O czym chcesz poczytać na blogach?

Gospodarka odpadami

Ochrona środowiska i nie tylko

Jak z NFOŚiGW o pieniądze się starano...
Miałem okazję przyglądać się jak właściciel stacji demontażu pojazdów ubiegał się o wsparcie swoich zamierzeń inwestycyjnych w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Działo się to w ramach Programu Priorytetowego nr 3.4. "Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji".
Więcej »

15:38,
Więcej »

10:30, ekologia-online
Link Dodaj komentarz »
piątek, 02 września 2011
Gospodarowanie odpadami komunalnymi - nowe przepisy
Od nowego roku będą obowiązywać nowe przepisy co do gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydaje się mi, że jakoś ta sprawa zmian w przepisach przeszła bez większego echa. Trochę to dziwne, bo moim zdaniem zamiast porządkować sprawy związane z odpadami.

Zdrowy styl życia - bloog.pl

Ton opakowań foliowych,

puszek, częściami maszyn i  elementami konstrukcji.

 

W nowoczesnym świecie gospodarowanie odpadami jest częścią prac

gospodarki komunalnej. Podstawowe jej zadanie to utrzymanie czystości

i porządku oraz zabezpieczenie warunków sanitarnych i bytowych,

ochrona środowiska a także oszczędne gospodarowanie surowcami i zasobami naturalnymi.

Gospodarka odpadami to przede wszystkim gromadzenie, sortowanie,

kompostowanie, recykling i utylizacja .

Przyjmuje się , że przeciętne gospodarstwo domowe produkuje.

GNIEWSKA INICJATYWA OBYWATELSKA | GNIEWSKA INICJATYWA OBYWATELSKA

rów zgodził się Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Główny Inspektor Ochrony Środowiska określił też trasę przewozu odpadów na terytorium Polski. Pojawiają się pytania:

1. Dlaczego niemiecka firma przekazuje odpady farb i lakierów do polskiego zakładu a nie utylizuje ich u siebie? Technologia niemiecka i gospodarka odpadami w Niemczech jest przecież jedną z najbardziej rozwiniętych?

2. Jak w tej sytuacji mają się zapewnienia zarządu Webera, że gniewski zakład nie jest spalarnią odpadów?

3. Czy Weber okaże się na tyle “otwarty na społeczność lokalną”, że podda się kontroli niezależnej tego co będzie.

otwartaeuropa

    Mln euro z FS).

Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Instytucjami Pośredniczącymi) są:

  • Ministerstwo Środowiska (priorytety I-V);
  • Ministerstwo Infrastruktury (priorytety VI-VIII);
  • Ministerstwo Gospodarki (priorytety IX-X);
  • Ministerstwo Kultury i.

Infrastruktura i Środowisko przewidziane zostały środki na pomoc techniczną (w sumie 581,3 mln euro).

W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów:

  1. Gospodarka wodno-ściekowa – 3 275,2 mln euro (w tym 2 783,9 mln euro z FS);
  2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – 1,430,3 mln euro (w tym 1,215,7 mln euro z FS);
  3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – 655,0 mln euro (w tym.

studzianki

Komentarzy: 0 Złota taczka - złoty interes 2011-10-14 Bardzo ciekawie wyglądało uroczyste rozpoczącie budowy Centrum Integracyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach. Przy wbudowywaniu aktu erekcyjnego została wykorzystana ZŁOTA  TACZKA i ZŁOTA KIELNIA. Całość przyklepały pracowite dłonie odowiednich ludzi.
Czy to oznacza złoty interes dla inwestora?
Jakie skutki przyniesie dla zwykłych mieszkańców Studzianek?
Jak wpłynie na.

subiektywne spojrzenie

Naszych lasów zleć Pan odpowiednim służbom i wprowadź Pan wreszcie w życie Strategię Rozwoju Gminy (SRG) z 2000 r., za którą już Gmina zapłaciła i to nie mało (polecam przeczytanie tegoż dokumentu w całości) http://www.kroczyce.bip.jur.pl/?go=234&read=772 . W SRG wyczytałem „uporządkowanie gospodarki odpadami”, „podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców” itp. założenia słuszne, realizacja tam, gdzie śmieci, czyli w lesie! Rozwiązanie problemu odpadów poruszaliśmy już w programach wyborczych, popełniłem nawet wpis na blogu o oczyszczalniach.

Koniec lata, to czas dożynkowy. Lans dla polityków rozmaitego szczebla i autoramentu. Przemówienia, kwiaty, gratulacje i brawa. W ostatnią niedzielę dożynkowano w Bzowie i Irządzach. Rozumiem, co roią na tych dożynkach ludzie związani z rolnictwem, lub żywo interesujący się tą dziedziną gospodarki. Potrafię zrozumieć dlaczego niektórzy z nich są stałymi bywalcami wszystkich dożynek. Ale po cholerę do Irządz przyjechała Małecka-Libera. PO jasny gwint PO zbierała tam podpisy poparcia dla swoich list. Nikt nie zbierał podpisów tylko PO. Dlatego pytam jeszcze raz PO cholerę? Lans. Chęć POkazania się,.