O czym chcesz poczytać na blogach?

Przejdź do wyników poniżej

Jewish

Grypa666's Blog

Żeby zabijać nawet […] cywilów wyglądających na dobrych. Urodzony w Polsce, Szahak był profesorem Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Za obronę praw prześladowanych Palestyńczyków, judeocentrycy okrzyknęli go antysemitą, kłamcą i oszustem. Na Szahaka powołuje się m.in. słynny niezależny reporter, Robert Fisk (Independent 3.12.1997).

Judaizm i Talmud motywowały bolszewizm: tyle jest w samym fakcie bolszewizmu, w faktach, że tak wielu Żydów jest bolszewikami, a ideały bolszewizmu zgadzają się z najwspanialszymi ideałami judaizmu – pisała wiodąca w USA żydowska gazeta Jewish Chronicle (4.4.1918). Gazeta American Hebrew pisała w 1920 r.: Co wydarzyło się w Rosji, stanie się rzeczywistością na całym świecie, dzięki tym samym żydowskim umysłowym i fizycznym siłom. Żydowski pisarz Oscar Levy w przedmowie do książki The World Significance of the Russian Revolution (Światowe Znaczenie Rewolucji Rosyjskiej): Niemal nie ma wydarzenia w historii Europy, które nie wywodziłoby się od Żydów. My, dzisiejsi Żydzi nie jesteśmy nikim innym niż uwodzicielami świata, jego niszczycielami, podpalaczami, rewolucjonistami. To też nie był ewenement. W 1881.

Ukryta Władza

Wybranym,’ tak bardzo głośno reklamowanym przez chrześcijańskich duchownych z ambon … “

American People’s Encyclopedia (1954) pod Nr. 15 292 zamieszcza następującą informację o Chazarach:

“W 740 AD Chazarowie oficjalnie przyjęli judaizm. Sto lat później zostali pokonani przez przybywające ludy słowiańskie i rozproszeni na tereny Europy środkowej, gdzie byli znani jako Żydzi.

Z powyższego jasno widzimy, że Żydzi w pełni rozumieją swoje chazarskie dziedzictwo, jak pisze trzecie wydanie Jewish Encyclopedia (1925):

“Chazarowie [Kazarowie]: Lud pochodzenia tureckiego, którego życie i historia wplatają się w początki historii Żydów w Rosji. Królestwo Chazarów ustanowione na większości południowych terenów Rosji, na długo przed założeniem rosyjskiej monarchii przez Waregów (855). Żydzi mieszkali na wybrzeżach mórz Czarnego i Kaspijskiego od pierwszych wieków [po śmierci Chrystusa]. Dowody historyczne wykazują region Uralu jako ojczyznę Chazarów. Wśród klasycznych pisarzy średniowiecza byli znani jako ‘Chozars,’ ‘Khazirs,’.

Kefir 2010 – szczepionki, pneumokoki, HPV, terroryzm władzy, media i społeczeństwo, NWO i polityka

Żydów przez chrześcijan, zagwarantował też że w przyszłości żaden z nich nie zostanie oskarżony o bluznierstwo, obiecał wolność i bezpieczeństwo, obiecał też że Jerozolima zostanie odbudowana na jego koszt jak tylko wróci zwycięsko z wojny z Persją. Do odbudowy Świątyni Julian wyznaczył swojego najlepszego przyjaciela, Alypiusa z Antiochii, któremu przekazał instrukcje by nie szczędził grosza. Polecił też gubernatorom Palestyny i Syrii by ci wspomagali jego pracę gdy będzie taka potrzeba…” (str. 285 -286)

Śmierć Juliana w 363 n.e. ukróciła plany odbudowy Świątyni Salomona, jednak jak zaznacza Jewish Virtual Library nastąpiło w tym czasie hebrajskie odrodzenie w Rzymie:

W okresie tym nastąpiło w Rzymie odrodzenie hebrajskich nauk, skupionych wokół lokalnej szkoły rabinicznej, Metivta de Mata Romi. Grupa znanych uczonych – Rabbi Kalonymus b. Mojżesz, Rabbi Jakub ‘Gaon’ i Rabbi Nathan b. Jehil (który napisał wielki słownik talmudyczny, Aruk ), przyczyniła się w znacznym stopniu do rozwoju naukowego i nauczania tej społeczności żydowskiej. Tradycje Żydów rzymskich podążały za tymi praktykowanymi w kraju Izrael, a liturgiczne obrzędy stworzone w Rzymie rozprzestrzeniły.

