O czym chcesz poczytać na blogach?

Kapitał ludzki

Blog IP PO KL dla województwa łódzkiego

Znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy.

Czy Państwa zdaniem liczba takich kierunków jest wystarczająca? Czy te, które istnieją odpowiadają na potrzeby rozwojowe regionu ?

Program wsparcia dla uczelni wyższych – nowa inicjatywa Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki

Jednocześnie przypominamy o nadchodzącym terminie uruchomienia programu wsparcia dla uczelni wyższych. Na konferencji w dniu 23 kwietnia, przedstawiony zostanie program “Kapitalne uczelnie w łódzkiem”, którego celem będzie pomoc uczelniom.

eprawda | Kolejna witryna sieci „WordPress.com”

Zarządzanie jest to złożony proces, który w klasycznym ujęciu składa się z 4 podstawowych etapów: planowania, organizowania, kierowania oraz kontrolowania. Zarządzać można różnymi obszarami m.in. można wyróżnić zarządzanie zasobami ludzkimi.

Tutaj należy podkreślić, że nie można kierować zasobami ludzkimi tylko ludźmi. Pojęcie „zarządzanie” odnosi się do zasobów organizacji. Ludzie, a właściwie ich umiejętności i wiedza to najcenniejszy kapitał każdej organizacji tzw. kapitał ludzki.

Według klasycznych definicji zarządzanie to działalność polegająca na ustalaniu celów i powodowaniu ich realizacji w organizacji. Jest to zestaw działań skierowanych na podstawowe zasoby organizacji,.

Blog Grzegorza Kostrzewy-Zorbasa - Onet.pl Blog

Po pierwsze, Polska nie otrzymałaby największych funduszy, jakie kiedykolwiek w Unii otrzymało nowoprzyjęte państwo. Do Polski płyną z Brukseli miliardy euro: na drogi, na transport szynowy, lotniczy, na badania naukowe, na kapitał ludzki. Dla ludzi i na ludzi. Skorzystać mogą wszyscy: województwa, powiaty, gminy, sołectwa i osiedla. Nie ma w Polsce żadnej społeczności, która nie byłaby w większym lub mniejszym zakresie adresatem unijnej pomocy. Co więcej, Unia kieruje strumień pieniądza tam gdzie.

Przymrużonym okiem Ernesta

Podjąć starania o wizę. Wcześniej absorbowałem tylko rózne medialne odpryski i "bicie piany" że Polacy nie mogą podrózować bezwizowo do USA. Rzekomo przez to, jak to ujął pewien koleś, że (cytat): "wciąż za dużo Jaśków spod Rzeszowa wybiera się do Stanów mając za kapitał w spodniach jedynie dwa jajka". :-D W piątek wypełniłem wniosek, w poniedziałek zadzwoniłem do konsulatu, umówiłem się na wtorek na spotkanie z konsulem. Tempo dość dobre. Po przejściu przez bramki, pobraniu odcisków miałem 9 numerek. 2 osoby przede mną odeszły.Było to, że jest godzina 16ta "a my jeszcze nie piliśmy". Oto zmartwienie! Jakakolwiek psychologia i sens życia sprowadzony do kwestii "wypić, nie wypić bo czy jest za co, oto jest pytanie". I ta kwestia zafiksowana przez całe życie. Życie ma to do siebie, że w swym zbiorze ludzkich postaw ma różne "elementy". I co z tego, że ta dwójka nieszkodliwych żulików zajmuje się kwestią "jak tu się naspawać"... w życiu spotyka się wszak i inne "elementy" jak chociażby podłośc ludzką. 
Ostatnie tygodnie upłynęły kręglowo. Stoczyłem kilka.