O czym chcesz poczytać na blogach?

Komitet wyborczy

Bio-historical Critical Sociology

Popularnych: Lista nr 6 i Krzekotowski, wedle mojej instrukcji z tego komentarza (…na ostanie miejsca, na tych spoza sejmu)

http://socjologiakrytyczna.nowyekran.pl/post/28595,skonka-i-zagozda-do-rodakow-bojkotujemy-te-wybory-czy-nie#comment_236733

Wyniki poszczególnych Komitetów Wyborczych

Kandydat Liczba głosów
OKW 15 Canberra OKW 16 Sydney OKW 17 Melbourne OKW 18 Adelaide OKW 19 Brisbane OKW 20
Perth Łącznie
Lista nr 1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość —
KW Prawo i Sprawiedliwość

13

213

156

powiat Krasnystaw NIE dla PSL - Onet.pl Blog

Szerokich i ważnych jak Kościół, liderzy, wizerunek, kampania, skuteczność prowadzonej polityki, rządowej ze strony rządu - opozycyjnej ze strony opozycji. Od nich zależy ostateczny wynik wyborów. Za lokalną Platformą nie przemawia żaden. I żaden nie kształtuje pozytywnie jej szans wyborczych w praktyce.
PSL, PiS i PZK są przygotowane do wyborów niejako z natury rzeczy. Ich fundamentem jest aparat urzędniczo-administracyjny. Sprawują władzę, czyli mają „swoich” dyrektorów i ludzi na poszczegónych szczeblach zarządzania w kulturze, oświacie,.
Wśród pozostałych 8 samorządów gminnych nie ma ani jednego, który choćby w przybliżeniu można byłoby uznać za sprzyjający PO. Żaden nie jest nawet PO-neutralny. Większość z nich jest jednoznacznie po stronie PSL, choć niektórzy wójtowie będą startować z własnymi komitetami wyborczymi. Dwa, może trzy samorządy gminne będą kuglowały z PiS.

Związki z prawa, związki z lewa

Ta słaba pozycja PO w samorządach gmin ma przyczynę. Wynika z braku realnej siły, o czym była już mowa. Tu nie ma niczyjej winy, bo PO miała mało okazji, żeby.

Szycie po przemysku

Się  co  do  wspólnego  kandydata  na  prezydenta,  tworząc  wokół  Niego  jeden  duży  bezpartyjny  blok  wyborczy, będący  skuteczną  przeciwwagą  dla  skompromitowanych,  dwudziesto  letnim,  nieudanym  rządzeniem,  partii  politycznych.

Np:  Komitet  Obywatelski z kandydatem  Romanem  Stępkom, startował  już  przed  czterema  laty  pod  nazwą ” Konwent  Gospodarczy”  i  nie  uzyskał  ani  jednego  mandatu.

Dolina  Sanu,  z  Andrzejem  Zapałowskim,  który  również  startował  już  dwukrotnie  bez  powodzenia.
Wolne  Miasto,  z  Gierulą,  to  sympatyczny  i  wesoły  komitet  wyborczy,  tylko  że  Rada  Miasta  to  nie  kabaret.

Warto  natomiast  zwrócić   uwagę,  co  jest  ewenementem  w dwudziestoletniej  historii   przemyskiego  samorządu,  na  powołanie,  wzorem  innych  miast,  bezpartyjnego  komitetu  wyborczego  przy .

Kożuchów - Onet.pl Blog


27 września 2006
Głosowanie
    Przedstawiam Państwu Komitety Wyborcze zarejestrowane w naszej miejscowości.

Komitet Wyborczy Wyborców "Prawy i Sprawiedliwy Kożuchów"

Moja Biała Rawska - Onet.pl Blog

Tomasz Lesiak

 

 

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Biała Rawska, którzy zdecydowali się oddać swój głos na mnie i na kandydatów z listy Komitetu Wyborczego Wyborców "Gospodarność i Skuteczność". Ponadto chciałem zachęcić wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Biała Rawska do poparcia w II turze wyborów kandydata na burmistrza Pana Wacława Jacka Adamczyka, ponieważ to doświadczony samorządowiec.

Dzieci
wspólnie  z żoną prowadzi gospodarstwo sadownicze.


Okręg wyborczy Nr  10
Iwona Bogusława Mielczarek
zamieszkała w  Galinkach,
prowadzi działalność gospodarczą


Okręg wyborczy Nr  12
Marcin Wieczorek

Zbigniew DULEWICZ - Onet.pl Blog

Się wybory uzupełniające do Rady Gminy Śniadowo w okręgu nr 10 (Szabły Młode, Stare Szabły, Jakać-Borki), które Wojewoda Podlaski ogłosił na dzień 20 września 2009 roku. W dniu 26 sierpnia br. Gminna Komisja Wyborcza w Śniadowie przeprowadziła losowanie numerów list kandydatów komitetów wyborczych:

     1. Komitet Wyborczy Wyborców BORKI
         GŁĘBOCKI Kazimierz, lat 57, zam. Jakać-Borki.

     2. Komitet Wyborczy SOLIDARNA GMINA