekcji przeżyciowych nazwanych później Oazą Żywego Kościoła. W ten sposób powstał ruch, zwany dziś Ruchem Światło-Życie.
Ruch ten rozwinął się mimo wielorakich trudności w Polsce, a także na Słowacji, w Czechach, a nawet w Boliwii. Z inspiracji ks. Blachnickiego powstawały też nowe inicjatywy, które były odpowiedzią na znaki czasu. Do takich należały: Krucjata Wyzwolenia Człowieka, Plan Wielkiej Ewangelizacji, Niezależna Chrześcijańska Służba Społeczna czy też Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów. Ks. Blachnicki jest też duchowym ojcem wspólnoty życia konsekrowanego, Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.
Stan wojenny zastał w 1981 roku ks. Blachnickiego poza granicami kraju. Osiadł w 1982 roku w ośrodku polskim "Marianum" w Carlsbergu w Niemczech. Tam też zmarł 27 lutego 1987 roku.
Ojciec św. Jan Paweł II, po śmierci Ks. Franciszka, napisał w telegramie przesłanym na ręce ks. bp. Szczepana Wesołego:

Bóg powołał do Siebie ks. prof. Franciszka.