O czym chcesz poczytać na blogach?

Karol wojtyła

Jan Paweł II

Otwartości, ażeby Duch Święty mógł zstąpić, bo przecież to On sam jest sprawcą konsekracji. Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia quae Tu creasti pectora. Dnia 1.XI.1946 roku Książe Adam Stefan Kardynał Sapieha, wyświęcił Karola Wojtyłę w prywatnej kaplicy, który swoją mszę prymicyjną odprawił w Dzień Zaduszny. Ksiądz Kazimierz Figlewicz napisał: Trzy msze - "ciche" - za dusze zmarłych rodziców i brata, odprawił młody celebrans w niezwykłym miejscu: na Wawelu w romańskiej.Św. Stanisława Kostki na Dębnikach, a w następną niedzielę w kościele parafialnym pod wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach. Na pierwszych mszach ks. Karola byli obecni wszyscy przyjaciele z Teatru Rapsodycznego. Dnia 11.XI.1946 roku ksiądz Wojtyła po raz pierwszy udzielił sakramentu chrztu świętego Monice, Katarzynie, córce swoich przyjaciół Tadeusza Kwiatkowskiego i Haliny Królikiewicz. Już w dniu 15.XI.46 roku ksiądz Karol Wojtyła został wysłany przez Księcia Metropolitę Sapiehę na studia.

bb.blog

;Beniowskiego;, ;Samuela Zborowskiego; Słowackiego, ;Pana Tadeusza; Mickiewicza, ;Hymny; Kasprowicza, poezje Norwida i Wyspiańskiego. Konspiracyjne spektakle odbywały się w mieszkaniach zaprzyjaźnionych osób.
Niespodziewanie w czasie jednej z prób Karol oświadczył przyjaciołom, że zamierza studiować teologię. W 1942 roku wstąpił do konspiracyjnego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Krakowie i jednocześnie rozpoczął studia na tajnym Wydziale Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Cztery lata po wstąpieniu do seminarium - 1 listopada 1946 roku Wojtyła otrzymał święcenia kapłańskie z rąk samego kardynała Sapiehy.
W 1948 roku - po powrocie do kraju ze studiów w Rzymie - ksiądz Karol otrzymał swoją pierwszą "kościelną posadę" i został wikariuszem parafii Niegowić w powiecie bocheńskim, a.

Jan Paweł II Dnia 1 września 1939 wybuchła II wojna światowa. Ksiądz Kazimierz Figlewicz wspomina:
Poranne naloty na Kraków wywołały popłoch wśród pracowników Katedry tak, że nie miał mi kto posłużyć do mszy św. Nawinął się Karol, który przyszedł z Dębnik na Wawel do spowiedzi i komunii św., - gdyż był to akurat pierwszy piątek miesiąca, przez młodego polonistę pod względem religijnym pilnie przestrzegany. Utkwiła mi w pamięci ta pierwsza wojenna msza przed ołtarzem.Po chleb stał Karol w ogonkach, a w wolnych chwilach odszukiwał przyjaciół, znajomych. Szybko odnalazł Kotlarczyka, który uruchomiał już swój teatr. Niemcy na początku zezwolili na otwarcie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Karol Wojtyła rozmawiał w tym czasie ze znakomitym aktorem Władysławem Woźnikiem. Nawiązał powtórnie kontakty z Kydryńskim, Kwiatkowskim, Michałowską, Czuprynówną, które, zaowocowały udziałem Lolka w Teatrze Rapsodycznym Mieczysława.

Will you... still love me tomorrow ?

Piękny.
Najpiękniejszy z synów ludzkich.
Takie piękno nie powtórzyło się już nigdy później-
O, jakież trudne piękno, jak trudne.
Takie piękno nazywa się Miłosierdzie.
************************************************
Karol Wojtyła - Wigilie Wielkanocne - Obrzęd
1.
Ziemia nasza stała się obrzędem, znakiem odnalezienia, w którym odnalazł się CZŁOWIEK.
Czy pojednanie z ziemią może zastąpić konieczność,
czy może zastąpić przymus istnienia, jakim jest.

pusia123.blog.pl

Wierszy wydaje pod pseudonimem literackim - Andrzej Jawień (kardynałowi wydawało się, że księdzu nie wypada pisać wierszy). Wędruje po Beskidach, Tatrach i Mazurach. Wspina się po górach, jeździ na nartach, uczestniczy w spływach kajakowych.
W 1958 r. Karol Wojtyła zostaje krakowskim biskupem pomocniczym, a w 1964 - arcybiskupem. Uczestniczy w soborze watykańskim II (1962-65). Pomaga tam w przygotowaniu wielu, bardzo ważnych dla Kościoła dokumentów. Wysoko oceniana jest jego wiedza, śmiałość, umiejętność.

zagatka.blog.pl

Wie na pewno, "jacy ludzie włożyli broń w rękę Turka". Frossard rzucił z pośpiechem: "Niech Pan tylko tego nie mówi Ojcu Świętemu! Jeszcze każe nam się za nich modlić!".

Biskup i góral
W czasie jednej z wędrówek po górach biskup Karol Wojtyła spotkał górala, który - widząc wędrowca utrudzonego i zakurzonego - zapytał go, kim jest.
- Biskupem! - odpowiedział zziajany Karol
- Jak wyście som biskupem, to jo jestem papieżem! - wzruszył ramionami góral.