O czym chcesz poczytać na blogach?

Kodeks pracy urlop

| Wu | Blog

Tak 1,5 godz. Ubrałem się, i pojechałem wymienić olej w samochodzie. Po 12,000 KM już by wypadało to zrobić. Godzinka czasu i wszystko było zapięte na ostatni guzik. I zaczęło się, pierwsze telefony z pracy. Nie mam niestety szans by się uwolnić od tego wszystkiego, choć na jeden dzień. Ta praca, która w zasadzie nie jest moją życiową pasją, a raczej smutną koniecznością niepostrzeżenie stała się.Kilku naprawdę szczególnych miejsc. Chyba tylko to, bo pracy w firmie, w której obecnie jestem mam dość.
Jakby nie patrzeć, to jakby oddzielna enklawa w tym kraju... tu panuje odmienny reżim i całkiem odmienny kodeks praw. O czymś tak abstrakcyjnym w oczach kierownictwa jak etyka i człowieczeństwo, kodeks pracy nawet nie warto wspominać... I oto witaj człowieku, w świecie wielkich pieniędzy.
Mam dość. Przez.
- "..a właśnie, zapomniałem Ci ją przywieźć... "
- " rozmawiałem z kolegą, który trochę orientuje się w Kodeksie Pracy, i z tego co mi powiedział, pracownikowi w ciągu roku przysługują 4 dni urlopu, o których terminie decyduje on sam, i przełożony nie ma prawa tego zakwestionować, pod warunkiem, że został o tym powiadomiony, nawet jeśli zrobił to tego samego dnia. A pan wiedział, bo dzwoniłem nawet 2.

Moje 20 lat.

I wielce udana zmiana miejsc”.

              W moim głównym zakładzie pracy przebywałem w tym czasie formalnie na urlopie bezpłatnym, który wziąłem w celu wykonywania innej pracy. O dziwo, takie wtedy były przepisy, że zakład pracy delegował pracowników do wykonywania pracy w innym zakładzie pracy. Mógł to zrobić wyłącznie za zgodą pracownika, na prośbę innego zakładu pracy. Kodeks pracy był wtedy jeszcze na tyle reliktowy, że jego autorzy, w swych rozwiązaniach prawnych, nie przewidywali, iż z takim wnioskiem może się zwrócić firma prywatna do państwowej. Wg kodeksu, jeden.

Blog SEKCJI PRAWA PRACY TBSP UJ


1. organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U nr 5 poz. 25)
2. refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznania mu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków ( Dz. U. nr.

Pracy poprzez większą różnorodność oferowanych przez nie form pomocy, modyfikacja wypłat zasiłków, wsparcie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+.

Od 18 stycznia- nowela do Kodeksu Pracy z 21 listopada 2008r. ( Dz. U. nr 223 poz. 1460).

1. zmiana przepisów dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu min.: definicja molestowania, molestowania seksualnego, dyskryminacji pośredniej;
2. sytuacja pracownika po powrocie z urlopu macierzyńskiego;
3. przepisy dotyczące zasad BHP- podstawowe obowiązki pracodawcy (inspektor przeciwpożarowy), maszyny i urządzenia techniczne.

Od 21 stycznia - rozporządzenie.

ostrydyzur blog

Powołano - na zasadach pracy niewolniczej - wszystkich pracowników akademii medycznej i studentów doktoranckich, wmawiając im, że należy to do zakresu ich akademickich obowiązków!
Rektor odwołał wszystkie urlopy, nie wyrażał zgody na zwolnienie z procesu rekrutacji narybku nawet z dość szczególnych powodów i na moją uwagę, że urlop i wyjazd zagraniczny mam zaplanowany od stycznia odparł jedynie, że "nie może mnie zwolnić i anuluje wszystkie urlopy"..
Gdybym miał w tym upale choć trochę chęci do walki z Goliatem, to wyjazd bym odwołał, a do pracodawcy, który ma przecież prawo przerwać mój urlop (Kodeks Pracy), nim się nawet jeszcze rozpoczął wystąpił z roszczeniem odszkodowania za rezygnację w ostatniej chwili z rodzinnego zagranicznego urlopu (Kodeks Pracy). Ale w tym upale?.. Chyba bardziej już do białej.

Praca przez Internet

Telepracy podlegamy pracodawcy na zasadach określonych w prawie pracy. Co więcej, pracodawca ma prawo do przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania pracy, najczęściej w domu.

Więcej o telepracy znajdziesz w Kodeksie pracy. Link: Stosunek pracy w Rozdziale IIb Zatrudnianie pracowników w formie telepracy (Art. 675 – 6717). Zobacz zapisy o telepracy w Kodeksie pracy.

Miejscem zatrudnienia), a dodatkowo stosuje się do niej przepisy, wynikające z różnic w formie zatrudnienia.
Prosto mówiąc telepraca jest zwykłą pracą, tyle że sama praca wykonywana jest stale, poza zakładem pracy, a wyniki pracy przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pracownika obowiązuje codzienne stawianie się w miejscu pracy, 8-godzinny czas pracy, czy prawo do urlopu na normalnych zasadach. Koniecznie trzeba podkreślić, bo jest to z reguły pomijane, że i w telepracy obowiązuje ograniczenie co do zatrudniania osób młodocianych (nieletnich).

Piszę o tym nie bez.

Niepełnosprawni inaczej

Którzy znają osoby niepełnosprawne tylko ze spotów organizacji zbierających fundusze na opiekę.

Zgadzam się, że są osoby, którym niepełnosprawność uniemożliwia pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Kodeks pracy jednak nie zmusza do pracy 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, a jedynie stawia tutaj górną granicę czasu pracy. Jest wolną wolą pracownika i pracodawcy na jaką liczbę się zgodzą, a pozostaje.

To ogromna większość osób niepełnosprawnych, które chcą i mogą pracować w normalnym wymiarze, ale ustawodawca im to uniemożliwił. Poza tym od tej reguły jest wyjątek – obniżone normy nie obowiązują przy pracy polegającej na pilnowaniu (strażnicy, dozorcy itp.), a więc nie zawsze niepełnosprawność uniemożliwia normalną pracę…

Wspominałem też już o argumencie, który do tej pory był ukryty.

A czy takie wyjście byłoby ciekawe?:
Pracownik niepełnosprawny dostaje od PFRONu pewną pulę dofinansowania (niezależnie od pracodawcy), którą może przeznaczyć na “dokupienie” dodatkowego urlopu (jeżeli potrzebuje właśnie tego), dokupienie sprzętu do pracy lub na transport z domu do pracy i z powrotem?

Odpowiedz