O czym chcesz poczytać na blogach?

Fundusze inwestycyjne

Szczęśliwa Rodzina

Formą pośrednią między FIO i FIZ – ich „specjalizacja” przejawia się nie w tym, że inwestują one w określone aktywa, sektory lub rynki (taką specjalizację mają już FIO, np. AIG Akcji Chińskich i Azjatyckich, Allianz Budownictwo 2012, czy cała kolekcja regionalnych subfunduszy SEB i WIOF), ale w tym, że mogą stosować zarówno strategie inwestycyjne przewidziane dla funduszy otwartych, jak i – po spełnieniu pewnych warunków (przewidzianych w art. 113 ust. 3 ustawy) – dla funduszy zamkniętych. SFIO mogą więc inwestować bardziej elastycznie niż FIO, jednak korzystanie ze strategii przewidzianych dla funduszy zamkniętych powoduje, że mogą w nie inwestować jedynie osoby fizyczne.W przyszłości będą się prawdopodobnie cieszyć największymi zyskami (pewności nigdy nie ma, gdyż wnioskowanie o przyszłych zyskach jest oparte na podstawie dotychczasowych obserwacji zachowań giełdy, których powtarzalność nie daje gwarancji, że w przyszłości historia się powtórzy). Osoby o mniejszej skłonności do ryzyka mogą wybrać fundusze o mniejszym procentowym udziale akcji w portfelu: zrównoważone (do 70% akcji), stabilnego wzrostu (do 40% akcji), a ci, którzy chcą jedynie zachować realną wartość swoich pieniędzy mogą wybrać fundusze rynku pieniężnego. Fundusze obligacji nie zapewniają takiego bezpieczeństwa inwestycji, jak same obligacje i inwestując w nie należy.

pracaifinanse.blog

Akcji. Im krótsza inwestycja, tym w większym stopniu powinna bazować na papierach dłużnych (np. obligacje skarbowe) oraz rynku pieniężnym. Jednak jeśli planujemy dokonać bardzo krótkiej, jedynie kilkumiesięcznej inwestycji, powinniśmy się zastanowić i dokładnie sprawdzić, czy, biorąc pod uwagę opłaty pobierane przez określone fundusze inwestycyjne, w ogóle warto inwestować w fundusz inwestycyjny.

Innym ważnym czynnikiem, który przyszły inwestor powinien wziąć pod uwagę jest jego odporność na stres związany z okresowymi spadkami wartości dokonywanych przez niego inwestycji. W przypadku inwestycji w akcje lub fundusze akcji inwestorzy często.

Poradnik Inwestycyjny

Hybrydowe i 1 zagraniczny fundusz inwestycyjny.

Z drugiej strony za Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy musisz trochę zapłacić. Jest tam kilka dodatkowych kosztów tj. koszty administracyjne, likwidacyjne itd.  Ich wysokość jest różna w zależności od firmy, która oferuje ten instrument finansowy. Takich kosztów nie ponosi się inwestując w fundusze parasolowe.

OK. Pora na małe podsumowanie. Moim zdaniem fundusze parasolowe w ogóle nie spełniają swej funkcji ze względu na zbyt mały wybór funduszy.

Z drugiej strony Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy posiada pewne koszty.

Co więc wybrać?

Dużo tu zależy od samego horyzontu inwestycyjnego. Jeśli inwestujesz długoterminowo, korzyści prawno- podatkowe (odroczenie podatku belki) są wyższe niż koszty Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Jeśli jednak inwestujesz krótkoterminowo, z pewnością lepiej wyjdziesz na inwestowaniu chociażby przez  mBank.

Oczywiście Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe powstały.

Blog Anny Pfützner-Kopcińskiej

Systemu informatycznego (sic!)  Nazywa się to kapitałem początkowym i kto sam nie złoży wniosku wraz z zestawieniem miesięcy składkowych potwierdzonym przez zakłady pracy, ten będzie miał jeszcze niższą emeryturę. Ta uwaga nie dotyczy osób młodszych, które rozpoczęły pracę po reformie.

- II filar – Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) – część kapitałowa, czyli inwestycyjna. 7,3% podstawy wynagrodzenia jest inwestowana celem pomnożenia wartości i budowy kapitału, który po osiągnięciu wieku emerytalnego zostanie wypłacony.  Kapitał ten podlega dziedziczeniu (do 68 roku życia ) i stanowi część wspólnej własności.

 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930