O czym chcesz poczytać na blogach?

Kodeks spółek handlowych

Sprzedam spółkę, kupię spółkę, sprzedaż spółek

Powołując się na to, że tego typu ograniczenia mogą obowiązywać jedynie w stosunkach wewnętrznych spółki i nie mogą być skuteczne wobec osób trzecich. Ponadto kodeks spółek handlowych przewiduje tylko możliwość wprowadzenia do umowy spółki zapisu, że reprezentacja jest jednoosobowa lub łączna, a nie że zależy ona od kwoty transakcji.  Sąd.

Likwidacja Spółki z o.o.

Jednak uchwałą wspólników odwołać wszystkich członków rady nadzorczej /o ile umowa spółki nie przewiduje innego trybu ich odwoływania/.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, członkowie rady nadzorczej mogą być odwołani w drodze uchwały wspólników w każdym czasie (art. 216§ 2). Kodeks nie ogranicza również w żaden sposób powodów.

Kupię spółkę

Napisane w Uncategorized

Tagi: doradztwo gospodarcze, gotowe spółki, jak założyć spółkę, Kupię spółkę, kupno spółki, likwidacja firmy, rejestracja spółki, spółek z o.o., spółka z o.o., sprzedam spółkę, sprzedaż spółek, zakładanie spółki

W spółce z o.o.

Umowa z prezesem w jednoosobowej spółce z o.o.

W myśl art. 210 § 2 kodeksu spółek handlowych, jeżeli wspólnik, o którym mowa w art. 173 § 1 /w przypadku gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce,.

Sprawy globalne i własne - Onet.pl Blog

Oraz tytuł prawny do lokalu mowa w ustawie o krajowym rejestrze sądowym. O tym, że dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu, powinny być złożone w oryginale-mowa w kodeksie postępowania cywilnego. Ale już o tym, że dołącza się umowę spółki, listę wspólników oraz, że (w przypadku spółki z o.o.) za rejestrację odpowiada zarząd, to już mowa w kodeksie spółek handlowych! W moim przekonaniu jest to materia do kodeksu postępowania cywilnego. Można porównać to z postępowaniem wieczystoksięgowym, które wyrzucono z ustawy o księgach.

Porady prawne

Spółki z o.o. i akcyjnej

Z dniem 8 stycznia 2009 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych.
Od tej pory do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
wystarczy 5 000 zł (dotąd było to 50 000 zł),
a do założenia spółki.

pamiec-podreczna blog

Mało przyjemne rozmowy, prawdopodobnie jakieś pokrętne propozycje, złośliwe uwagi, nadzieje innych związane z moją osobą i 3-4 miesiące bezczynności.
Wertuje kodeks spółek handlowych, jakieś ustawy, przygotowuje się do pierwszego starcia.

Nie ukrywam, jestem w podłym nastroju. Nie chcę wracać, nie mam pary do walki o jakiś.