O czym chcesz poczytać na blogach?

Filozofia

zuber-wawa.blog.pl

I istota dyscypliny
3)Funkcje filozofii

VI – VII wiek – przejście z mitologii do filozofii.

Mitologia szukała przyczyn stanu świata poza światem (w bogach itd.) Filozofia szukała przyczyn stanu świata na świecie.

Grecy byli zmuszeni do rozwoju cywilizacyjnego bo znajdowali się w takim położeniu geograficznym, że aby przeżyć i zapewnić sobie przetrwanie narodu musieli wyruszać w wyprawy po pożywienie. Na ich skalistym terenie otoczonym morzem nie mieli warunków takich jak słowianie do uprawiania ziemi i rozwoju rolnictwa. Różne wyliczenia i pomysły pojmowania przyrody były niezbędne do szczęśliwego powrotu z wypraw.

Filozofia – philosophia (umiłowanie mądrości)

Wczesna grecka filozofia próbuje odpowiedzieć na pytanie z czego (arche) jest wszystko? Odpowiedzi są bardzo różne.

Tales (matematyk) – uważał, że wszystko składa się z odżywionej i bezkształtnej wody.

Demokryt – mówił że świat składa się z maleńkich cząstek – atomów.

Pitagoras (matematyk) – doszukiwał się zasad bytu w liczbie. Liczba jest modelem na podstawie którego kształtują się rzeczy. W tym rozumieniu liczba jest czymś realnym i stanowi wzorzec, każdej rzeczy i całego świata. Wyrazem harmonii (jedności scalającej wielość) jest liczba. Z czego.

Zatrzymaj się

W czasie tak dla niego marnym? - pisze Jarosław Makowski o wydanej właśnie książce z wykładami ks. Józefa Tischnera.

Trudno zliczyć, ile to już razy w historii zapraszano nas na pogrzeb filozofii. Ileż razy jej niewdzięczne dzieci, czyli nauki szczegółowe, ogłaszały matkobójstwo. Jakby na potwierdzenie nieużyteczności i zbędności filozofii wciąż nie może się ona doczekać, by w Polsce wróciła do szkolnego nauczania. A jednak, kiedy już się wydaje, że wobec rozwoju i odkryć biologii, genetyki czy fizyki powinna skapitulować, kiedy wobec decyzji kolejnych ministrów, którzy regularnie ją ignorują i spychają na margines, powinna przyznać się w końcu do swej porażki, filozofia powstaje z martwych niczym feniks z popiołów. Cóż jest takiego w filozofii, że zdaje się posiadać jeden z boskich przymiotów - nieśmiertelność?

Każdy, kto nie boi się używać rozumu, wie, że filozofia jest nieśmiertelna. Jej żywotność polega bowiem na tym, że stawia pytania, które wcale nie szukają odpowiedzi. Że pytania filozofów (co jest podstawą świata?, skąd zło? dlaczego istnieje raczej coś niż nic?) niekoniecznie muszą schodzić się w krąg wiedzy, tak jak w krąg wiedzy schodzi się pytanie i odpowiedź, gdy dociekamy, ile jest dwa plus dwa. Co więcej, dla filozofa ważniejsze są pytania niż szybko udzielane odpowiedzi. Filozofia jest więc na podobieństwo.

Homo Inquietus

Być może ta popularność, skoro jednak świat opiera się na korporacjach i giełdzie, stanowi przejaw oporu wobec nich, trwania w „niedojrzałości”, „zabawy” z tym światem, zanim zostanie się przez niego wchłoniętym.

Tak możemy sobie wyobrażać rację filozofii, która jednak sama niczego nie narzuca. Więc ten z filozofii „pożytek” może być taki, że pozwala ona – o ile ktoś chce – płynąć przez życie troszkę inaczej niż tym rybom, które według podobno ludowego powiedzenia, płyną tylko z prądem.

Ł.M.: Istnieją takie dyscypliny tradycyjne jak historia albo biologia, powstają też nowe kierunki interdyscyplinarne – czy filozofia ma jakąś przewagę nad nimi?

G.J.: Jeżeli się przyjmie, że istnieje jakaś hierarchia bądź system wszystkich nauk, to z reguły filozofię stawia się na górze. Kto ustanawia tę nauk hierarchię? I tę przewagę? Nie biologia, nie historia, tylko filozofia właśnie. Czyli – filozofia sama siebie kreuje do rangi królowej. I musi się mocno okopywać, bo te wspomniane przez pana, a nie wymienione z nazwy nowe kierunki interdyscyplinarne próbują filozofię okroić, zredukować. O ile dawne, rozmaite „fizykalizmy”, chciały filozofię zredukować do siebie, o tyle teraz rozmaite „kulturalizmy” – czy przypadkiem nie chcą ją rozmiękczyć i rozpuścić.

