O czym chcesz poczytać na blogach?

Hipoteza

Historia pewnej tytanki... - Onet.pl Blog

Kącik Gwiazdki ^^ Język tamariański.
Kilka regułek :)

   
W tamariańskim nie ma "ś" i "ć". Czyli "ci", czyta się jako "c-i".
Żeby utworzyć liczbę mnogą należy dodać "i" na koniec wyrazu.
Przymiotniki kończą się na "o".
Do czasy przeszłego w czasowniku dodajemy "m", a do przyszłego "em".
W stopniowaniu czasowników do wyższej fromy dodaje się "nio", a do najwyższej "nioke".

Kącik Robina czyli zagadki :)

 

Hipoteza pierwsza: Hipoteza druga jest fałszywa, a hipoteza trzecia jest prawdziwa.
     Hipoteza druga: Hipoteza czwarta jest prawdziwa, a hipoteza szósta jest fałszywa.
     Hipoteza trzecia: Hipoteza czwarta jest fałszywa, hipoteza piąta jest prawdziwa.
     Hipoteza czwarta: Hipotezy druga i szósta są obydwie prawdziwe.
     Hipoteza piąta: Hipoteza pierwsza jest prawdziwa, a hipoteza druga jest fałszywa.

Kefir 2010 – szczepionki, pneumokoki, HPV, terroryzm władzy, media i społeczeństwo, NWO i polityka


Wady analogów GABA: np gabapentyna powoduje duszności, częste zapalenia płuc, oskrzeli i infekcje, stany nerwicowe, zmniejszenie odporności.
Wady benzodiazepin: powodują silne uzależnienie psychofizyczne, szerokie zastosowanie rekreacyjne przez narkomanów, eksperymentatorów i hardkorowców.
Wady leków innych: wiadomo, że hydroxyzyna powoduje wyłączenie pewnych obszarów podkorowych w mózgu. Lęk i strach nadal zostaje, ale nie na poziomie fizjologicznym – człowiek o tym nie myśli.

Czego oficjalna medycyna nie mówi nam oficjalnie?

Obowiązującą do dziś hipotezą na powstawanie chorób mózgu, to hipoteza neuroprzekaźnikowa. I tak, za choroby depresyjne i lękowe ma być odpowiedzialny mały poziom serotoniny w mózgu. Za choroby psychiczne ma być odpowiedzialny zbyt wysoki poziom dopaminy w mózgu. Wszystko ładnie, tylko to ciągle jest tylko hipoteza, do dziś niepotwierdzona, ba, obalona przez niezależnych neurobiologów.
Podawanie leków antydepresyjnych ma powodować zwiększenie poziomy serotoniny, zaś podawanie leków neuroleptycznych ma obniżać poziom dopaminy. I tym samym leczyć choroby. Tylko, że istnieje konkurencyjna hipoteza, że zachwianie równowagi przekaźnikowej to albo stan towarzyszący chorobom, nie mający zbytniego wpływu na nie, albo stan.

quin of ancient egypt

Z Kościołem były w jak najlepszym porządku. Jednak w 1079 roku Bolesław Śmiały został wygnany z państwa polskiego za zamordowanie... biskupa! Co więc skłoniło Bolesława Śmiałego do zrobienia tak drastycznych kroków przeciwko duchowieństwu?

Przyczyna konfliktu

No właśnie, tutaj, jak się mówi, jest pies pogrzebany. Nikt tak naprawdę nie może dokładnie określić co było przyczyną konfliktu króla Polski Bolesława Śmiałego z biskupem krakowskim, Stanisławem ze Szczepanowa. Prawdopodobnie sprawa ta jest tak trudna do rozwikłania przez krążące wokół niej przez następne stulecia plotki i mity.

Hipotezy

hipoteza 1:
Bolesław Śmiały pragnął zmniejszyć obszar wpływów krakowskiego biskupa Stanisława. Biskup ten władał ogromnym terenem, a król zmierzał do podziału go na mniejsze biskupstwa.
interpretacja:
Czy naprawdę biskup okazałby się tak bezczelny i zaborczy, żeby wystąpić przeciwko władcy? Co jeszcze się zdarzyło, ze sprawa zakończyła się tak dramatycznie?

hipoteza 2:
Bolesław Śmiały podważył prawo własności biskupa do wsi Piotrowin, którą podobno odkupił Stanisłąw od pewnego rycerza, który zginął w czasie wyprawy wojennej.
interpretacja:
Sąd rozpatrywał, czy roszczenia biskupa są.

S U W E R E N N A

Jeden czynnik lub wszystkie jednocześnie.

Hipoteza 3

Do katastrofy przyczynił się L. Kaczyński wywierając presję na załogę, żeby lądowała mimo niekorzystnych warunków pogodowych. (USA dysponują podsłuchanymi nagraniami rozmów prezydenta RP prowadzonymi z samolotu, jednak ich nie udostępnią – istnieje w tej kwestii wiele znaków zapytania.)

Hipoteza 4

Za zamachem stoją spec. służby USA-Izrael. Możliwe są dwa cele zamachu: pierwszy, poprzez wywołanie współczucia dla ofiar katastrofy i ich rodzin (głównie osoby powiązane z PiS), co powinno przełożyć się na poparcie dla PiS (przypomnijmy sobie tłumy żegnające prezydencka parę). Hipoteza ta nie jest wcale mniej prawdopodobna od pozostałych. Walka nie toczy się przecież o podporządkowanie sobie jakiegoś państwa, ale o – cel drugi: o rządy nad światem, a USA i UE więcej dzieli niż łączy.

Hipoteza 5

Katastrofa jest dziełem spec. służb UE lub jednego z głównych państw budujących totalitarną UE. W katastrofie oprócz prezydenta zginął także S. Skrzypek, prezes NBP. Obydwaj sprzeciwiali się wejściu Polski do strefy € (euro), co leżało i leży w interesie polityki USA (jest to polityka obrony $ USA, a nie zwiększania zasobów € – euro UE).

S. Skrzypka zastąpiono szybko człowiekiem, który Polskę do strefy.