17 czerwca przedsiębiorcy ze Studium Menedżerskiego wraz z 60-ma przedsiębiorcami ze Studium Przedsiębiorczości Leśnej 2010-2011 brali udział w pokazie urządzeń do biomasy. Organizatorem pokazu było CKPL (Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych) i Nadleśnictwo Oborniki Wielkopolskie przy udziale dystrybutora maszyn do produkcji biomasy: Ropa-Polska, Przedsiębiorstwa Usług Leśnych LASTECH z dr Józefem Grodeckim oraz firmy Steico. Przygotowanie pokazu było próbą odpowiedzi na pytanie, jakie są możliwości techniczne pozyskiwania biomasy leśnej pochodzącej z pozostałości zrębowych, a przeznaczonej dla potrzeb energetyki przemysłowej. Wśród gości byli: Z-ca Dyrektora RDLP Poznań Henryk Piskonowicz, Prezes Zbigniew Chrzanowski i członkowie zarządu firmy EKO-ZEC, przedstawiciele Ropa-Polska Sp. z o.o., leśnicy z RDLP Poznań, p. Eugeniusz Kielczawa i Dariusz Sterczewski z RDLP Zielona Góra, Dyrektor OTL Gorzów, Nadleśniczowie z Dyrekcji Poznańskiej i Szczecińskiej LP, uczestnicy VIII edycji Studium Przedsiębiorczości Leśnej organizowanej przez Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych w ramach dofinansowania z projektu EFS “Rozwój kapitału ludzkiego w firmach leśnych” (60 osób), grupa 30 osób – z I edycji.