O czym chcesz poczytać na blogach?

Implementacja

Przypadki matematyki finansowej

z ceną jaką ma opcja jeśli jej nie zrealizujemy

Oczywiście wybieramy maksimum z dwóch powyższych i wtedy

To samo rozumowanie stosujemy do kolejnych węzłów cofając się na drzewku. Wtedy

To właściwie wszystko co jest potrzebne do implementacji takiego sposobu wyceny. Zaczynamy od ostatnich węzłów drzewa(nie wiem jak finansista, ale informatyk nazwałby je liściami) i rekurencyjnie przechodzą do początku drzewa (korzenia) wyliczamy cenę naszej opcji.

Zanim podam przykładowy sposób implementacji, kilka uwag.

Zajmowaliśmy się opcją sprzedaży. Amerykańska opcja kupna jest mało interesująca( a może właśnie dlatego jest interesująca) z tego.

Rafał Podhajny

Ułatwia pielęgnację kodu.

Wyobraźmy sobie taką sytuację:

class A { public void write() { System.out.print( "Kwadrat ma " ); } } class B extends A { public void write() { super.write(); System.out.print( "cztery wierzchołki." ); } } class Main { public static void main( String[] args ) { B b = new B(); b.write(); } }

Kod w efekcie wyświetli w oknie konsoli napis: “Kwadrat ma cztery wierzchołki.”.

Po pewnym czasie okazało się, że w implementacji metody z klasy bazowej A popełniono błąd, który musi zostać naprawiony:

class A { public void write() { System.out.print( "Koło ma " ); // całe szczęście, błąd został naprawiony } } class B extends A { public void write() { super.write(); System.out.print( "cztery wierzchołki." ); } } class Main { public static void main( String[] args ) { B b = new B(); b.write(); } }

Błąd został naprawiony, ale popatrzmy teraz na wynik.

Dziennik uczciwego studenta

Każdej nowej rotacji jako kompozycji kwaternionów reprezentujących rotacje wokół poszczególnych osi i komponowanie (mnożenie) tego kwaternionu z kwaternionem przechowującym całościową rotację. To znaczy, że nie należy przechowywać skumulowanej wartości kątów obrotu dla poszczególnych osi, ale skumulowane kwaterniony. Tym sposobem Gimbal Lock nie wystąpił tam, gdzie bile zwykły zastygać w bezruchu rotacyjnym.

Ostatnią rzeczą wymagającą przeanalizowania od nowa i implementacji jest wpadanie do łuz tak, jak powinno ono wyglądać. 

18:37, raziehl
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 25 marca 2012
Konkretyzacja

Dla przyspieszenia.

Lustracja i weryfikacja naukowców PRL

Szkoleń w zakresie informacji niejawnych oraz certyfikat audytora wiodącego ISMS (ISO/IEC 27001).
W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się przede wszystkim zagadnienia oceny poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, kreowania polityki bezpieczeństwa i związane z tym aspekty prawne i normalizacyjne, kryteria oceny produktów zabezpieczeń, w szczególności urządzeń i oprogramowania kryptograficznego, praktyczne aspekty implementacji systemów kryptograficznych.

———

Wolność i bezpieczeństwo: cyfrowa twierdza

Konferencja tygodnika “Computerworld”.
20-22 kwietnia 2005,Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Exploris SA w Serocku

devdroid_PL

FirstValue = ModelClass.maxValue / 2; int secondValue = ModelClass.maxValue / 3; int thirdValue = ModelClass.maxValue; if (thirdValue == 0) { thirdValue = maxValueIfZero; } myObj.incrementValue(firstValue); assertFalse(myObj.getValue() == ModelClass.maxValue); myObj.incrementValue(secondValue); assertFalse(myObj.getValue() == ModelClass.maxValue); myObj.incrementValue(thirdValue); assertTrue(myObj.getValue() == ModelClass.maxValue); } public final void testDecrementValue() { fail("Not yet implemented"); // TODO } } 

Metody setUp i tearDown uruchamiane są odpowiednio przed i po każdym teście. Używane są do przygotowania środowiska, tak aby testy były niezależne od siebie.

Uzupełnienie testDecrementValue() pozostawiam jako ćwiczenie dla Czytelnika.

To już w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o stworzenie testu. Uruchamiamy za pomocą przycisku Debug (tego z pluskwą) i obserwujemy wyniki:

Bio-historical Critical Sociology

Prowadzenie, czy zarządzanie pryncypiami (principle), czyli zasadami, ideami głównymi, myślami fundamentalnymi.

^^ procedures – angielskie słowo w l. mn., oznaczające zapis serii zależnych od siebie kroków postępowania, wewnętrznie spójnych i logicznych, które mają służyć do wprowadzenia (implementacji) w społeczne życie zapisanych i uzgodnionych pryncypiów, czyli „policies”. Instrukcje i ewentualnie związane z nimi formularze pomagają w tym procesie implementacji uzgodnionej polityki (Policy) na szczeblu Zgromadzenia Narodowego i dalszym wykonywaniu szczegółowych procedur.
Nota: wcześniej w kulturze anglosaskiej istniało sformułowanie: „practice policies”, gdzie występowały w praktyce niepisane zasady postępowania i zachowania, które określały porządek życia publicznego w procesie przekazywania kultury (cywilizacji) z pokolenia na pokolenie, w życiu zawodowym i społecznym, w miejscu pracy i w rodzinie. Tam ze.