O czym chcesz poczytać na blogach?

Grzechy

blog.protestanci.org | Protestancko. O tym, czym żyje świat.

Nagłego szału zabił człowieka.” –Fragment artykułu ks. dr Kaszowskiego „RÓŻNICA MIĘDZY GRZECHEM CIĘŻKIM l LEKKIM”.

Z kolei na stronie „Literatura” w punkcie 007 znajdujemy informację, że grzechów lekkich nie trzeba wyznawać – sa gładzone przez Komunię św.
Cytat: ‘W spowiedzi zobowiązani jesteśmy do szczerości i jest to szczerość nie najpierw wobec słuchającego kapłana, ale najpierw wobec Pana Boga i siebie. Ksiądz jest tylko świadkiem wyznania, partnerem w sprawowaniu sakramentu (a nie kimś “na górze”). Szczerość ta wymagana jest w sposób szczególny przy grzechach ciężkich – o ile grzechy lekkie są gładzone przez Komunię św. i ich niewyznanie generalnie nie przesądza o wartości takiej spowiedzi, o tyle, gdy chodzi o grzechy ciężkie, należy je wyznawać.”

I teraz zasadnicze pytanie, co jest grzechem lekkim, a co ciężkim. Grzechem ciężkim, czyli śmiertelnym, jest odejście od wiary katolickiej. Jeśli ktoś odrzuciłby naukę o skuteczności ofiary mszalnej, naukę o czyśćcu, o wstawiennictwie Marii i świętych, o papieżu jako głowie kościoła i o jego nieomylności, gdyby umarł, trafiłby do piekła. Jeśli wróci na łono Kościoła, wróci do stanu łaski uświęcającej i może mieć.

Gaudium Et Spes - Onet.pl Blog

W poniedziałek mówiliśmy sobie o rachunku sumienia, który przygotowywać mamy dokładnie, przed każdą Spowiedzią, z pomocą pytań ułożonych według Dekalogu lub według innego porządku; winniśmy go wykonywać w wielkim skupieniu i spokoju, a wyniki naszych refleksji zapisywać sobie, aby w ten sposób jasno i wyraźnie uświadamiać sobie, jacy tak naprawdę jesteśmy i co jest w nas dobrem, a co złem.

Wczoraj z kolei zastanawialiśmy się nad zagadnieniem żalu za grzechy, mówiąc tu sobie, że nie jest on jakąś manifestacją emocji, ale wynikiem głębokiej refleksji i jest jak najbardziej świadomym, podjętym w głębi serca, odrzuceniem zła, nieakceptowaniem zła w sobie, pragnieniem całkowitego zerwania ze złem. Naturalną konsekwencją tak rozumianego żalu za grzechy jest mocne postanowienie poprawy, które winno być konkretne i szczegółowe, dotyczące jednego, najbardziej bolesnego grzechu – takiego, który rzutuje na całą naszą postawę – i intensywna praca nad tym jednym grzechem, co pozwoli jednocześnie dźwigać się z.

Aktualności - Rycerstwo Niepokalanej w parafii NMP Matki Kościoła w Bełchatowie

PODSUMOWANIE: SZKODA ŻYCIA i ODNOWA ŻYCIA

PODSUMOWANIE

SZKODA ŻYCIA (7 Grzechów Głównych) i ODNOWA ŻYCIA (3 Cnoty Boskie)

Autor: KS. JAKUB SNOPKOWSKI SCJ 
Miejsce: Bełchatów 
Info: moderator MI i wikariusz w parafii NMP Matki Kościoła w Bełchatowie

               Co tak naprawdę wiemy o "siedmiu grzechach głównych"? Czy wiemy, jakie to grzechy i co każdy z nich naprawdę znaczy? Czy wiemy jaką konkretną pracę trzeba podjąć, by uwolnić się od owych siedmiu chorób duszy?
               Człowiek, który grzeszy, sam wyrządza sobie krzywdę. Grzech przypomina samookaleczenie. Śmierć duchowa następuje wtedy, gdy człowiek pozwala by jego wnętrze: to, co Biblia nazywa sercem - to jest korzeń i źródło całej wewnętrznej prawdy osoby - było rozdarte przez grzech. Jeśli wydaję siebie samego moim namiętnościom: np. chorobliwej ambicji, wściekłości, nienawiści, cynizmu, pożądliwości, kłamstwu itd., to wtedy mój duch został jakby rozerwany na dziesiątki.

Piekło - Onet.pl Blog

Na wieczne potępienie i nie uznaje w tym względzie ułaskawień, jest to, iż grzesznik ten nie jest wstanie obudzić w sobie skruchy i żalu, ani też prosić Go o przebaczenie. Bowiem, gdy ktoś umrze w grzechu śmiertelnym, tak bardzo w nim zakrzepnie, że nie zdoła się już od niego uwolnić. A skoro to Bóg skazał go na wieczne zatracenie, grzesznik ten pałać będzie taką nienawiścią, że gotów byłby ranić Go na wszelkie sposoby.

Zamiast ukorzyć się przed Bogiem i błagać o przebaczenie, wolał będzie cierpieć w piekle największe katusze. Nie poczuje żalu za swe grzechy i nie poprosi o przebaczenie, dlatego więc na zawsze pozostanie w stanie grzechu, a ponieważ za grzech ten nigdy nie odpokutował, i jego kara będzie wieczna.

Bóg bowiem rezygnuje z kary, gdy grzesznik czuje skruchę, wyznaje swą winę i prosi o łaskę.

Widzimy zatem, że Bóg, skazując grzesznika na wieczyste męki, nie krzywdzi go, jako że z samej zasady sprawiedliwości Boskiej wynika, iż za wieczne trwanie w grzechu należy się wieczna kara.

Gibbor (09:42)