Monitorpolski's Blog

   A oto kim są politycy USA

   http://poznajprawde.net/aktualnosci/369-marionetki-nwo-rzad-i-politycy-usa.html

 • maran 21 Marzec 2012 o 12:25 am

  bardzo dobry, niesamowity wrecz artykul. warty przetlumaczenia.

  http://www.maskofzion.com/
  “…It must be unequivocally stated that the Jewish supremacists of “Israel” are not happy or satisfied with their current “land allotment.” They want more; they need more; they lust for more. Not until the oil-rich Arab lands encompassing an area that stretches from Nile of Egypt to the Euphrates of Iraq are conquered by Zionism, not until an “Israel Empire” spoken of by one-eyed war criminal and supremacist Moshe Dayan is erected in the name of “the Jewish people,” not until genocide befalls hundreds of millions of Arabs living on those aforementioned resource-lush lands at the Zionist entity’s hands and Judaic prophecy is fulfilled (13), will the Zionist.

 • feminimasoret: oko w oko z Tradycją | Judaizmem inspirowane rozważania i myśli przeróżne

  Wiele świadomych kroków, by osoby homoseksualne nie czuły się wyalienowane lub prześladowane w ich społecznościach. Coraz więcej mówi się o potrzebie zaakceptowania gejów i lesbijek, choć dla osób, które przestrzegają halachy nie jest to łatwa decyzja. Lecz choć dostrzega się pewne problemy halachiczne, podkreśla się potrzebę etycznego zachowania, empatii i walki z przemocą (fizyczną i psychiczną). Szuka się w tradycji inspiracji i odpowiedzi, by pogodzić współczesną wrażliwość i odkrycia naukowe z wielowiekowymi naukami.

  Marriages between gay and lesbian Jews are increasingly accepted by Jewish religious groups. Reform Judaism officially announced its support for gay marriage 1990s, and Conservative Judaism in 2006. No Orthodox groups accept same sex marriage, though the issue of homosexuality has been the subject of increased debate among the Modern Orthodox.

  The new survey, conducted online by the Public Religion Research Institute in February and March of this year, polled roughly 1,000 Jews. While the survey found that more than eight in ten Jews favor allowing same-sex marriage, the survey also showed that only 48% of Jewish Republicans support the.

  Previous surveys have found American Jewish support for.

  Inferiae

  Support for the Fascists grew to roughly ten percent of Jewish population. Though many of the most important anti-Fascists were Jews, Jews also held important positions in Fascist organisations as well as in goverment service, from local to national goverment, from education to military (including admirals and generals). Unlike France, Austria, Germany, or other countries, during the late nineteenth century Italy witnessed no antisemitic movements or political parties whose familiar themes could be redeployed for political mobilization during the interwar years. [...] almost sixteen years after Mussolini came to power, Italy’s small Jewish population had been fully integrated into the mainstream, experiencing the highest rate of intermarriage of any Jewish community in Europe.

  Najważniejsze, moim zdaniem, informacje:

  • W podstawowych założeniach włoskiego faszyzmu nie było nic antysemickiego;
  • Od samego początku istnienia ruchu faszystowskiego działali w nim licznie Żydzi-faszyści;
  • 10% włoskich Żydów popierało faszystów;
  • Żydzi sprawowali ważne funkcje we włoskich organizacjach faszystowskich oraz w rządzie;
  • Po 16-stu latach.

  Jewish music

  journal - Onet.pl Blog

  Pierwszy rok działalności tego niezwykłego klezmerskiego bandu został zakończony dwoma mocnymi akcentami. Pierwszym z nich jest wydanie debiutanckiego albumu „Ashes of Zionism – a musical journey into a greedy Jewish soul”. Drugim – koncert w ośrodku kultury żydowskiej, który odbył się na początku czerwca. „Tym razem przyszliśmy bez butelek z benzyną – próbował żartować Basullah – ale i tak atmosfera była.

  W Drodze do Nieba Bram

  W Drodze do Nieba Bram

  Totus Tuus ego sum, Maria, et omnia mea Tua sunt

  Nie żałuję podjętej decyzji.”

  “Wszystko zaczęło się zmieniać już w 2004, kiedy liczne  mass media zaatakowały mnie za uczestnictwo w filmie, a wpływowa `Jewish Anti-Defamation League` napiętnowała mnie  przypięła mi za to łatkę antysemity. Gibson przewidział i przygotował mnie także do tego.”

  Odnośnie do ostatnich, osobistych problemów.