O czym chcesz poczytać na blogach?

Gospodarstwo rolne

Młody Rolnik

Nawozów naturalnych przez okres, kiedy nie są one wykorzystywane rolniczo w pomieszczeniach inwentarskich o nieprzepuszczalnym podłożu lub na nieprzepuszczalnej płycie zaopatrzonej w instalacje odprowadzające wycieki do zbiorników na gnojówkę i wodę gnojową. W związku z tym, rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo w taką pojemność płyty obornikowej lub zbiorników na gnojówkę
i gnojowicę, aby zapewnić możliwość gromadzenia i przechowywania tych nawozów przez okres co najmniej 4 lub 6 miesięcy na obszarach szczególnie narażonych (OSN).

Jeżeli chodzi o obsadę zwierząt w gospodarstwie to.

Obszarowej, płatności cukrowej, płatności do owoców miękkich, płatności do pomidorów, wsparcia specjalnego, z tytułu gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), w ramach działania zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz w ramach programu rolnośrodowiskowego w ramach PROW na lata 2007-2013.

Od czasu do czasu - bloog.pl

Do realiów, w których żyję. Czytam i czytam, a mnie tam nie ma, nie ma tej rzeczywistości, w której się obracam, a przecież nie mieszkam na Księżycu! Jestem tutaj, w tym kraju, w dniu dzisiejszym.
     Od pierwszego września zaczął się ogólnopolski (obowiązkowy, a jakże) spis rolny. Bębnili o tym przez całe wakacje w radiu (na wsi tylko radia słucham, telewizora nie posiadam). Bardzo nowoczesny spis, najnowsza cybernetyczna technika, spisywanie bez papieru, komputerowe, każdy rolnik może się spisać sam przez internet. I tu pierwsza wątpliwość - co prawda, nie mnie osobiście./>     Przedstawiciel GUS mówi na przykład, że "połowa polskich gospodarstw rolnych produkuje żywność na własne potrzeby", mając na myśli gospodarstwa właśnie małe, do 10 ha. Mam wrażenie, że ten człowiek, a razem z nim pewnie i inni specjaliści z miasta, nigdy nie widział, jak takie gospodarstwo funkcjonuje. Bo co to znaczy na własne potrzeby? Że nie sprzedaje produktów do hipermarketu, tak? Bo sprzedawanie na targu w miasteczku warzyw albo prosiaków chyba się w tabelach statystycznych nie liczy jako produkowanie nie dla siebie tylko? Zresztą, co ja tu będę teoretyzować, podam fakty. Nie.

Blog posła Mieczysława Kasprzaka - Onet.pl Blog

O mnie

Urodzony 30.03.1953r w Ostrowie gmina Radymno.
* ukończył Technikum Rolnicze w Zarzeczu
* ukończył Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego Akademii Rolniczej w Krakowie ;
* 1978r. początek pracy zawodowej w Wojewódzkim Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolnych w Jarosławiu ;
* 1979r. Szkoła Oficerów Rezerwy Poznań ( porucznik rezerwy );
* 1980r. Praca w Wojewódzkim Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolnych ( kierownik.
Wybrany na Posła do Sejmu IV kadencji ;
* 20.12. 2001r. - tytuł honorowego Starosty Powiatu Jarosławskiego;
* 1999- 2002r. założyciel i twórca Związku Powiatów Polskich ,członek Zarządu ZPP;
* Radny Gminy Radymno delegat do Sejmiku Wojewódzkiego w Przemyślu ;
* 1978r. przejęcie rodzinnego gospodarstwa rolnego w Ostrowie;
* aktywny działacz Polskiego Związku Krótkofalowców;
* członek Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Jarosławiu ;
PRACA POLITYCZNA
* 1979r. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
* 1989r. Polskie Stronnictwo Ludowe
* 1993r. Członek Zarządu.

Lustracja i weryfikacja naukowców PRL

Na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1971 aż do rozwiązania w styczniu 1990 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Podczas swojej pracy na uczelni był sekretarzem komisji uczelnianej partii. W 1985 wycofał się z aktywności politycznej, przenosząc się do Kalinówki Kościelnej na Podlasiu, gdzie objął gospodarstwo rolne swoich teściów.

Do polityki wrócił po zmianach zapoczątkowanych obradami Okrągłego Stołu. W 1989 wystartował po raz pierwszy w wyborach parlamentarnych i został wybrany posłem na Sejm kontraktowy z ramienia PZPR

Od 2006 pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie w Białymstoku, gdzie zajmuje.