O czym chcesz poczytać na blogach?

Królestwo niebieskie

Bóg istnieje! - Onet.pl Blog

Alfeusza,
i Tadeusz,
Szymon Gorliwy
i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus,
dając im następujące wskazania:
Nie idźcie do pogan
i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego!
Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela.
Idźcie i głoście:
Bliskie już jest królestwo niebieskie.
Uzdrawiajcie chorych,
wskrzeszajcie umarłych,
oczyszczajcie trędowatych,
wypędzajcie złe duchy!
Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!

 

 

Pozwólcie, że z całego tego bogatego fragmentu Ewagelii Mateuszowej, wyjme tylko jeden wyraz: 

Gaudium Et Spes - Onet.pl Blog

którzy pomogliby im zebrać plon w odpowiednim czasie.

Żniwo w Piśmie Świętym jest symbolem zbawienia. Oto dzięki działalności Jezusa, Jego nauczaniu i cudom, a wreszcie – dzięki Ofierze Jego Ciała i Krwi, Królestwo Boże rozszerza się coraz bardziej, a serca ludzkie przypominają owe kłosy pełne ziarna. Trzeba zatem podjąć dzieło Jezusa i je kontynuować, trzeba prowadzić Jego misję w świecie, aby tak wielkie dobro nie zostało zmarnowane.

Ale jest też drugie zadanie. A polega ono na tym, abyśmy bezpośrednio do siebie odnieśli wezwanie Jezusa! Kochani, to my – my wszyscy mamy być owymi pracownikami żniwa Pana. To każda i każdy z nas indywidualnie ma się poczuć zobowiązany, aby dar wiary, dar życia Bożego, dar Królestwa Niebieskiego pielęgnować najpierw w sobie, ale też pomagać w tym innym. Szczególnie tym, za których jest się w jakiś sposób odpowiedzialnym. Aby ten dar pielęgnować, rozwijać – współpracując oczywiście z łaską Bożą – i żeby to czynić już teraz. Tu i teraz!

Pokój i dobro! Blog katolicki:) - Onet.pl Blog

(Mt 18,21-19,1)
Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił.

JezusChrystusBógBlog

Niewyobrażalnym pięknem, niewyobrażalną Miłością jaka czeka nas w Niebie. Najpiękniejsze Miłości, najpiękniejsze ziemskie pejzaże, są tylko promilem cienia skrawka Raju. Język ludzki jest zbyt ubogi aby opisać choćby cząstke Nieba. Nawet Jezus miał problem jak naszym językiem opisać Eden (Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? (Ew. Marka 4:30, Biblia Tysiąclecia)). Tylko język Boga Ojca, Jezusa, Ducha Świętego, Archaniołów, Aniołów, Cherubinów, Serafinów, Tronów jest w stanie oddać ogrom i piękno Nieba. To z Nimi będziemy obcować w Królestwie Niebieskim. Będziemy prawie tak piękni jak oni, ponieważ zmartwychwstaniemy razem z ciałem i to ciałem w kwiecie wieku!"Niebo to najwspanialsze z miejsc! Tam dobry Bóg wciąż oczekuje mnie" Ale czy Ty oczekujesz spotkania z Bogiem...? Czy wierzysz w Niebo czy obchodzi Cię to czy w Nim będziesz czy nie...?

Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie .

(Ew. Mateusza 3:2, Biblia Tysiąclecia)
Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.

(Ew. Mateusza 6:33, Biblia Tysiąclecia)
W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może.

lisek87 blog

XD bo ja mam za wielkiego lenia żeby to opisać XD

A dobra teraz cos do tematu notki „smutno mi” ponieważ mój skarb wyjeżdża na działkę i nie będę się z nim widział... 3 dni :| wiem może to i śmieszne ale będę tęsknił ;( no ale cóż takie rzycie :/ mogę się jedynie tym pocieszyć ze w piątek idziemy na „Królestwo Niebieskie” :D będzie świetnie :*

A i chciał bym podziękować moim znajomym za cierpliwość bo ostatnio jestem dość unerwiający :D

lisek87 2005-05-01 18:20:42
skomentuj (9)


Nawróćcie się na Islam... odkupienie później..!!

Heh dzień pełen.. sprzeczności komedii i dramatu....