O czym chcesz poczytać na blogach?

Kodeks karny

marek czeszkiewicz - Onet.pl Blog

    W zakresie tajemnicy zawodowej dziennikarzy także mamy różne rozwiązania. W Stanach Zjednoczonych dziennikarze mają prawo odmowy ujawnienia w postępowaniu karnym źródeł informacji uzyskanych w toku ich działalności zawodowej ( m.in. Pierwsza Poprawka do Karty Praw /The Bill ofRights/ z 1791 roku).

     Przytaczając argumentację na potwierdzenie w/w odpowiedzi punktem wyjściowym będą art. 180, 225, 226 kodeksu postępowania karnego, a także art. 237, 241 ustawy kodeks postępowania karnego (kontrola procesowa – podsłuch telefoniczny oraz do utrwalanie przy użyciu środków technicznych treści innych rozmów lub przekazów informacji, w.

syzyf | e-blogi.pl

  Zapytaj siebie lub wroga albo pokonanego, zwycięzca prawdy nie powie., Bo on historię pisze. Gorszą sprawą od umów analizy szkodzi nie szkodzi lub coś zabiera jest to, że eutanazję w kodeksie karnym de facto zaakceptowali, to nie każdy chyba wie? Rozdział XIX kodeksu karnego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu art. 150 eutanazja zagrożona do 5 lat więzienia, ale w paragrafie 2 mówi się, ze w wyjątkowych wypadkach sąd.

Zostałaś zgwałcona - żądaj Pomocy ! - bloog.pl

ilość gwałtów , tym samym Kraj stanie się  znacznie bezpieczniejszy .              Jedną z wad zmian w Kodeksie Karnym może być próba pewnego i sprawnego „uciszenia „ ofiary czy świadka zdarzenia (zastraszenie, groźby)  oraz zwiększenie się  ilości środków  narkotyzujących tzw..

Karta 99 Stowarzyszenie obrony wolnosci i praw czlowieka

RP i Karta praw podstwaowych a Prawa Czlowieka w Polsce

 

Zielone Brygady nr 17 (119), 1-15 września 1998


 

NOWY KODEKS KARNY -
NOWE MOŻLIWOŚCI W WALCE Z TECHNOKRATAMI
W OBRONIE NASZEJ MATKI ZIEMI
(VADEMECUM)

Główną bronią urzędników i technokratów są luki w przepisach, kruczki prawne oraz powszechna w społeczeństwie polskim.

blogprawniczy | Prawo nie jest takie straszne

Żeby dużym problemem byłoby znalezienie odpowiednich świadków, czy otrzymanie zeznań od znajomych AA świadczących o jego winie.

Problemem, który nas interesuje najbardziej jest jednak sama kwalifikacja prawna czynu. Oczywiście ani kodeks karny, ani kodeks wykroczeń nie przewidują przestępstwa o nazwie: „udawanie zamachu terrorystycznego”. Musimy więc znaleźć taki czyn w kodeksie, którego znamiona będą zgodne z opisanym w kazusie stanem faktycznym.

Z miejsca.

Polska:Niemcy – odwieczny mecz

Sądy oddalają takie sprawy, uznając, że jeśli padły sformułowania ogólne w stosunku do całej grupy, to pojedyncza osoba nie ma powodu czuć się tym obrażona czy zagrożona – dodaje.

Projekt uzupełnienia kodeksu karnego o przestępstwa nienawiści popełniane ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową ma złożyć w Sejmie SLD. Rekomendują to organizacje międzynarodowe: Komitet Praw.

Dodaj do ulubionych:

Lubię
Bądź pierwszą osobą, która doda ten do listy ulubionych.