O czym chcesz poczytać na blogach?

Klimat umiarkowany

Blog MilosnikKotow

Jesień – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie w strefie klimatu umiarkowanego.

Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z malejącą średnią dobową oraz najwyższym w skali roku opadem atmosferycznym.

W świecie roślin i zwierząt jest to okres gromadzenia zapasów przed kolejną zimą.

Na przełomie lata i jesieni część zwierząt przenosi się do cieplejszych stref klimatycznych.

Jesienią liście drzew zmieniają kolor, by w końcu opaść przed zimą, a najgrubsze części zielone roślin ulegają zdrewnieniu.

Ekowąty -=Niewiara w zielone=- - Onet.pl Blog

Studentom (ale nie Greenpeace'owcom najwyraźniej) do głowy, iż "Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego o nieumiarkowanych zmianach pogody". Naukowo nazywa się on klimatem umiarkowanym przejściowym, którego najważniejszą cechą jest przechodzenie między czterema ośrodkami pogodowymi:
    - polarnym - wilgotny i łagodny;
    - rosyjskim - kontynentalny;
    - arktycznym - suchy i chłodny;
    - azorskim - suchy i gorący.  

Szanowni Greenpeace'owcy, istotą klimatu polskiego jest zmienność.

---
P.S. Wypowiedź p.Supergana można usłyszeć na Youtube:
http://pl.youtube.com/watch?v=Y2Myo7nBFxE   lub   http://tiny.pl/65dd
dokładniej w 8 minucie 20 sekundzie.

024 przedwiośnie

Pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego (drugą uzupełniającą porą jest przedzimie).

Za przedwiośnie przyjmuje się okres roku na styku zimy i wiosny, w którym średnie dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 0 a 5 °C (z tendencją wzrostową). Opad atmosferyczny jest umiarkowany, zazwyczaj ciekły, a jeśli stały (zamarznięty) to zanikający. Natomiast osad atmosferyczny jest obfity i we wszystkich rodzajach. Dzienna pora dnia jest podobnej długości trwania do pory nocnej.

O ile cztery podstawowe pory roku klimatu umiarkowanego (wiosna, lato, jesień, zima) są zarówno porami klimatycznymi, jak i astronomicznymi, to pory uzupełniające swoich astronomicznych odpowiedników nie mają. Są one powiązane jedynie z klimatem, i mają własny, charakterystyczny wpływ na przyrodę (a każda z nich - inny). Generalnie.

*wilki-z-lasu* - Onet.pl Blog

Las liściasty

Las liściasty - ekosystem leśny z udziałem przede wszystkim drzew liściastych. Charakter lasu liściastego zmienia się w zależności od regionu geograficznego i klimatu.

Lasy liściaste zrzucające liście na zimę spotyka się w strefie umiarkowanej, z wyraźnie zaznaczoną sezonowością i temperaturach poniżej zera w zimie i powyżej 12 C w lecie. Las liściasty strefy umiarkowanej charakteryzuje się stosunkowo bogatym runem, które rozwija się na wiosnę, gdy drzewa.


16 września 2008
Las iglasty

Lasy iglaste (bory) występują przede wszystkim na glebach bielicowych w klimacie umiarkowanym. Dominującymi gatunkami drzew są tu: różne gatunki sosen, modrzewi, świerków oraz drzew liściastych takich jak osika, jarząb i brzoza. Natomiast w runie leśnym można spotkać przede wszystkim, borówki, wrzosy lub jagody czarne. Jeśli teren, na którym znajduje się las, jest bardzo podmokły to.

SZEŚCIAN BORGA - KWADRANT DELTA

To samo wstawanie spowodowało kolejną falę potu, teraz siedzę przed kompem i sytuacja analogiczna, siedzenie jest jedną z tych czynności, które powodują wylewanie się już nie tylko litrów, ale hektolitrów potu.

Tu się nie da żyć, w końcu biali ludzie przystosowani są do życia w klimacie umiarkowanym, a to co się dzieje za oknem jest rodem z tropików.

Kontynentalna zima, tropikalne lato, i to ma być KLIMAT UMIARKOWANY???

we are the borg
skomentuj (0)


2003-07-28 11:48:45
był sobie mały stan zapalny

Teraz dodatkowo jest podejrzenie, że wdał się stan zapalny żyły. W dalszym ciągu antybiotyk...

A w rejestracji.