Luźne przemyślenia

Słowa kluczowe: etyka, List do Rzymian, parafraza Listu do Rzymian, moralność, aborcja, kobiety na falach
Zobacz komentarze × Skomentuj strone
2003-07-07 15:54:33 Prawda
Definicja:
Prawda to opis rzeczywistości.

Komentarz:
Znowu wyszła mi bardzo sucha, bardzo prosta definicja do której ani nic dodać ani nić ująć, nie ma więc też za bardzo co tego komentować.

Użyte pojęcia to:
opis - pojęcie związane z wypowiedzią, zdaniem, zapisem, przekazem, słowem i obrazem.
rzeczywistość - chyba kolejne pojęcie pierwotne, które rozpisał bym jako "wszystko co było, jest i będzie tu i wszędzie" albo krócej "wszystko wszędzie". A może to nie jest pojęcie pierwotne i właśnie tak można je zdefiniować? Muszę to przemyśleć.
Grupy tematyczne: zabawa w słowa
Słowa kluczowe: prawda, filozofia,
Zobacz komentarze × Skomentuj.

Filozofia dla młodych

Własności prawdy i dobra. Kontemplacja i sumienie są podstawą mądrości. Mądrość łączy doświadczenie prawdy i dobra, i ustala ich bezwzględną rangę. W ten sposób mądrość dociera do godności osobowej człowieka, czyli bezwzględnej realności człowieka. Mądrość uznaje i potwierdza absolutność bytu osobowego. Mądrość wyznaje absolutność Boga, ale potwierdza również absolutną realność człowieka.

Współcześnie dominują różne wersje koncepcji naturalistycznej. Mieściła się tutaj zarówno filozofia marksistowska, jak też naukowy empiryzm – czy to w postaci empiryzmu angielskiego, czy to w postaci pozytywizmu. Również współczesne teorie wychowania oparte są na naturalistycznej koncepcji człowieka. W tym wypadku ewolucjonizm gatunkowy poparty jest lub uzupełniany przez rozwój osobniczy człowieka. Wszystko to razem wzięte znaczy, że człowiekowi wystarczą do życia środki naturalne. Rozwój człowieka polega na naturalnym kontakcie ze środowiskiem, ze światem przyrody. Następuje to dzięki poznaniu zmysłowemu. Ten naturalny kontakt jest uzupełniany przez wytwory kultury. Tworzenie kultury jest także naturalną zdolnością człowieka, czyli jest zgodne.

Kaduceusz

Friedmana.

Volume 1: Power of the Market
Volume 2: The Tyranny of Control
Volume 3: Anatomy of a Crisis
Volume 4: From Cradle to Grave
Volume 5: Created Equal
Volume 6: What’s Wrong With Our Schools?
Volume 7: Who Protects the Consumer?
Volume 8: Who Protects the Worker?
Volume 9: How to Cure Inflation
Volume 10: How to Stay Free

16:44, kaduceuszuam , Filozofia
Link Dodaj komentarz »
Monty Python i Filozofia.

Dziś przedstawiamy alternatywną historie filozofii, której śladów próżno szukać w podręcznikach Władysława Tatarkiewicza, gdyż nie zdemaskowali jej nawet najwybitniejsi hermeneuci podejrzeń. Przez wieki wyszeptywana w zaciszu sekretnych filozoficznych sympozjonów dziś rozbłyśnie  pełnym blaskiem.

Panie i Panowie przedstawiamy:

The Philosopher's Song (Monty Python)

Immanuel Kant was a real pissant
Who was very rarely stable.
Heidegger, Heidegger was a boozy beggar
Who could think you under the table.
David Hume could out-consume
Wilhelm Freidrich.

MYŚLI maga

filozofii

Komentarzy: 0 no 2007-11-22 Piszcie pytania filozofi. A  zacznie się dyskusja Komentarzy: 0 n 2007-11-22
 Chciałbym spróbowac podyskutowac na pytania
zadane przez kogoś innego.
.................................................................
Komentarzy: 0 Czekam 2007-11-20 Czekam na burzę pytań. Wprost huragan filozofi.
Bo pytanie to już filozofia. Bo ważne jest pytanie tak samo jak ważna jest odpowiedz.