O czym chcesz poczytać na blogach?

Zobacz również

Przejdź do wyników poniżej

Kodeks pracy

Firma i prawo

Osoby z długim stażem ubezpieczeniowym nie będą musiały udowadniać 5-letniego okresu ubezpieczenia, by zyskać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Wystarczy, by kobieta posiadała co najmniej 30-letni okres składkowy, a mężczyzna - 35-letni. 
Taką zmianę zaproponowała Minister Pracy i Polityki Społecznej,.
W latach 2010 i 2011 wymiar urlopu ojcowskiego będzie wynosił 1 tydzień, przy czym przez tydzień - na podstawie  art. 183 1 § 1 w związku z art. 1823 § 3 Kodeksu pracy - należy rozumieć 7 dni kalendarzowych, co powoduje, iż jednorazowo udziela się urlopu na 7 kolejnych dni kalendarzowych. 
Od dnia 1 stycznia 2012 r. wymiar urlopu.

Niezależna Gazeta Obywatelska w Opolu

Nie ulegało wątpliwość, że termin wyborów był tożsamy z terminem głosowania. Był to ten sam dzień. Przepisy kodeksu wyborczego dokonują rozróżnienia. Zgodnie z art. 4 kodeksu wyborczego wybory przeprowadza się w dniu wolnym od pracy, ale samo głosowanie może trwać dwa dni. Aby uznać, za zgodne z Konstytucją RP głosowanie dwudniowe, należałoby znaleźć różnice w zakresie pojęć wybory (jeden dzień) i głosowanie (dwa dni). Nie jest to zadanie łatwe. Z historycznego punktu widzenia są to terminy tożsame. Termin wyborów, to termin głosowania. Konstytucjonalista M. Chmaj opowiada się za uznaniem kodeksowych rozwiązań w tym zakresie za konstytucyjne i posługuje się na tą okoliczność następującą argumentacją: „Dzień wyborów to ten dzień, kiedy kończymy głosować, otwieramy komisyjnie urny, zaczynamy liczyć głosy i.

Turbootylia - bloog.pl
 

Formy prowadzenia dokumentacji kadrowej: wszysctko co dotyczy zatrudnienia czyli to co dotyczy wymagalności podpisu przez pracownika winno się znaleźć w wersji papierowej natomiast np ewidencja czasu pracy może być w wersji elektornicznej

odwołuje do :

Podstawa prawna:

  • art. 149 Kodeksu pracy,
  • § 8 pkt 1 rozporządzenia MPiPS z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU nr.

Blog zwolenników Jarosława Kaczyńskiego ! - bloog.pl

zenie inwentaryzacji majątku publicznego i ustalenie stanu posiadania państwa.      


30. Przygotowy
wany jest nowy Kodeks karny, którego najważniejsze zmiany mają uskutecznić karanie sprawców przestępstw szczególnie brutalnych oraz recydywistów,.

Wynosiła ona 17,7%, co stanowi spadek o 32,2%.     
37. W 2007 roku inwestorzy zagraniczn
i zainwestują w Polsce co najmniej 10 mld euro, dzięki czemu powstanie około 10,5 tys. nowych miejsc pracy. Również w roku 2006 inwestycje zagraniczne osiągnęły znakomite rezultaty sięgając rekordowych 11 mld co stanowiło wzrost o 40% w porównaniu z rokiem 2005.     
38..

Kodeks pracy 2011

kas

A kodeks przykryć "Pocztówkami z podróży" Capka.

Załóż bloga

Archiwum

2012
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2011
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń

Vanishing Point

Archiwum
.
Rok 2012
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczen
Rok 2011
Grudzień
Listopad
Zawsze znajdzie się jakaś teczka z IPN albo WSI na wykonawcę, albo zleceniodawcę przetargu.
Premier Jednojajeczny pogładził kota, stanął na palcach, pocałował na do widzenia mamę, wyszedł z domu do pracy, i zapowiedział, że należy sprawę rozegrać demokratycznie, znaczy przeprowadzić referendum.
I w taki właśnie sposób zostanie zbudowana obwodnica Augustowa, a zwisający z drzew ekologowie.Tę wiadomość był moim dniem bez wiadomości. Nie wiedziałbym, że muszę jeździć non stop na mijania, dopóki w marcu jakiś miły mundurowy nie wlepiłby mi setki mandatu.
O zmianie w kodeksie drogowym dowiedziałem się tylko dzięki temu, że akurat kpiono z posłów PiS, którzy głosowali PRZECIW zmianom. Tłumaczyli się, że nie wiedzieli, co akurat podlega głosowaniu..

netgirl blog - troszke ironii, poszukiwanie optymizmu, niezrozumiałe notki i te jak najbardziej jasne.

Światem i zakochuje przy tym w drugim człowieku - to co czuje się do niego to raczej przedłużenie egoistycznej miłości do samego siebie i patrzenie na drugą osobę właśnie przez pryzmat swojej, nie zaś prawdziwa, szczera, "dobra" miłość. Kochać, to nie oszaleć na punkcie drugiego człowieka, stracić dla niego głowę, "miłość od pierwszego wejrzenia" raczej nie istnieje, to tylko.U Fromma ujęta jako przeciwieństwo egoizmu, który jest brakiem miłości), innych ludzi, szanować ich, a dopiero na końcu brać się za miłość erotyczną i budować związek.

netgirl 2011-08-09 16:58:28
skomentuj (1)


Byłam na wakacjach z rodzicami i było super,

Taki tytuł notki z początków prowadzenia mojego bloga może nie dziwiłby.
Się na tydzień nad morze do KOŁOBRZEGU, (czyli uzdrowiskowego raju
emerytów) po czym wraca wypoczęta z bananem na buzi? Te wakacje przyszły jak zbawienie, po
paru miesiącach gnuśniena nad kodeksami. Ostatni raz byłam z nimi gdziekolwiek na dłużej tak z
10 lat temu. Nagle teraz okazało się, że moi rodzice mają w sobie więcej energii niż niejeden
nastolatek i równie wiele.